Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation i stomiplejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation i stomiplejen"— Præsentationens transcript:

1 Motivation i stomiplejen
Motivationssamtalen v/ Bente Malig Larsen Dualog Dualog/v Bente Malig Larsen

2 Hvad er motivationssamtalen?
Motivationssamtalen er en samarbejdende, mål orienteret kommunikationsstil med specifik opmærksomhed på forandringstale. Den er udviklet til at forstærke personens motivation for handling hen imod et specifikt mål ved at kunne uddrage og undersøge personens egne grunde til at foretage en forandring i en atmosfære af accept og medfølelse (Miller & Rollnick 2011) DUALOG v/ Bente Malig Larsen

3 Hvad er MI - fortsat MI har både en relationel og teknisk tilgang
Den tekniske komponent er specifik opmærksomhed på personens forandringstale Den relationelle tilgang er opmærksomhed på kvaliteten af rådgiverens interaktioner med patienten – de opstår i en særlig stemning baseret på partnerskab, accept og nysgerrighed

4 De 4 fundamentale processer i MI
Lyt og forstå dilemmaet – Lær dette først.. 4. Planlægge det er broen til forandring 3. Frembringe - det er i MI Forandringstale Udvælge, svare og opsummere selektivt ift. målet 2. Guide - det strategiske fokus find fokus/mål tilbyd information og vejledning Engagere ~ det relationelle fundament ”Den anden” er i centrum” Rollnick & Miller

5 Lyt og forstå dilemmaet
Find sammen parvist Den ene fortæller i 2-3 min. om en sundhedsadfærd som hun enten påtænker at starte eller måske er i gang med. Det kan også være, at andre mener, du burde ændre…. Den anden lytter – UDEN AFBRYDELSER Dernæst bytter I roller. I MÅ IKKE DRØFTE HINANDENS FORTÆLLINGER DUALOG

6 The Cross Roads Metaphor, The Fork Junction Model
Decision No change Current situation Change Kilde: Christina Nasholm Dualog/ved Bente Malig Larsen

7 En smagsprøve på den motiverende samtale
Hvad er det, der gør, at du ønsker denne forandring? Hvis du nu besluttede dig for at ændre, hvordan kunne du så evt. gøre det? evner Hvad ville dine 3 bedste grunde være, for at lave denne forandring? På en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det så for dig at lave denne forandring? behov Hvordan kan det være, du siger xx og ikke et lavere? Giv en kort opsummering på det hørte. Og spørg: ”Så hvad tror du, du vil gøre?”

8 Rollnick’s nøglespørgsmål
Hvor vigtigt er det for dig lige nu at ændre….? ikke så vigtigt meget vigtigt Hvor stor er din tro på , at du kan ændre…., hvis du valgte at forsøge? ikke så stor meget stor

9 Motivations koordinatsystemet
10 motivation Vigtighed evne/tro på muligheder 10 DUALOG 9

10 Finde fokus – Agenda-mapping

11 Forandringstale DARN - C
Historien om hr og fru Danmark: Desire – 1. person svarer ”det ønsker jeg” Ability - 2. person svarer ”det kan jeg” Reason – 3. person svarer ”det skal jeg” Need - 4. person svarer ”det er jeg nødt til” Commitment 5. person svarer ”det gør jeg”

12 Opsummeringer Går et skridt tilbage Skaber overblik Er selektiv

13 De tre kommunikationsstile
At følge At styre At vejlede

14 Rådgiveren gør forskellen
Forskning dokumenterer at rådgiveren har betydning for en signifikant del af effekten/ outcome Faktisk er en af de bedste indikatorer for hvordan patienterne klarer sig efter en intervention afhængig af hvilken rådgiver de har (T. Moyers)

15 Har vi tid til det? Har effekt selv ved korte samtaler 15 min
Brief intervention

16 Simple but not easy

17 Litteraturliste Miller William R. & Rollnick Stephen (2004). Motivationssamtalen. Kbh. Hans Reitzels Forlag. Rolllnick Stephen, Miller William R. & Butler Chrisopher C (2009). Motivationssamtalen I sundhedssektoren. København Hans Reitzels forlag. Barth Tom & Näsholm (2007). Motiverende samtale – Endring på egne vilkår. Bergen Fagbokforlaget. Rubak Sune & Lauritzen Torsten & Sandbæk Anneli (2006). Den motiverende samtale. Systematisk oversigtsartikel og metaanalyse. Månedsskrift for praktisk lægegerning Jan 2006; 84: Side 85 – 95 Aborelius Elisabeth (2002). Hvorfor gør de ikke som vi si`r? Teori og praksis om at påvirke menneskers livsstil. Ringkøbing Amt., Sundhedsfremmeafdelingen. (her findes MI resurcer med fyldestgørende bibliografi).

18 Tak for denne gang Dualog/v Bente Malig Larsen Sygeplejerske & Certificeret træner i den motiverende samtale Telefon:


Download ppt "Motivation i stomiplejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google