Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bjergprædikenen – kongens frihedsbrev til dig

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bjergprædikenen – kongens frihedsbrev til dig"— Præsentationens transcript:

1 Bjergprædikenen – kongens frihedsbrev til dig
Bjergprædikenen – kongens frihedsbrev til dig! Efter at han har tiltrukket mængder. Helbredt dem.. Kaldet dem.. Taler til sine disciple. Vi skal huske hvem det er, der taler til os! – Johaneses: Moses kom med loven – Jesus kom med nåden og sandheden. Nåde over nåde. Den gode hyrde. Der vil dig det bedste.Hvor tyven kom for at stjæle slagte og ødelægge - Han kom for at give liv og liv i overflod! – ikke miste.. Legalisme.. Tilpasse.. Så vi kan vinge det af.. Farisæernes problem.. Fortolkninger.. Bud.. Ydre.. Bogstav.. Liberalisme.. Tolke.. Ikke det han mente.. Jesus: radikal.. Udfordrende.. Gør ondt.. Men fuld af barmhjertighed.. Den sande frihed ligger i at være bundet til Kristus. Hans lov er frihedens lov. Alt er tilladt – men ikke alt er gavnligt – ikke alt opbygger – skal ikke lade noget få magten over mig. Alt hvad der sårer Gud, ødelægger mig selv eller mine medmennsker – det skal jeg holde mig fra. Jesus kan og vil genoprette – også forebygge. Give nyt liv – også beskytte det liv du har.

2 og et sundt syn på ægteskabet”
”Sikker sex.. Mat.5:27-32 Frygteligt svært emne, at berøre i nogle få minutter.. Følsomt.. Sidde med hver vores erfaringspakke.. Såret.. Pårørende.. Kan kun give nogle overskrifter.. Forsøge, at tolke hvad Jesus siger.. Matthæus 5:27-32

3 Hvilket billede giver Bibelen af ”sikker sex”?
Bibelen giver et positivt syn på kroppen. Bibelen giver et positivt syn på sex. Sex er også til nydelse og en lim, der giver dyb forening af to elskende. Sex hører til i en pagtskærlighed, hvor der er en troskab, der skaber tryghed. Grænsen for sex er uden for ægteskabet – ikke i ægteskabet. Bibelen giver et positivt syn på kroppen. Mange religioner – forsage kroppen. Kristne tro: holistisk. Gud skabte os – ånd, sjæl og legeme – hele mennesker. Det at blive kristen – ikke en ”ud af kroppen oplevelse” – men en ”ind i kroppen oplevelse”. NT skelner imellem kroppen og kødet. I frelsen er den troendes krop et med Jesu krop. – derfor Paulus argument i 1.kor.6: ikke tage Jesu krop med til den prostituerede. Gud elsker os – ånd, sjæl og krop. Hele mennesket er genstand for hans kærlighed og frelse. Selvom vor krop forgå – herlighedslegeme. 2. Bibelen giver et positivt syn på sex. Mange opfatter bibelen, som værende imod sex. Absolut ikke. – ”hvis jeg bliver kristen – mister jeg mit sexliv”! Sex er Guds opfindelse. Bidrager til et positivt Gudsbillede! Adam og Eva var nøgne – og de skammede sig ikke. Min tidligere præst, Jarle Tangstad: Højsangen – kristendommens – kamasustra. Præsenterer erotikken, der trives imellem to elskende. Kan også tolkes som forholdet imellem Kristus og menigheden. 3. Sex er ikke kun til forplantning, men til nydelse og dyb forening af to elskende. Ord.5:15 ”drik vand fra din egen beholdning, det rene vand fra din egen brønd. Brug ikke din livskraft på fremmede kvinder, men lad kærligheden blomstre i dit eget hjem. Sats på at elske din egen kone i stedet for fremmede kvinder. Lad Gud velsigne din ungdoms hustru, din turteldue, dine øjnes fryd. Glæd dig ved hendes bryster og ”lad altid hendes elskov mætte dig”. 1.Kor.7:1-7 (hverdagsdansk). Ill. Ægteskabsseminar i USA: sex i ægteskabet er en åndelig beskyttelse af ægteskabet? 4. Sex hører til i en pagtskærlighed, hvor der er en troskab, der skaber tryghed. Du kan ikke skille sex fra kærlighed. Lyst/begær og kærlighed kan være to forskellige ting. ”utugt” – alt udenomsægteskabelig sex. ”if its on – its on” – engelske mediers kampagne for sikker sex. – prævention. Vielsesring. 5. Grænsen for sex er uden for ægteskabet – ikke i ægteskabet. Ill. Jeg havde ikke været ungdomspræst så længe, stadig single, da en kollega en dag kom til et præstemøde – ”nu har min kone og jeg prøvet det meste – ikke oplevet ufred i hjertet” Hvad hvis vi ikke passer sammen?

