Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort introduktion til Universitarium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort introduktion til Universitarium"— Præsentationens transcript:

1

2 Kort introduktion til Universitarium
Universitarium er Aalborg Universitets sommerudstilling i juli, august og september om naturvidenskab og teknik. Det primære formål med Universitarium er at skabe interesse for naturvidenskab og teknik også på pregymnasialt niveau. Udstillingen er åben for alle og der er fri entre. (En gave fra AAU til Nordjylland) Udstillingen har hidtil været placeret i Studenterhuset på Gammeltorv i Aalborg, men for nuværende i det nye Utzon-center på Havnefronten. Universitarium er indskrevet i Universitets udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I åbningstiden er formidlingen er baseret på studerende, der ansættes som piloter .dk

3 Kort introduktion til Universitarium (fortsat)
Udstillingen skal give en naturvidenskabelig og teknisk forståelse og interesse Alle opstillinger skal så vidt muligt være interaktive. Opstillinger skal være umiddelbart tilgængelige. Opstillinger skal give ”aha oplevelser” Opstillingerne skal præsenteres på et niveau der svarer til den primære målgruppe, som er folkeskoleelever fra 6. klasse. Universitarium har IKKE som formål at formidle forskningsresultater eller reklamere for produkter.

4 Kort introduktion til Universitarium (fortsat)
Udstillingerne i Universitarium er bygget op over årets tema 2003: Spredt fægtning besøgende 2004: Til vands til lands og i luften besøgende 2005: Mellem himmel og jord besøgende 2006: Hokus, fokus , LYS besøgende 2007: ONLINE, hvor som helst, når som helst besøgende 2008: Konstruktioner- Hvorfor braser skidtet ikke samme besøgende 2009: Energi til arbejdet besøgende Ialt besøgende I 2009 har mere end 150 skoleklasser fået en guidet rundvisning

5 Universitarium

6 Universitarium 2010 ”CYBORG i AALBORG” (Arbejstitel)

7 Universitarium og Apex
Universitarium er finansieret af de ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter (INS) og har siden 2008 været afviklet i samarbejde med ApEx Universitariums styregruppe består af: Leif Heinzl (LH) og Carl-Erik Sølberg (CES) fra INS-Fakultetet og Lene Klitgaard (ApEx) Samarbejdet med ApEx: LH og CES: koncentrerer sig om det naturvidenskabelige og tekniske indhold i udstillingen, tema sikrer at det der formidles er korrekt. ApEx Ansættelse af piloter, økonomi, projektkoordinering, fundraising sørger for at udvikle oplevelsen i Universitarium herunder: PR, markedsføring eventudvikling og afvikling, herunder koordinering af skolebesøg formidling af udstillingen med bl.a. kurser for piloter, formidlingsfilm

8 Særlige tiltag i samarbejde med ApEx og fremtidige planer
Produktion af formidlingsfilm om tektonik og arkitektur i 2008 Både formidlingsfilm med sokkedukken Otte og formidlingsfilmen om tektonik vandt Forskningsnettets ”Det gyldne Snit 2008”i kategorien Projekter Særlig medierettet event med “gå på vandet” i 2008, hvor børn blev inviteret til, at gå på vandet. Blev vist i Parasollen på TV2 Nord og var medvirkende til at hæve besøgtallet. Udvikling af “Universitarium on tour”. Der kommer mange henvendelser fra institutioner, kommuner mv. som gerne vil have besøg af Universitarium. Fire besøg er allerede bestilt, bl.a. Fra Frederikshavn og Mors. I 2010 vil vi forsøge at samarbejde med studerende fra Kommunikation, som kan arbejde med Universitarium i deres projekt. Universitarium vil søge blive en helårsaktivitet i forbindelsen med oprettelse af et regionalt center for naturfag, teknik og sundhed (NTS), gerne med placering i Nordkraft.

9 Universitarium og oplevelsesøkonomien
Universitarium gør ”naturvidenskab og teknik" til kultur bl.a. ved at arbejde med fagene som oplevelser Regionen og Universitetet har fået et udstillingsvindue med et meget bredt og folkeligt publikum. Det er nødvendigt at kunne nå ud til alle i en region med at lidt lavt uddannelsesniveau. Denne rolle udfylder Universitetet i særlig grad med Universitarium. Universitarium anses som et aktiv for både Kommune (som støtter Universitarium økonomisk) og Region. Universitarium brander Aalborg som uddannelsesby

10 Universitarium og oplevelsesøkonomien (fortsat)
Universitarium har et langsigtet formål, idet udstillingerne har til formål at gøre børn og unge interesserede i naturvidenskab og teknik i håb om at de vil uddanne sig, arbejde og forhåbentlig skabe vækst i Nordjylland. Universitarium har også som mål at gøre naturvidenskab og teknik til dannelsesfag . Ørsted bør matche Mozart, Darwin og H. C. Andersen. ALT I ALT er Universitarium dermed både et kulturpolitisk, erhvervspolitisk og uddannelsespolitisk tiltag – og det opnås ved at kombinere oplevelse og faglighed.


Download ppt "Kort introduktion til Universitarium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google