Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Knowledge Management E-BUSS Session 8, - 21. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Knowledge Management E-BUSS Session 8, - 21. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø"— Præsentationens transcript:

1 Knowledge Management E-BUSS Session 8, - 21. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø mtv@cbs.dk

2 Dagens Agenda - Introduktion - Opsamling fra sidst: Frit valg-caset - Videnregnskaber - Videnregnskabets Komponenters - Effekter af Videnregnskaber - Cases: Videnregnskaber i Alka og Carl Bro

3 Opsamling fra sidst: Frit valg caset Skab en vidensledelsesstrategi for Frit valg: a) Skab et bud på en vidensfortælling b) Hvilke vidensudfordringer give vidensfortæl- lingen for Frit valg? c) Hvilke vidensledelsesinitiativer bør igangsæt- tes? d) Hvilke vidensindikatorer skal der anvendes?

4 Videnregnskaber (1) Udgangspunkter for Videnregnskaber: - Forklarer forskellen virksomheders opgjorte vær- di og deres markedsværdi - Finder sit afsæt i organisationens vidensstrategi - Der er behov for at udvikle, kommunikere, over- våge og evaluere vidensstrategier

5 Videnregnskab (2) Hvilke elementer indgår i videnregnskabet: - Omfatter opgørelse af organisationens uhåndgri- belige værdier og dens vidensbaserede værdier - I opgørelsen af organisationens intellektuelle ka- kapital skelnes der imellem human, organisato- risk og kunde-kapital

6 Videnregnskaber (3) Human kapital omfatter medarbejdernes: - kompetencer - færdigheder - motivation - innovative evner

7 Videnregnskaber (4) Organisatorisk kapital omfatter organisationens: - IT-systemer - Procedure - Patenter - Koncepter

8 Videnregnskaber (5) Kunde-kapital omfatter organisationens: - Kunderelationer - Image - Brands

9 Videnregnskaber (6) Videnregnskaber muliggør at organisationen kan: - Udføre systematisk styring og rapportering af sine vidensressourcer - Forklare sammenhængen imellem vidensudvik- lingsaktiviteter og overvåge fremskridt i disse

10 Videnregnskaber (7) - Videnregnskabet forklarer hvordan organisa- tionen har udviklet og vil udvikle sin human, organisatoriske og kunde-kapital, og forklarer dermed hvordan organisationens vidensfor- retning ser ud - Organisationen kan således designe sit vi- denregnskab således at det opfylder organ- isationens specifikke behov

11 Videnregnskabet Komponenter (1) Forudsætninger og elementer: - Udvikling af et videnregnskab forudsætter at organisationen har en klar vidensstrategi -Videnregnskabet består af 4 elementer som kæder organisationens behov for vidensres- sourcer med brugerne af organisationens produkter og services

12 Videnregnskabets Komponenter (2) De 4 elementer i videnregnskabet: - Vidensfortællingen - Vidensudfordringerne -Vidensinitiativerne -Vidensindikatorerne Forbindelsen til vidensstrategien er altså klar

13 Effekter af Videnregnskaber Eksempler på Effekter: - Kommunikere internt hvilke vidensressourcer der er vigtige for organisationen - Skaber overblik over hvilke af organisatio- nens vidensressourcer der skal udvikles yderligere - Kommunikere eksternt hvilken organisation der er tale om, og giver dermed signaler til potentielle ansatte

14 Cases: Videnregnskaber i Alka og Carl Bro Undersøg de 2 videnregnskaber og: - På hvilke områder lever de 2 videnregnska- ber op til de krav der kan stille til et viden- regnskab? - Hvordan bedømmer I videnregnskaberne som potentiel investor i de 2 virksomheder - Hvilken forbedringer af videnregnskaber vil I foreslå, og hvorfor?

15 Næste session Fokus på: - IT og vidensledelse


Download ppt "Knowledge Management E-BUSS Session 8, - 21. Marts 2006 v. Morten Thanning Vendelø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google