4 I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab
I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Farisæernes tolkning af loven begrænsede utroskab til den fysiske handling. Jesus gør troskab til en hjertesag! Han går til roden og fokuserer på hjertets utroskab. Jesus er ikke udepå, at ødelægge al sjov i livet – begrænse din livsnydelse. Han er optaget af at beskytte dig og dine nærmeste. Jesus taler ikke om den naturlige, normale lyst, som hører med til den menneskelige natur. Heller ikke om et tilfældigt blik eller et øjebliks impuls, men om at man ”lænker sit blik” til den anden, man kæler for impulsen til den bliver en lidenskab. Der er ikke noget forkert i at beundre skønhed. Det første kig er ok – lade det blive til en lovprisning af gud for hans skaber evne. Utroskab starter i hjertet – at man ser med begær – graviditet.. Føder handlingen..! Som vrede er udgangspunktet for mord – er begæret udgangspunktet for utroskab. Og jesus går lige til roden. Vi kan udadtil handle rigtigt, men indadtil være fyldt af råddenskab. Utroskab starter med en kæde af synd – blikket, tanken, fantasien.. Når Jesus fordyber budet – rammer det os alle. Ingen af os kan sige, at vi lever op til Guds bud. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke har haft begær i mit hjerte – at jeg ikke har set på en kvinde med begærligt øje.

5 Indgå en pagt med dit øje. (Job.31:1)
Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. ”bringe til fald” = ”skandalon” (græsk) betegner lokkemaden i en fælde. Skal ikke forstås bogstaveligt, men billedligt: tag fat i roden før handling. Indgå en pagt med dit øje. (Job.31:1) 1. ”frister”: ”skandalon” betegner lokkemaden i en fælde. 2. Skal ikke forstås bogstaveligt, men billedligt: tag fat i roden før handling. Fjerne højre øje – se med venstre. En blind kan blive ligeså fristet til begær. Origenes ca – kastererede sig selv for ikke at blive fristet. – kirkemøde i det 4. århundre – imod. Hvad mener Jesus så? Vi skal tage synden alvorligt. Vi må ikke forkæle den, flirte med den eller nippe forsigtigt til den. Vi skal hade den, knuse den, rykke den op med rode. Kol.3:5 ”så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. 3. Starter med øjet, der leder til hånden og foden. Indgå en pagt med dit øje. Det øje der er fyldt af begær kan ikke se Gud. Job.31:1,7.9,11-12 ”Jeg sluttede en pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem, på en jomfru” Din højre hånd står for dine handlinger. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede. Passe på film, blade, internet, Det du tager op med dine hænder for at læse – berøring af andre.. Mat.18:8: ”jesus sætter fødderne på, som sidste fase”.. Der hvor du går.. Butikker, venskaber.. Den lyst som øjets eller håndens lyst tilfører dig er kortvarig. Udbyttet er lille iforhold til den skade det forvolder.

