Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygehus Sønderjylland vejledere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygehus Sønderjylland vejledere"— Præsentationens transcript:

1 Sygehus Sønderjylland vejledere
Elever og studerende med lavt selvværd – hvordan hjælper vi dem?

2 Kirsten Opsal Bertelsen
Cand. Pæd psych Autoriseret af psykolognævnet 2 årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi Mindfulnesstræner Ergoterapeut Efa fra psykiatri, somatisk rehab, undervisning, ungdomspsykolog NetOpNu. Egen praksis i Åbenrå (Kognitivcenter Sydjylland) Mor til 2 og kone til 1.

3 3 ting at lære  Identificere lavt selvværd
Forstå hvad der ”er på spil” og baggrunden herfor Intervenere – arbejde med det lave selvværd.

4 Case om Karina

5 Karina vil gerne være sygeplejerske og er nu i praktik
Skoleperioden: Karina læser og læser, prøver at lære alt udenad. Knokler for at kunne teorien perfekt. Er meget tilbageholdende i klassen og i gruppearbejde. Virkelig nervøs for eksamen. Praktikperioden: Karina tilbyder altid at varetage de funktioner hun kan i forvejen. Når hun opfordres til at udfordre sig selv, er hun helt elendig tilpas, kommer med undskyldninger og forbehold. Hun er på det seneste blevet kritisk og irritabel overfor vejlederen.

6 Selvbillede, selvopfattelse, selvforståelse – Karina.
Nationalitet – hvor stammer jeg fra?(Sønderjylland - Højer) Kulturel, racemæssigidentitet? (halvt tysk/dansk, taler mest sønderjysk, tysk skole, kultur kristen) Social og professionel rolle?(kæreste og bor sammen med Jonny, studerende, datter..) Livsstadie? (23 år) Fysisk fremtoning? (168 cm, vejer et par kilo for meget, brunt hår…) Hvad jeg kan lide og ikke lide? (boligindretning, orden, mexikansk mad ..hader hunde, spinat) Regelmæssige aktiviteter?(studere, madlavning, computer, pilates, ..) Psykologiske kvaliteter?(ordenssans, ansvarsbevidst, flittig, tillidsvækkende..)

7 Selvtillid – selvvurdering (hos Karina)
Fornemmelsen af, at vi kan gøre noget succesfuldt Specifikke kompetencer (jeg er god til sengebad, matematik, pilates) Sociale relationer ( jeg er god til at passe mine venskaber) Generel evne til at håndtere tilværelsen (jeg er god til at hjælpe når andre er i krise)

8 Hvad er lavt selvværd og hvordan ser det ud hos Karina?
Sammenfattende konklusioner om dig selv, baseret på de erfaringer du har gjort i livet, og de budskaber du har opfattet fra andre og dig selv. Dine overbevisninger om dig selv, som kan virke som facts (jeg er sådan én, der….), men i virkeligheden er de tillærte holdninger til dig selv. Jeg er ikke så klog, som andre Jeg har ikke ret til at sætte mig selv først Jeg er uønsket Jeg er dum og grim og har langt hjem!

9 Virkningen af lavt selvværd
Uddannelse: Mønster af manglende ydeevne, undgåelse af udfordringer.!!! Ubarmhjertigt hårdt arbejde, drevet af angsten for at fejle. Tror ikke på at gode resultater er udslag af egne evner og indsats. Personligge relationer: Genert og hæmmet Oversensitiv for kritik, let irritabel, overdreven behagesyge Tilbagetrækning fra intimitet eller kontakt. Altid lade andre komme til først. Festens midtpunkt, altid kontrol, altid fremtone som om man har styr på det. Fritidsaktiviteter: Undgår måske aktiviteter hvor der er risiko for, at man bliver bedømt. Tror måske ikke man fortjener belønning, nydelse, afslapning eller have det dejligt Egenomsorg: Fortsætter med at arbejde videre når man er syg eller stresset . Udsætter at gå til tandlæge, frisør, læge, købe nyt tøj. Drikke umådeholdent, rusmidler. Bruger timer på at komme til at se perfekt ud…for eller vil andre ikke synes man er attraktiv!

