Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behov for forskning i næringsstoffer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behov for forskning i næringsstoffer"— Præsentationens transcript:

1 Behov for forskning i næringsstoffer 13.00-14.15
Oversigt over jord- og planteanalyser i relation til de ændrede forudsætninger v. landskonsulent Leif Knudsen, Landscentret Planteproduktion. Forskningsbehov i forbindelse med udvikling af nye analysemetoder og ændrede analyseparametre. v. forskningschef Jesper Waagepetersen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Forskningsbehov ved implementering af nye og tidssvarende metoder til karakterisering af jord og planters ernæringstilstand/plantesygdomme. v. lektor Lars Stouman Jensen, Life Science, KU. Dansk Kvæg

2 Oversigt over jord- og planteanalyser i relation til de ændrede forudsætninger v. landskonsulent Leif Knudsen, Landscentret Planteproduktion. Dansk Kvæg

3 Ændrede forudsætninger
Danmark er ved at blive for lille til mere end 1-2 kommercielle laboratorier! Nuværende jordanalysemetoder hviler på forældede analytiske princippper Danske landmænd er meget internationalt orienterede Planteanalyser er blevet meget billigere og bedre Dansk Kvæg

4

5 Dansk Kvæg

6 Hidtidige praksis for jordanalyser:
Jordprøver på hele ejendommen hvert år Traditionelt 1 prøve pr. 1-3 ha – nu typisk op til en prøve for hver 5 ha. GPS-jordprøver udtages med 1-2 prøve pr. ha Jordprøver analyseres for Rt, Pt, Kt og ofte også Mgt. Cut kun ved risiko Kun I få tilfælde anvendes teksturanalyser N og P analyser anvendes på 2,3 De brug. Skal udtages hvert 3. år. Ofte bestemmes også C. Dansk Kvæg

7 Brug/tolkning af analyser
Forslag til fortolkning udgivet på Landbrugsinfo Rt indgår I kalkberegning – Regnearks-program på LandbrugsInfo Pt og Kt indgår I modeller I Bedriftsløsning Mgt indgår pt. ikke direkte I behovsfastsætte Cut eller andre mikronæringsstoffer indgår heller ikke automatisk I behovsfastsættelse Dansk Kvæg

8 Er jordanalyser overhovedet nødvendige I moderne landbrug
Det er nødvendigt at have en basiskarakteristik af jorden! Hvis der gennemføres rimelig nøjagtige balanceberegninger kan intervallet I tid mellem jordanalyser hæves til mere end hvert år. Rt og udvikling i Rt er vanskeligere at forudsige – og derfor nødvendiigt, hvis man ligger på kanten. Dansk Kvæg

9 Undersøgelse af dårlig vækst I majs
Dansk Kvæg

10 Jordprøver – grundgødskning mv.
Tabel 4. Oversigt over årsager til dårlig vækst i de undersøgte marker. Antal marker Forklaring på dårlig vækst Sikkerhed i bestemmelse 8 ud af 29 Nematodeangreb Overvejende sandsynligt 4 ud af 29 Sandsynligt 1 ud af 10 Kobbermangel Magnesiummangel 2 ud af 10 Zinkmangel Man skal have jordprøver der dokumenterer, at jordens grundlæggende ernæringstilstand er i orden Dansk Kvæg

11 Kan “gammeldags” analyser helt erstattes af jord- og plante
sensorer. Sensorer på markedet nu: pH sensor N-tester RVI-sensorer som Yara-N-sensor Mangantester Dansk Kvæg

12 Hvorfor bør der ske nyudvikling på jord- og planteanalyser?
Ikke på grund af prisen på danske jordbundsanalyser Tilpasning til mere internationale metoder på grund af “forsyningssikkerhed” Håndtering af brug af udenlandske jordbundsanalyser for at “holde sammen” på jordbundsanalyser. Forbedring af kvaliteten af analyser (nye analysemetoder) Bedre sammenhæng mellem analyseresultat og tilgængelighed for planterne (men det kan også gå omvendt Dansk Kvæg

13 Forslag til nyudvikling
Formål Metode At geare os til at bruge udenlandske laboratorier Analyse af et større antal jordprøver på udenlandske laboratorier. Produkt: “oversættelsestabel” Udvikling af fornyede danske metoder. For at gøre danske laboratorier konkurrencedygtiige Litteraturstudie af bedst egnede metoder med “multiekstrakt” Afprøvning på samme jordprøver som ovennstående. Hvad med samtidig lerbestemmelse Organisk stof mv. Dansk Kvæg

14 Planteanalyser.. Billigere og bedre end tidligere
Der mangler en valideret tolkningsvejledning Vi ønsker at købe analyser af laboratorier – ikke tolkninger Muligheden for at udnytte fælles analyser som referencer er oplagt Planteanalyse On-line på LI bør opbygges Til støtte for tolkningsvejledning skal opbygges et referncemateriale – det gøres billigst ved at tilbyde analyer mod inddatering I Dansk Markdatabase Dansk Kvæg

15 Andre analyser… Agronomiske..
Miljømæssigt har landbruget en interesse I at indskrænke “risikoarealet” – dertil kan der måske bruges analyser. Dansk Kvæg


Download ppt "Behov for forskning i næringsstoffer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google