Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En længere og mere varieret skoledag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En længere og mere varieret skoledag"— Præsentationens transcript:

1 En længere og mere varieret skoledag
Med folkeskolereformen indføres en længere og mere varieret skoledag. Den bliver en ny samlet ramme for mere og bedre undervisning, der skal sikre, at alle elever lærer mere. Eleverne får mere tid til fagopdelte timer og ny understøttende undervisning i en skoledag, hvor lærere og pædagoger samarbejder om elevernes læring, motivation og trivsel.

2 Reformens fire overordnede mål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige , de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Trivslen i folkeskolen skal øges

3 Skal nås gennem Et skift fra fokus på undervisning til et markant fokus på elevernes læring og trivsel. Forenkling af fælles mål. Mere præcise mål for elevernes læring. Hyppige samtaler med eleverne om læringsmål og deres faglige indsats og resultater. Mere bevægelse i undervisningen. Større brug af holddannelse. En længere, motiverende og mere varieret skoledag. Åben skole mod omverdenen: lokalt, nationalt, globalt. Styrket efteruddannelse af lærer, pædagoger og ledere. Færre regler omkring elevplaner, kvalitetsrapporter m.v.

4 Vi vil fortælle om: Målbare mål Flere faglige timer og nye fag
Markant øget brug af holddeling Understøttende undervisning: - motion og bevægelse. Høj puls - lektiecafe og faglig fordybelse - åben skole Pause

5 Målbare mål På sigt skal eleverne i 8.kl. kunne det som de i dag kan i 9.kl. Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal øges år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Effektmål skal opgøres på nationalt, kommunalt, skole-, klasse- og elevniveau. Det kommunalpolitiske ansvar for folkeskolen betyder, at måltallene skal indfries.

6 Flere fagtimer og nye fag
Børnehaveklassen: som i dag 1. :+ engelsk og musik 2.: + engelsk og natur/teknik 3.: som i dag 4.: + dansk, matematik, n/t, håndarbejde/ sløjd/ hjemkundskab – svømning+svømning 5.: + dansk,fremmedsprog,matematik,musik (håndværk og design.) (Madkundskab). 6.: + dansk, fremmedsprog (2) Gården: alt det som giver mening Fast timetal i dansk, matematik og historie

7 Holddeling Forskellighedsprincippet/Coopoerative Learning Fokus: forskellige faglige niveauer på et hold styrker gensidigt elevernes faglighed. Niveaudelingsprincippet Fokus: betydningen af social og faglig tryghed, forudsigelighed og homogenitet for læringsudbytte.  Kønsprincippet Fokus: situationer eller faser hvor drenge og piger er på meget forskellige steder i modningsprocesser eller hvis særlige emner kalder herpå.  Til holddannelsen vil der fremover være en mere synlig o dokumenteret løbende evaluering så muligheder og betingelser for holddannelse udnyttes så intelligent, effektivt og fleksibelt som muligt.

8 Holddeling Aldersprincippet Fokus: elever med forskellig alder –og dermed også forskelligt fagligt niveau –kan med fordel indgå i gensidige læringsprocesser med forskelligt ansvar i læringssituationen. It-kompetence-princippet Fokus: forskellighedsprincippet eller niveaudelingsprincippet. Interesseprincippet Fokus: hold efter interesser og emnevalg. Eleverne er aktivt medbestemmende i forhold til både emner og holddannelser. Til holddannelsen vil der fremover være en mere synlig o dokumenteret løbende evaluering så muligheder og betingelser for holddannelse udnyttes så intelligent, effektivt og fleksibelt som muligt.

9 Understøttende undervisning
Give mere tid til at styrke det 21. årh. kompetencer: F.eks.:samarbejde, skabe ny viden sammen og løse problemer til nytte for samfundet. Tæt sammenhæng med fag og timeløse fag. Fokus på elevernes alsidige udvikling. Variation i tid fra 10 min. til en hel dag. Åbne skolen mod omverdenen og inddrager f.eks. ungdomsuddannelserne, fritids- og foreningslivet, kunst- og kulturlivet og erhvervslivet. Motion og bevægelse. Faglig fordybelse og lektiehjælp. Varetages af lærere (45%), pædagoger (45%) og andre med faglige kvalifikationer (10%).

10 Motion og bevægelse Rikke
Lektiecafe og faglig fordybelse Mariann Kor Elisabeth Åben skole Annonce

11 Annonce og pause Hvem vil samarbejde med os på Nørholm Skole?
I forbindelse med skolereformen er det et krav at skolen generelt åbner sig endnu mere mod samfundet. Der tænkes bredt på samarbejde med enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger, institutioner, kulturinstitutioner og virksomheder og hvem der ellers må være interesseret. Så har du eller I lyst til at samarbejde med os så ring til Steen, Kirsten eller Mariann på ,eller send en mail til Steen på Vi er åbne for både gamle og nye ideer, og vi mødes gerne til en uddybende snak. Steen Birkedal Nielsen Skoleleder Nørholm Skole

12 ??? Vi lægger for… En skole med … Hvor længe skal ungerne gå i skole?
Morgenlæsning (Louise) Kulturskolen- hvad sker der? Kor (Elisabeth) Hvad så med DUS og DUS2? (Kirsten) Trivselsarbejdet (Helle Gade) Skolebestyrelsens arbejde og ønsker (Anja og Steen) ? jer

13 En skole med … Morgensamling og morgenlæsning
Middagspause fast for alle Kor for alle Svømning i 4. Fire temauger, en emneuge, fagdage Profiler: Faglighed og fællesskab Kreativitet og musik ”Sted” profil Fagligt og socialt stærke børn og voksne Tæt og stabilt forældresamarbejde

14 Timetal Frem til næste folketingsvalg skal eleverne have
Gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal som skal tilbydes Frem til næste folketingsvalg skal eleverne have Bh.kl.- 3 klasse 30 timer 28 timer 4.-6. klasse 33 timer 7.-9- klasse 35 timer Fagtimer Understøttende undervisning Bh.kl: timer timer 1.kl ,75 timer ,25 timer 2.kl ,75 timer ,25 timer 3.kl ,5 timer ,5 timer 4.kl ,5 timer ,5 timer 5.kl ,25 timer ,75 timer 6.kl ,25 timer ,75 timer

15 8.00 Morgensamling og morgenlæsning
8.30 Fag/UU 9.30 Puls og pause (Kor) 10.10 Fag/UU 11.40 Spisning og leg i læhegnet 12.10 Fag/UU 13.00 Fag/UU/2xLæringscafe (1.-3.) xLæringscafe (4.-6.)


Download ppt "En længere og mere varieret skoledag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google