Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse"— Præsentationens transcript:

1 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
EnviNa: 27. november 2013 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Hvordan håndterer vi, at nogle indsatser haster, og at vi har god tid til at implementere andre Diskussionsoplæg Jens Ove Nielsen, Viborg Kommune side 1

2 Vandforsyningsloven § 13:
Stk.3. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse. Fra bekendtgørelsen om indsatsplaner § 3 Stk. 2. En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan som i givet fald skal ophæves. Fra udkast til vejledning: Krav om lavere nitratudvaskning på et nærmere fastsat tidspunkt, men ikke nødvendigvis på tidspunktet for vedtagelse af indsatsplanen. Det kan f.eks. være, hvor den nuværende nitratudvaskning er acceptabel, men hvor der er omstændigheder, der vurderes at kunne medføre øget nitratudvaskning. side 2

3 OSD NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- Losseplads Grundvandspejl
Forurenet grund Vandværk NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- Lerlag Lerlag side 3

4 OSD NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- NO3-- Skovrejsning Grund renset NO3--
side 4

5 Indsatsen for nitrat: Kan vente?
Overvåges Indsats effektueres ved ”alarmværdi” De ”gratis” indsatser gennemføres straks (dem vi kan sagsbehandle os ud af) Dem der koster – kan de udskydes til det bliver akut?? ”Et påbud … forudsætter, at … området er følsomt for pesticider, og at påbuddet ikke er mere vidtgående end nødvendigt.” Skal vi indføje en ”fornyelses-§” i indsatsplanerne frem for at skrive indsatser om 10 – 20 – 30 – 40 – år side 5

6 Hvad med gårdspladsen/byen med pesticider ?
Gårdspladsen kan renses op straks men hvad med forureningsfanen skal vi vente og se tiden an bliver det fortyndet? eller nedbrudt? Kan vi sætte en afværgeboring eller er det lettere når forureningen dukker op i boringen? side 6

7 side 7


Download ppt "Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google