Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ejendomsforeningen Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ejendomsforeningen Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Ejendomsforeningen Danmark
Det danske ejendomsmarked

2 Bygningsbestanden 2013 Kilde: Danmarks Statistik og Ejendomsforeningen Danmark

3 Ejendomsinvesterings-markedet 2013
Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks Note: Målt ved kapitalværdi

4 Boligbestanden fordelt på ejerformer i 2008 og 2014
Kilde: SAM-K, Danmarks Statistik samt egne beregninger

5 Ledige boliger og erhvervslokaler 1988-2014
Kilde: Oline-ED Statistikken og Danmarks Statistik Note: Databrud mellem 2010 og 2011 for boliger skyldes ny opgørelsesmetode

6 Boliger uden cpr-tilmelding 1981-2014
Kilde: Danmarks Statistik

7 Påbegyndt byggeri Kilde: Danmarks Statistik – statistikbanken.dk

8 Solgte investeringsejendomme 1992-2012
Kilde: Danmarks Statistik – statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker

9 Priser for investeringsejendomme 1992-2013
Kilde: Danmarks Statistik – statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker. Prisindekset er nominelt

10 Real prisindeks for enfamiliehuse 1971-2013
Kilde: 1971 – 1995 : Danmarks Statistik og Nationalbanken, 1995 – 2010 : Realkreditraadet

11 Realkreditinstitutternes nettoudlån fra 1. kvartal 1995 til 1
Realkreditinstitutternes nettoudlån fra 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 2014 Kilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen

12 Huslejer og ejerlejlighedspriser i forhold til lønudviklingen 1995-2013
Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik

13 Lejeniveau for erhvervslejemål Storkøbenhavn 2. kvartal 2014
Kilde: Sadolin & Albæk

14 Totale kontoromkostninger, 2010
Kilde: CBRE Global Office Rents

15 Husleje i private udlejnings-boliger, 1995 og 2007
Huslejeudvikling i pct. 1995 Gns. årlig m2-leje (kr.) 2007 ”Identiske boliger” Gns. årlig stigning København 398 610 3,1 Frederiksberg 381 581 3,3 Odense 380 682 Esbjerg 592 3,5 Århus 463 777 3,8 Aalborg 429 653 Note: Huslejeniveauet er inklusiv huslejen for de omkostningsbestemte lejemål Kilde: Velfærdsministeriet

16 Realt totalt afkast Kilde: IPD, Sadolin & Albæk og Ejendomsforeningen Danmark

17 Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse
Fra 2000 til 2012 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks til 2015 viser gennemsnit af svarene i Ejendomsforening-en Danmarks forventningsunder-søgelse. 50 % af svarene ligger inden for de blå linjer. 2013 2014 2015 Totalt afkast (%) 5,0 5,3 5,7 5,5 Kvartalsændring 0,0 -0,1 Årsændring -0,4 Ny Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark

18 Direkte afkast og værditilvækst 2013
Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks

19 Dækningsafgiften i de danske kommuner 2014
Kilde: Danmarks Statistik

20 Regulerede kommuner 2014 Kilde: Grundejernes investeringsfond

21 Ejendomsforeningen Danmark
Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Åboulevarden 22, 5. sal 8000 Aarhus C Nørre Voldgade 2 1358 København K


Download ppt "Ejendomsforeningen Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google