Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereform. Ambitionerne i folkeskoleaftalen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereform. Ambitionerne i folkeskoleaftalen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen."— Præsentationens transcript:

1 Skolereform

2 Ambitionerne i folkeskoleaftalen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Nye valgfag Valgfag nu fra 7.årgang Valgfag indgår i elevernes fagopdelte lektioner Mulighed for samarbejde med musikskole, ungdomsskole, andre folkeskoler Valgfagene er defineret i folkeskolelovens §9

4 Valgfag 1) Tysk. 2) Fransk. 3) Spansk. 4) Medier. 5) Billedkuns t. 6) Fotolære. 7) Filmkundskab. 8) Drama. 9) Musik. 10) Arbejdskendskab. 11) Madkundskab. 12) Almindelige indvandrersprog. 13) Håndværk og design……

5 Studietid (lektiehjælp) »§ 15. Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Stk. 2. Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden. Stk. 3. Det er frivilligt for eleverne at deltage i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse efter stk. 2. Tilbuddet skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne og skal over et skoleår have en samlet varighed på 1) 80 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 2) 120 timer på 4.-6. klassetrin og 3) 80 timer på 7.-9. klassetrin.«

6 Motion og bevægelse Mindst 45 minutter pr dag i gennemsnit (her medregnes den fagopdelte idrætsundervisning) Indgår i den understøttende undervisningsaktivitet (UUA)

7 Tidligere sprogstart Engelsk fra 1.klasse 2 engelsklektioner i mere i skoleforløbet Tysk fra 5.klasse (NB! Obligatorisk) 1 tysklektion mere i skoleforløbet

8 Indskoling (eksempel) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 7.45-8.05 BOM 8.05-8.30 Eng + læsebånd BLOKDAG Eng + læsebånd 8.30-9.15 Mat 9.15-9.30 Frugt + Pause 9.30-11.00 Dansk/Idræt 1Dansk/idræt 2 Dansk/idræt 3Dansk 11.00-11.30 Spise + pause 11.30-12.00* UUA 12.00-13.00 Dansk BlokDanskBlok 13.00-13.15 Pause 13.15-13.45 Lektiehjælp BlokLektiehjælp *Heraf 6 min. til BOM

9 Mellemtrin (eksempel) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 7.45 – 8.30 DAN HISN/TIDR 8.30 – 9.15 DAN TYSN/TIDR 15 min 9.30 – 10.15 HISMATDAN 10.15 – 11.00 KRIMATENG 30 min 11.30 – 12.15 MATMUSH&DMATMAD 12.15 – 13.00 MUSBILH&DMATMAD 15 min 13.15 – 13.45 IDR 3/4BOM LEKT 13.45 – 14.15 Pause ¼BOMLEKT 14.15 – 14.45 LEKT

10 overbygning (eksempel) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 7.45 – 8.30 DANMATFYSIDRTYS 8.30 – 9.15 DANMATFYSIDRHIS 15 min 9.30 – 10.15 TYSDAN KRI 10.15 – 11.00 MATDANENG DAN 30 min 11.30 – 12.15 SAMENGTYSMAT 12.15 – 13.00 SAMGEOBIOFYSBOM 15 min 13.15 – 13.45 BOM UUAVALG 13.45 – 14.15 UUALEKTUUA VALG 14.15 – 14.45 UUALEKT VALG

11 Kontakt til personale Det er som hidtil muligt for forældre at kontakte en lærer, når denne er på arbejde, og det vil typisk være i såkaldt ”normal arbejdstid”. Det nye er, at lærerne ikke længere har noget arbejde, der laves derhjemme, hvorfor det fremover kun er muligt at træffe en lærer, når denne er på skolen, så hvis der udover det tidspunkt opstår uopsættelige sager, så må man som forælder tage kontakt til skolens ledelse.


Download ppt "Skolereform. Ambitionerne i folkeskoleaftalen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google