Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt: <indsæt projektnavn>

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt: <indsæt projektnavn>"— Præsentationens transcript:

1 Projekt: <indsæt projektnavn>
Styregruppemøde <indsæt dato for mødet> Version 1.0

2 Formålet med denne præsentation
Denne præsentation kan anvendes som inspiration og vejledning til de løbende styregruppemøder Denne præsentation er en del af en guiden ”God praksis for effektivt styregruppearbejde” udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, . Version 1.0

3 Dagsorden Godkendelse af referat
Herunder opfølgning på aktionsliste Projektstatus (ved faseovergang gennemgås faseovergangsrapport) Generel status Budget og forbrug ift. fremdrift Væsentligste risici Godkendelser Behandling af evt. afvigelsesanmodning Godkendelse af evt. ændringsanmodninger Øvrige indstillinger fra projektlederen Andet Version 1.0

4 Styregruppens aktionsliste
<her indsættes en oversigt over styregruppens udestående aktioner> Id Dato Aktion Deadline Status Ejer Version 1.0

5 Projektstatus <her indsættes f.eks. trafiklys for succeskriterier > KPI Årsag og handling Gældende Forrige Overordnet Leverancer Årsagsforklaringer på afvigelser og valgte korrigerende handlinger Tid Økonomi Ressourcer Kvalitet Andet Bemærk, at overstående status alene tjener som et eksempel. Version 1.0

6 Væsentligste risici <her indsættes den del af risikologgen, som indeholder risici eskaleret til styregruppen og risici, som styregruppen har eskaleret til ledelsen> Id Risikobeskrivelse Konsekvens Handling Pris S K S*K Ejer Det anbefales at projektets risikoanalyse fremsendes til mødedeltagerne, da den er for omfattende til at indarbejde i denne præsentation. Version 1.0

7 Godkendelse af produktopdateringer
<Her indsættes en liste over de styrings- og ledelsesprodukter, som styregruppen skal godkende. F.eks. faseovergangsrapporter, ændringsstyringsproces og projektinitieringsdokument> Hvad skal godkendes Hvorfor Hvem skal godkende Deadline Status Faseovergangsrapport Starten på anskaffelses-fasen Styregruppeformand og seniorbrugere Afventer Business Case Er ændret pga. godkendelse af større ændringer Styregruppeformand Godkendt Gevinstrealiseringsplan Formand og Seniorbrugere Version 1.0

8 Behandling af afvigelsesanmodning
<Her indsætte de afvigelser der skal diskuteres og handlinger til håndtering af afvigelser> Rapport id Afvigelses-beskrivelse Konsekvenser Muligheder Effekt af muligheder Anbefaling AN-2 Overskridelse af tolerancegrænsen for tid For sent levering og øget omkostninger Slække på kvaliteten Øge ressourceantal Et alternativ til at omsætte afvigelsesrapporter til ovenstående format, kan selve afgivelsesanmodning fremsendes inden styregruppemødet og denne slide vil så alene indeholde identifikationen på de afvigelsesrapporter, som skal behandles. Version 1.0

9 Ændringsanmodninger til godkendelse
<her indsættes en oversigt over de ændringsanmodninger, som styregruppen skal behandle (godkende eller afvise> Id Beskrivelse Konsekvens ved accept Pris Konsekvens ved afvisning Det anbefales at ovenstående tabel udfyldes fremfor at medtage ændringsanmodningsdokumenterne på styregruppemødet. Det er vigtigt at styregruppen ikke involveres i sagsbehandlingen af ændringen Version 1.0

10 Indstillinger fra projektlederen
Indstillinger til beslutning Det indstilles at projektet… <tiltag som projektlederen ønsker at gennemføre medtages også her> Indstillinger fra projektlederen Version 1.0

11 Andet Version 1.0


Download ppt "Projekt: <indsæt projektnavn>"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google