Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Lektion 15: Finans- og pengepolitik i en åben økonomi, II 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition (og udvidelse) 3.Dagens pensum – slides 29-36 4.Opgave =

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Lektion 15: Finans- og pengepolitik i en åben økonomi, II 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition (og udvidelse) 3.Dagens pensum – slides 29-36 4.Opgave ="— Præsentationens transcript:

1 1 Lektion 15: Finans- og pengepolitik i en åben økonomi, II 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition (og udvidelse) 3.Dagens pensum – slides 29-36 4.Opgave = makroprøve 5.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 6.Næste lektion 7.Krydret af pædagogiske vitser undervejs

2 2 1. Økonomiske nyheder 1. Handelspolitik: Eksporten falder – protektionisme – især lande uden for EU – rusland (told på biler), argentina – salgslicenser, men også indien, kina. Toldsatser, licenser, kvoter + finde af hvilke regler, der gælder (uigennemsigtighed) – især et problem for smv’er. Opgave for eksportrådet (eksempel på handelspolitik). Virksomhederne rationaliserer og kigger efter nye markeder. Dk virksomheder rustet til at klare sig.

3 3 1. Økonomiske nyheder 2. Hvorfor konjunkturnedgang, og hvad vil der ske? (På baggrund af Verdensbankanalyse i New York Times): –“It is not just a supply shock,” Mr. Lin said. “It is not just a drop in demand; it is a lack of availability of credit.” –Even more troubling, several economists said, there is no obvious engine to drive a recovery….…we don’t have a new global driver of growth –“The financial crisis is likely to result in the most serious recession since the Great Depression,” said Justin Lin, the chief economist of the World Bank.the Great Depression

4 4 1. Økonomiske nyheder 3. ECB’s pengepolitik: a.’Overvejelsen går på at oprette et såkaldt 'clearing house'. Det skal styres af ECB og være med til at garantere udlån, således at mistilliden mellem banker på det europæiske marked kan reduceres eller fjernes helt.’ (Børsen 16.12)

5 5 1. Økonomiske nyheder b.Relateret til en anden nyhed:’ På trods af rentesænkninger og diverse tiltag for at stimulere bankernes långivning til private og selskaber, så ligger renterne fortsat højt, og det forværrer den i forvejen kritiske situation, vurderer centralbanken’ (Børsen, 15.12) c.Finanspolitiske nyheder?

6 6 2. Repetition (udvidelse) 1.Hvorfor hedder det handelsbalancen og betalingsbalancen? 1.Hvad er det for nogle ’betalinger, der skal balancere?’ 2.Bemærk BØ, p. 221-230 – uddyber ift. NØ. 3.Hovedprincippet: når en vare, tjenesteydelser går den ene vej, så flyder der valuta den modsatte vej. Ved investeringer eller spekulation – omvendt. De samlede valutastrømme skal balancere.

7 7 2. Repetition (udvidelse) 2.Hvad er crowding out? Når hele eller dele af effekten af en ekspansiv finanspolitik fortrænges. Tre mulige teoretiske mekanismer: a. Den korte rente stiger pga. stigende efterspørgsel efter penge og den lange som følge af øget udbud af obligationer. b. Inflationen stiger som følge af den øgede efterspørgsel (mere senere i pensum), hvilket reducerer de private investeringer c. Forbrugerne undlader at øge forbruget, fordi de forventer kommende skattestigninger

8 8 2. Repetition (udvidelse) „en stigning i det offentlige forbrug i betydeligt omfang fortrænger... det private forbrug og det samlede investeringsomfang“ [DØR-citat]… –’En stigning i det offentlige forbrug får befolkningen til at reducere privatforbruget, fordi de forventer en fremtidig skattestigning’… –’Investeringerne fortrænges grundlæggende af de højere priser, der er et resultat af de stigende lønkrav, som følger af den stigende beskæftigelse, der igen er et resultat af væksten i det offentlige forbrug’ (Madsen, 2009).

9 9 2. Repetition (udvidelse) Hvad kan vi lære af det? Crowding out indgår i modellerne Har afgørende indflydelse på vismændenes vurdering af finanspolitik

10 10 2. Repetition (udvidelse) 3. Hvad er kritikken af crowding out? Ad a.Afhænger af NB’s politik og finansmarkedets reaktion. Ikke empirisk påvist. Ad b.Afhænger af arbejdsmarkedets reaktion, kapacitetssituationen og følgepolitikker. Reel risiko. Ad c.Ikke påvist empirisk.

11 11 2. Repetition 4.Hvorfor er det i en meget åben økonomi ofte svært at føre en økonomisk politik, der tilgodeser interne hensyn? 5.Hvad gør lande med voldsomme problemer med betalingsbalancen? (Forklar først, hvad det indebærer). 6.Hvilke argumenter er der mod en ekspansiv finanspolitik? 7.Hvornår er den indenlandske statsgæld et problem for et land? 8.Hvorfor er det vigtigt, om en regering under finanskrisen er monetarister eller keynesianere?

12 12 5.Hvad kan I få eksamensspørgsmål i? 1. Hvad er crowding-out, og hvilken betydning spiller det i praksis?

13 13 6. Næste lektion Valutamarkedet og valutakurser –Kap. 32: Centralt kapitel. Nærlæs indledning, hvad bestemmer valutaeftersp. og udbud, forskellen mellem faste og flydende valutakurser, og hvad er en devaluering. –Kap. 33 – hvordan devalueringer påvirker realøkonomien på kort sigt (undergravende effekter først p. 371 – fordi vi først inddrager priser og dermed inflation i modellen p. 35).

14 14 6. Næste lektion Husk de dele af pensum vi tidligere sprang over om valutapolitik (læs det først): I pengepolitik i Danmark: p. 21-26 (helt centralt), p. 47-49, p. 51-53, 74-75, 84-85, 89-90, 98-104, 117-26. I Beskrivende økonomi: 183-86, 190-94 (gammel udgave – juster sidetal)


Download ppt "1 Lektion 15: Finans- og pengepolitik i en åben økonomi, II 1.Økonomiske nyheder 2.Repetition (og udvidelse) 3.Dagens pensum – slides 29-36 4.Opgave ="

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google