Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition: Lidt historie Amygdala: anatomi og formodede funktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition: Lidt historie Amygdala: anatomi og formodede funktion"— Præsentationens transcript:

1 Emotioner (især frygt), amygdala og det limbiske system Anders Gade, Københavns Universitet

2 Disposition: Lidt historie Amygdala: anatomi og formodede funktion
Patientstudier af ansigter og frygt Billeddannelsesstudier af emotionelle ansigtsudtryk, især frygt Subliminal aktivering og emotionelt blindsyn Gade

3 Charles Darwin, 1872 The expression of the emotions in man and animals
Gade

4 Grundlæggende emotioner - Ekman
vrede afsky frygt glæde sorg overraskelse Emotionsgenkendelse At kunne aflæse andres følelsesmæssige tilstand – via ansigtsudtryk, intonation, kropsholdning Mentaliseringsevner ”Theory of Mind” At kunne tolke andres intentioner ”dvs. læse mellem linjerne” udover hvad der konkret bliver sagt, hvad er andres hensigt Mentalisering foregår normalt hurtigt og næsten automatisk, får karakter af ”direkte perception” – dvs. vi tror på vores tolkningermed samme sikkerhed som vi tror på det vi ser Kommunikationsvanskeligheder pga. problemer med at ”sætte sig i lytterens sted” Viden om sociale situationer Viden som sociale situationer/skemata fra semantisk hukommelse, forståelse af ”situationens kontekst” Skizofrene har svært ved alle disse aspekter William James, 1890: ”Courser emotions” (grief, fear, rage, love) vs. ”subtler emotions”

5 James-Lange teorien Udtrykket før følelsen:
”Vi føler os triste, fordi vi græder” William James Carl Lange Gade

6 JAMES-LANGE TEORIEN Vores naturlige måde at tænke på .. emotioner på er, at den mentale erkendelse af en eller anden kendsgerning udløser den mentale påvirkning, som vi kalder emotion, og at den mentale påvirkning giver anledning til det kropslige udtryk. Min teori er det modsatte, nemlig at de kropslige ændringer kommer umiddelbart efter den ophidsende kendsgerning, og at vores følelse af disse samme ændringer, mens de sker, er emotionen. Gade

7 Den mere rationelle forståelse er, at vi føler os triste, fordi vi
Common sense siger, at vi mister vores formue, bliver kede af det og græder; vi møder en bjørn, bliver bange og løber; vi fornærmes af en rival, bliver vrede og slår. Min hypotese er, at denne rækkefølge er forkert, at den ene mentale tilstand ikke umiddelbart udløses af den anden, men at den kropslige manifestation først må komme imellem dem. Den mere rationelle forståelse er, at vi føler os triste, fordi vi græder, vrede fordi vi slår, bange fordi vi ryster, og ikke at vi græder, slår eller ryster, fordi vi er kede af det, vrede eller bange. Hvis ikke de kropslige ændringer fulgte perceptionen, ville denne være rent kognitiv i form, bleg, farveløs og uden emotionel glød. Vi ville så se bjørnen og vurdere, at det var klogest at løbe, modtage fornærmelsen og finde det rigtigt at slå, men vi ville ikke reelt føle os bange eller vrede. (James, 1890, bd. II, pp ). Angribende dinosaur Hjertebanken Frygt Gade

8 Carl Lange, 1885: Om sindsbevægelser: et psykofysiologisk studie
For den populære Forestilling er Sagen meget simpel: Sindsbevægelserne ere Entiteter, Substanser, Kræfter, "Dæmoner", der indvirke på Mennesket og frembringe aandelige og legemlige Forandringer hos det: "En Sorg ramte mig"; "en Glæde m¢dte mig"; "Rædsel greb mig” o.s.v. .... Jeg tvivler ikke om, at den Moder, der sørger over sit døde Barn, vil protestere, maaske endog forarges, naar man siger til hende, at hvad hun føler, er sit Legemes Træthed og Slaphed, sin blodfattige Huds Kulde, sin Hjernes Mangel paa Evne til at tænke klart og rask - Alt belyst af Erindringen om disse Fænomeners Aarsag. Men der er ingen Grund til at indigneres; thi hendes Følelse bliver lige stærk, dyb og ren, hvad enten den stammer fra den ene Kilde eller fra den anden, Men den kan ikke eksistere uden sine legemlige Attributter. Tag hos den Rædselsslagne de legemlige Symptomer bort. lad hans Puls slaa roligt, hans Blik være livligt, hans Farve sund, hans Tanker klare - hvad bliver der saa tilovers af hans skræk? (Lange, 1885, pp og 61-62) Gade,

