Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evangeliets fjender Enemies of the Gospel Vrăjmaşii evangheliei.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evangeliets fjender Enemies of the Gospel Vrăjmaşii evangheliei."— Præsentationens transcript:

1 Evangeliets fjender Enemies of the Gospel Vrăjmaşii evangheliei

2 Hvorfor bekæmpes evangeliet? Fordi det kan frelse mennesker fra fortabelse: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.” Rom. 1,16 Fordi det befrier mennesker fra samtlige religiøse veje til Gud, som ikke kan føre til Gud:” For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.« Rom. 1,17 Fordi det er budskabet om sejren over ”denne verdens guds”:…for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, v15 og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Hebr. 2, 14b-15

3 Vores arv For når Gud, for hvis skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. v11 For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader; derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre, v12 men siger: Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre, i menighedens midte vil jeg lovprise dig, v13 og ligeledes: Jeg vil sætte min lid til ham, endvidere: Her er jeg og de børn, Gud har givet mig. v14 Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, v15 og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. v16 Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. v17 Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synder. v18 For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.

4 Evangeliets fjender er bl. a.: Skamskærelsens ånd (”katatomee”) diverse former for ritualisme samtlige former for lovtrældom og deraf inspirerede former for moralisme det fromme ”supermarked” afgudsdyrkelse i kirken – forkerte opfattelser af Gud, ”engleevangelier” lovløshed, materialisme, lunkenhed Problemer ved de ovenstående fænomener er: a)I stedet for Kristus kommer det religiøse menneske at stå i centrum. b)Omverdenen får et forkert indtryk af kristendommen og derved kan evangeliet ikke trænge igennem til menneskene.

5 Skamskærelsens ånd The spirit of the mutilation party Duhul ai scrijilaţilor Phil. 3,2-3: ”Katatomee” (κατατομε): Ordspil, der går ud fra ”Peritomee” – omskærelsen, her brugt af Paulus som ”omskærelsen i ånden”. Ideen er, at man skærer ved siden af, på en uhensigtsmæssig måde 2 Hold øje med hundene, hold øje med de slette arbejdere, hold øje med sønderskærelsen! 3 Thi vi er omskærelsen, vi, som tjener i Guds Ånd og roser os i Kristus Jesus og ikke forlader os på kødet v2 Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! v3 Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre.

6 Hvad vil ”denne verdens gud” (satan) opnå med ”skamskærelsen”? I Kristus bliver den troende for første gang menneske, som Gud vil det. Men djævelen vil hellere have, at vi bliver ”u-menneskelige”, dvs. fremmedgjort overfor menneskeslægten, ved at vi bliver lemlæstede på en eller anden måde. På denne måde saboterer djævelen Guds plan med menneskeheden, nemlig til at sætte mennesker i stand til at være Guds tjenere ved ”menneskesønnen”. I Kristus bliver vi helliggjorte ved hans ”omskærelse” i ånden – som består i, at vores gamle natur dør, samtidigt at vi erfarer hans opstandelseskraft allerede i dette liv. Men djævelen vil nu udnytte vores interesse i at gøre fremskridt i denne helliggørelsesproces, ved at indbilde os, at vi skal dø samt og sønder og ”sønderskæres”, dvs. at også de gode talenter, som Gud har givet os, skal skæres bort. Måske var den tjener, som begravede sin talent, i stedet for at investere det, som Herren havde ønsket, et eksempel på en, der var blevet vildledt af djævelen på denne måde. Han viser jo et forkert billede af Gud ved at sige: ”Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. (Mt. 25,24-25). Med andre ord, djævelen har interesse i at vi bliver ufrugtbare og udnytter vores interesse i at ”dø i Kristus” for at kunne leve et helligt liv i Ham, til dette formål, ved at tilbyde en dæmonisk forvrængning af den sande helliggørelse. Men Paulus siger i Gal. 2.19-20: Thi jeg er ved Loven død fra Loven, for at jeg skal leve for Gud. 20 Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Med andre ord, Paulus siger ikke, ”hvad jeg nu lever i ånden” men ”hvad jeg lever i kødet”. En anden oversættelse siger: ”…det liv jeg nu lever på denne jord.” Med andre ord, Gud har et bestemt interesse i, at vi også efter at være frelste, lever på denne jord i denne vores jordiske eksistens og situation, ellers ville han jo bortrykke os straks efter omvendelsesbønnen.

7 På flugt fra korset Gal. 6,11-17: De, der tvinger jer til omskærelse (dvs. faktisk til en forkert helliggørelse, som er ikke af Gud), er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. v13 For de, der lader sig omskære, holder ikke engang selv loven, men de vil have jer omskåret (dvs. de vil have, at I bliver som dem) for at kunne være stolte af det, der sker på jeres krop. v14 Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. v15 For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse. v16 Og alle, som vil leve efter denne regel: Fred og barmhjertighed være med dem, og med Guds Israel! v17 Herefter må ingen volde mig besvær; for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop.


Download ppt "Evangeliets fjender Enemies of the Gospel Vrăjmaşii evangheliei."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google