Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 tankeeksperiment 1. Eksperiment: Forestil dig følgende situation: du vil sige til et andet menneske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 tankeeksperiment 1. Eksperiment: Forestil dig følgende situation: du vil sige til et andet menneske."— Præsentationens transcript:

1 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 tankeeksperiment 1. Eksperiment: Forestil dig følgende situation: du vil sige til et andet menneske ’hvis solen skinner, cykler jeg en tur’. Din samtalepartner og du taler ikke et fælles sprog. Hvad gør du for at gøre ham/hende forståeligt, hvad du vil sige? 2. Eksperiment: forestil dig, at du er et barn igen, der ikke har lært et sprog endnu. Prøv at huske, hvordan du har lært dit første sprog. Hvis du ikke kan huske det, så prøv at opstille en teori, hvordan mennesker kan lære et sprog uden at have/beherske et sprog i forvejen*. *Fænomenologi og hermeneutik prøver at løse problemet vha. begreberne ’det givne’, ’intention’ (= mene) hhv. ’meningsfuldt objekt’ og ’forforståelse’. Wittgenstein spørger: hvad, hvis vi ikke har (endnu) en forforståelse og ikke ved, hvordan vi skal mene?

2 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 2 Kommunikation skaber sprog ”Vi kunne sige, at Augustinus beskriver et kommunikationssystem” (FU § 3). Augustinus’ meningsteori (ifølge Wittgenstein): ”sprogets ord benævner genstande – sætninger er forbindelser af sådanne benævnelser.” (FU § 1) Wittgensteins grundtanke: det er ikke sådan, at først kommer sproget og bagefter kommunikation. Det er omvendt: kommunikation skaber sprog.

3 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 3 sprogspil ”Jeg vil … kalde helheden, sproget og de aktiviteter, hvormed det er sammenvævet, for ’sprogspillet’.” (FU 7) ”Sådanne primitive sprogformer anvender barnet, mens det lærer at tale. Det at lære et sprog består her ikke i at forklare, men i at optræne.” (FU 5) Wittgenstein mener: sprog er en aktivitet (fx at danne lyde), der i forbindelse med andre aktiviteter fungerer som kommunikationsmiddel. Sprogspil er situationstilpassede udtryksaktiviteter forbundet med andre aktiviteter.

4 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 4 betydning ”Et ords betydning er dets brug i sproget.” (FU 43)

5 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 5 Sprogspil 1: byggearbejdersprog Terning! Søjle! Bjælke!

6 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 6 Sprogspil 2: indkøbssprog rød 5 røde æbler æble

7 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 7 Henvisende indlæring cylinder

8 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 8 Mening som association af ord(lyd) og forestilling cylinder ”…denne henvisende indlæring af ord danner en associativ forbindelse mellem ordet og tingen. […]…det kan betyde forskelligt; men man tænker vel først og fremmest på, at billedet af tingen træder frem for barnets sjæl, når det hører ordet” (FU 6)

9 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 9 Sprogspil 3: udvidet byggearbejdersprog Leksikon:  terning  plade  søjle  bjælke  dette  derhen  a, b, c, d a-søjle derhen d-bjælke derhen c-dette derhen

10 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 10 Øvelse 1: henvisende definition* (FU 33) Valg en eller anden genstand eller sammenhæng af genstande i omgivelsen. Opfind ord, som ikke må ligne ord fra et kendt sprog. Giv så en henvisende definition for de enkelte ord, samtidig med at du henviser til genstandens eller genstandssammenhængens a)Form b)Stof c)Farve d)antal Prøv at være opmærksom på, hvad du gør, når du mener enten a), b), c) eller d)! *Wittgenstein reflekterer her indirekte også over det fænomenologiske begreb ’intention’.

11 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 11 Øvelse 1: opdage sprogspil (FU 23) Wittgenstein siger (FU 23), ”at det at tale et sprog er del af en aktivitet eller en livsform”. Tænk på de aktiviteter, som du i dagens løb typisk udfører. Hvilke af disse aktiviteter er forbundet med sprog og hvordan bruger du sproget i den sammenhæng – dvs. hvilke sprog-handlinger udfører du (spørge, opfordre, konstatere, formode, hilse, mistænke, tvivle, …). Giv 10 eksempler på sprogbrug som del af typiske dagligdags aktiviteter. Prøv at give et eksempel på, hvordan din sprogbrug skifter i forhold til dine samtalepartners livsstil. Prøv at finde et eksempel på en (for dig) eksotisk livsform og dermed forbunden sprogbrug (fx fra rejseoplevelser i en fremmed kultur).

12 Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 12 Øvelse 3: opfinde og forstå et sprogspil 1.Gør følgende (i gruppe): udtænk en dagligdags situation med flere mennesker, der gør noget sammen (fx spise aftensmad, køre i bus, købe ind, undervise/lade sig undervise, …). 2.Valg 4-5 genstande, der spiller en vigtig rolle i den situation; valg én egenskab, som alle disse genstande har; valg én relation, der består mellem disse genstande. Opfind et sprog, der ikke ligner et kendt sprog og har ord for hver genstand, for den valgte egenskab og relation. Opfind ligeledes ord for tallene 1 til 4 (men ikke a, b, c, d). 3.Definer en syntaks, dvs. hvordan man skal sætte ordene sammen for at danne sætninger. 4.Opfind en lille scene, hvor I i gruppen spiller det opfundne sprogspil; dvs. hvor I kommunikerer med hinanden vha. af aktiviteter og brug af jeres opfundne sprog. 5.Opfør jeres sprogspil for kursets øvrige deltagere. Disse skal prøve at finde ud af, hvad I taler om.


Download ppt "Zellervidenskabsteori 4. sem. F 05, Wittgenstein 1 tankeeksperiment 1. Eksperiment: Forestil dig følgende situation: du vil sige til et andet menneske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google