9 1937 Papez’ ring (forbundet med hypothalamus (CM) Klüver-Bucy syndrom
Bilateral fjernelse af mediale temporallapper hos abe: * tamhed * uhæmmet seksualitet * hyperoralitet * ”psykisk blindhed” ACC Hipp. MacLean: Den tredelte hjerne / Limbiske system Gade

10 Paul D. MacLean - Limbiske system
… an affective sense of conviction of what is real, true, and important .. MacLean, 1970, p #632 Gade

11 Weiskrantz, 1956: amygdala Bilateral amygdala-læsion: Tab af frygt (a: grapefrugt; b: gummislange) Amaral et al., Neuropsychologia 2003, 41: Gade

12 Freese & Amaral (2009). Neuroanatomy of the primate amygdala.
input Freese & Amaral (2009). Neuroanatomy of the primate amygdala. Ch. 1 in Whalen & Phelps (eds.). The human amygdala, Guilford Gade

13 Amygdala output Hypothalamus HGjernestamme PAG – frysning Thalamus
- Autonom arousal HGjernestamme PAG – frysning SN etc - Thalamus Basale forhjerne - opmærksomhed Ventral striatum - Værdisætning … Kortex Gade

14 LeDoux, 1996 Gade

15 Amygdala - 3 væsentligste kerner: Laterale - basale - centrale
Gade

16

17 Frygtbetingning John B. Watson
Watson & Rayner (1920). Conditioned emotional reactions. J.Exp.Psychol., 3, 1-14 Gade

18 Gade

19 Frygtbetingning ”quick and dirty” rute (den thalamiske)
Kortikal kontrol af amygdala: Hæmmet betingning og faciliteret udslukning fra medial præfrontal kortex / gyrus cingularis anterior Gade

20 Disposition: Patientstudier af ansigter og frygt
Amygdala: anatomi og formodede funktion Patientstudier af ansigter og frygt Billeddannelsesstudier af emotionelle ansigtsudtryk, især frygt Frygt i kliniske studier: social angst PTSD Disposition: Gade

21 Temporallapsepilepsi - Amygdala og frygt
20% oplever frygt som anfaldsfænomen, undertiden som eneste symptom. Stimulation af amygdala kan fremkalde angst ”Wow! Den var god. Prøv den, Rasmussen - pirk ved den vinding, hvor jeg holder fingeren” Gade Videoklip 12A

22 Videoklip 12A Gade

23 Amygdalektomi Young et al., 1995, Brain, 118: #2650d Gade

24 Amygdala forkalket og derfor aftegnet på CT som knogle
Frygt og amygdala Pt. SM - bilateral amygdala-læsion (Urbach-Wiethe sygdom) Amygdala forkalket og derfor aftegnet på CT som knogle Gade

25 Disposition: Billeddannelsesstudier af emotionelle
Amygdala: anatomi og formodede funktion Patientstudier af ansigter og frygt Billeddannelsesstudier af emotionelle ansigtsudtryk, især frygt Frygt i kliniske studier: Social angst PTSD Disposition: Gade

26 Frygt og amygdala: fra lokalisation til mekanismer
PET & fMRI studier fra 1996 1. Amygdala aktiveres især af negativt ladede emotionelle stimuli * Irwin et al., 1996 (fMRI) * Zald & Pardo, 1997 (PET; grim lugt) * Lane et al., 1997 (PET) 2. Parametrisk relation * Morris et al., 1996 (PET; frygt) 3. Hurtig habituering * Breiter et al., 1996 (fMRI) Gade