6 Skilsmisse kan være eneste udvej, når pagten brydes med utroskab.
Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹ v32  Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Jesus siger, at ægtepar ikke skal se på ægteskabet, som noget midlertidigt. Skilsmisse kan være eneste udvej, når pagten brydes med utroskab. Intet pagtbrud, der gør så ondt og sårer så mange som skilsmisse.. Parterne.. Børnene.. Familien.. Ikke bedømme på andres vegne.. Jesus ønsker, at ægteskabet bliver en ramme for kærlighedens tjeneste for Hans efterfølgere – ikke et bur til egoisme og misbrug og krænkelse. Jesus ophæver ikke ægteskabet,men han befæster og helliger det gennem troen. I selvfornægtelse skal Jesu efterfølger bevare sin absolutte bundethed til Kristus. Kristus er Herre, også over disciplens ægteskab. Ifølge rabbinsk lov havde mænd rettigheder til at lade sig skille fra sin kone, men kvinden havde ingen rettigheder til skilsmisse. Det eneste manden skulle gøre var at skrive et skilsmisse brev og overrække det til sin kone i to vidners nærvær, så var han skilt. Her ser vi Jesus som beskytter for den svage part. Forskellige tolkning af en af Mose lovs påbud: 5:mos24:1 – ”Bliver ked af hende – finder noget skændigt” Derfor kommer farisæerne til jesus i Mat.19 – med spørgsmålet om skilsmisse – han svarer: ”pga. hårdhjertethed” – moses tilføjede det. Ifølge shammai loven mente man at ordene i var utroskab.. Mens Hillel - ikke kun skulle forstås som utroskab. Men alt som manden ikke brød sig om. Blev rynket – tog på – ikke lavede ordentlig mad.. Skilsmissebrevet lød: lad dette være fra mig dit skilsmisseskrift, afskedsbrev og frihed, så du kan gifte dig med hvem du vil. Alt manden skulle gøre var at give hende dette dokument i nærvær af to vidner og dermed var skilsmissen et faktum. Mat.19:3 – derfor spørgsmålet fra farisæerne til Jesus. Hvorfor: kvinden var intet uden ægteskabet – ingen mad, job og tag over hovedet. Tvunget til at tage den første og bedste.. Nærmest prostitution. Jesus står på taberens side. ER du fraskilt – så er nøglen til at blive fri, at du tilgiver og tager imod tilgivelse.. Og vil du giftes igen – så sørg for at finde din værdi og identitet. Vid hvilken værdi du har. JT: Ellers kan du blive en vampyr, der trækker livet ud af din partner.

7 Hvordan bygger man stærke ægteskaber?
Invester i dit ægteskab. Der er flere blomster i kærlighedens buket (eros, phileo, storge, agape). Hent hjælp fra Gud. Tillad venner at komme tæt på. Vov at få et serviceeftersyn. Vær tro overfor den pagt i har indgået. Invester i dit ægteskab Opskriften på evig kærlighed Over 3000 gifte personer deltog i undersøgelsen og resultatet viste, at de parforhold som fungerede bedst havde:  •To fælles hobbyer, Siger ’Jeg elsker dig’ til hinanden mindst én gang hver dag De lykkeligste par holdt derudover romantikken i live ved at spise ude to gange hver måned og tage væk to weekender om året. Den daglige kommunikation er også vigtig, selv mens arbejdet passes. Der skal mindst tre s, sms’er eller telefonsamtaler til for at gå en rosenrød fremtid i møde. Der er flere blomster i kærlighedens buket Erotikken og romantikken. Ægteskabets dessert. Ikke spise sig mæt i dessert. Vigtig. – ægteskabsseminar i usa. Til for at holde parene i sengen. Phileo: venskabskærligheden: snakke, kommunikere, gøre ting sammen, se hinanden i øjnene, hygge sig, Når mette ser fodbold med mig! Storge: tryghed, familie, tag over kærligheden.. Praktisk.. Arbejdsteam – hjælpe.. Bidrage.. Holde aftaler.. Agape: CS lewis: riven, hæksaksen, holder haven – alle de andre alene – gro til i ukrudt. Den ubetingede og uselvviske kærlighed. Guds kærlighed. Hent hjælp fra Gud Ill. Lokale folkekirke: Nedslående statistik fra usa: ligeså mange der skilles i kirken, som udenfor. Eneste bemærkelsesværdige forskel: par der beder sammen bliver sammen. Tillad venner at komme tæt på Godt at kunne dele liv. Et godt vennepar – være ærlig overfor. Vov at lade jeres ægteskab blive synet Vi gør det med vores biler.. Elevatorer.. Men hvad med vores ægteskaber? Her i kirken – ikke vies uden førægteskabelig rådgivning: ikke fordi: dybsindigt: åbne sig for et par. Tag et parkursus. Gå til parterapi. Vær tro overfor den pagt i har indgået. Hold dit løfte. Vær tro til døden.

8 Hvad siger Jesus til dig i dag?
I forhold til det til det, der er sket: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd fra nu af ikke mere”. I forhold til fremtidens forebyggelse: ”Beskyt dit hjerte ved at indgå pagt med dit øje og være konsekvent overfor dine hænder og fødder”. ”Pas på lille øje hvad du ser.. For din fader oppe der, han ser ned på jorden her”.. Your father up above – looks down on you in love”! – ser ned på dig – med kærlighed.


Download ppt "Bjergprædikenen – kongens frihedsbrev til dig"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google