27 5. Aktiveringen af amygdala korrelerer med autonome mål
Frygt og amygdala: fra lokalisation til mekanismer PET & fMRI studier fra 1996 4. Amygdala aktiveres af betinget frygtrespons * Furmark et al., 1997 (PET) * La Bar et al., 1998 (fMRI) * Morris et al., 1999 (PET; maskerede stimuli) 5. Aktiveringen af amygdala korrelerer med autonome mål * Furmark et al., 1997 (PET) * La Bar et al., 1998 (fMRI) * Morris et al., 1999 (PET; maskerede stimuli) 6. Maskeret (ubevidst) frygt og frygtbetingning * Whalen et al., 1998 (fMRI) * Morris et al., 1998, 1999 (PET; inc. kovariation) Gade

28 ”quick and dirty” rute (den thalamiske)
Amygdala: input Gade

29 Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala
Maskeret frygt: Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala Whalen et al., 1998, J.Neurosci. 18: 411-8 AG# a694d Gade

30 8 af 10 forsøgspersoner ”så” ikke emotionelle ansigtsudtryk.
Maskeret frygt: Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala fMRI med i alt 18 epoker på hver 28 sekunder med skiftevis maskeret frygt, maskeret glæde, og fiksation. Hver epoke 56 stimuli . 8 af 10 forsøgspersoner ”så” ikke emotionelle ansigtsudtryk. Whalen et al., 1998, J.Neurosci. 18: 411-8 AG# a694d Gade

31 Maskeret frygt: Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala
fMRI m. 28 sek. epoker med skiftevis maskeret frygt, maskeret glæde, og fiksation. Hver epoke 56 stimuli . 8 af 10 fpp. ”så” ikke emotionelle ansigtsudtryk. Gade Whalen et al., 1998

32 Kontrast: Frygt - glæde
Maskeret frygt: Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala Kontrast: Frygt - glæde Gade Whalen et al., #a694D

33 Kontrast: glæde - fiksation
Maskeret frygt: Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala Kontrast: glæde - fiksation Gade Whalen et al., 1998

34 Området i forstørrelse Kontraster: Frygt / glæde vs. fiksation
Maskeret frygt: Ubevidste emotionelle stimuli aktiverer amygdala Området i forstørrelse Kontraster: Frygt / glæde vs. fiksation Glæde: Øget CBF i SI – nedsat i amygdala Frygt: Begge segmenter øget CBF Gade Whalen et al., 1998

35 Pulvinar (thalamus) Ubevidst frygtindlæring + colliculus superior
Hvad er ruten ind til højre amygdala for de ubevidste stimuli? Fire områder med positiv kovariation: Pulvinar (thalamus) + colliculus superior + ve. hippocampus og hø. inferior gyrus occipitalis (modulation?) Morris, Öhman & Dolan, 1999 Gade

36 Pegna et al., 2005: ”Emotionelt blindsyn”
52-årig læge med infarkter i begge V1 og kortikal blindhed Genkendelse af emotionelle ansigtsudtryk (og ikke andre stimuli) bedre end chance fMRI Gade # a694h

37 ”Emotionelt blindsyn” Amygdala-aktivering og ruten dertil. Patient G.Y.
Signifikant kovarians i colliculus superior og pulvinar Colliculus superior Pulvinar Amygdala … den alternative, ubevidste synsbane – specielt for faresignaler Morris et al. (2001). Brain, 124: # a695c Gade

38 Hvad betyder den ubevidste aktivering ?
Får den nogen indflydelse på bevidste processer ? Gade

39 Velbeskrevet monosynaptisk forbindelse til visuelle områder
Velbeskrevet monosynaptisk forbindelse til visuelle områder. Grundlag for emotionelle stimulis bias af visuel opmærksomhed Gade

40 2 x 12 videoklip i 2 FDG-PET-sessioner (12 emotionelle; 12 neutrale)
Cahill et al., 1996. 2 x 12 videoklip i 2 FDG-PET-sessioner (12 emotionelle; 12 neutrale) Områder med signifikant korrelation mellem rGMR og huskede film Antal huskede film efter 3 uger Korrelation mellem glukoseomsætning i hø. amygdala og antal huskede film Gade. AG# A652F/691B

41 Gade

42 Gade


Download ppt "Disposition: Lidt historie Amygdala: anatomi og formodede funktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google