10 Hvordan ligger det med dit eget selvværd?
Tjek selv af hvordan du synes det virker på dig…. Kan man anvende følgende skema til elever/studerende- hvordan evt ?

11 selvværd Ja helt sikkert Ja, for det meste Ja, somme tider
Nej, som regel ikke Nej, slet ikke Min erfaring i livet har lært mig at værdsætte mig selv Jeg har en god opfattelse af mig selv jeg behandler mig selv godt, og tager ordentlig vare på mig selv Jeg kan lide mig selv Jeg vægter mine kvaliteter, færdigheder, fordele og styrker lige så højt som mine svagheder og mangler Jeg har det godt med mig selv Jeg føler mig berettiget til at få andres opmærksomhed og tid Synes jeg er berettiget til noget godt i livet Forventningerne til mig selv er ikke mere krævende end mine forventninger til andre Jeg er snarere rar og opmuntrende overfor mig selv, end selvkritisk

12 Hvad tænker du om skemaet? dialog
Anledning til at arbejde med eget selvværd ? Det er godt at have prøvet selv inden man udsætter andre for det  Kan det bruges til elever og studerende?

13 Øvelse: sæt jer sammen 2 eller 3 personer.

14 Tænk på en elev/studerende, du tror, havde lavt selvværd
Tænk på en elev/studerende, du tror, havde lavt selvværd. Skriv et par stikord ned Hvordan ved du at den person har lavt selvværd? Altså; vi leder efter tegn på lavt selvværd! Hvordan eleven taler om sig selv Adfærd Kropslig fremtoning Sindsstemning/følelser

15 Tegn på lavt selvværd: Tanker om sig selv: udtrykt i sprog
Følelser og sindsstemninger Kroppens udtryk Adfærden, det hun gør

16 Hvordan udvikles lavt selvværd?
Lavt selvværd er en ”holdning” til dig selv. Den kommer fra erfaringer, er tillært. Kilderne til det tillærte kommer mange steder fra: direkte erfaringer, observationer, medierne, lytning, iagttagelse af, hvad mennesker omkring dig siger og gør

17 Hvordan kan vi forstå fænomener ud fra en kognitiv adfærds terapeutisk tilgang?
Gener + betingelser +livshistorie= person(lighed) Grundlæggende antagelser om MIG, ANDRE, FREMTIDEN

18 Karinas historie Karina var et glad, robust og nysgerrigt barn, men da hun var 4 år, døde hendes lillebror. Forældrene var meget langt nede, blev overbeskyttende og Karina opfattede at de havde store forventninger til hende. Så hun tilpassede sig meget, blev optaget af ikke at være til besvær, at gøre forældrene glade… at være dygtig og gøre forældrene stolte…

19 Basale antagelser (schemata)
Jeg er ikke god nok, jeg er inkompetent Andre forventer meget af mig Sådan har det altid været og sådan bliver det ved med at være.

20 Strategier og leveregler Situationer der opretholder basale antagelser.

21 Karinas leveregler og strategier
Jeg skal være perfekt og dygtig, ellers er jeg en fiasko og andre bliver skuffede Hvis jeg ikke får min uddannelse, er jeg intet værd i andres øjne Hvis andre opdager, at jeg er inkompetent vil jeg blive udelukket at fællesskabet – må gøre alt for at skjule det. Jeg er nødt til at have kontrol over alt, og andre bør også have styr på alt…ellers bliver alt kaotisk og uforudsigeligt

22 Karinas strategier Undgå nye situationer Overforberede sig
Undskyldninger – jamen det var særlig umuligt fordi… Sur på vejleder, der ikke har forberedt godt nok Det var for kedeligt, eller for banalt eller for…..

23 Automatiske negative tanker
Nye situationer Automatiske negative tanker adfærd følelser kroppen

24 Karina skal afprøve en ny situation for første gang
Hun kludrer lidt i det første gang helt som man kan forvente…. jeg vidste det, jeg er for dum og bliver aldrig sgpl. Ingen vil kunne lide mig Stivner Skælder ud Går fra situationen Sygemelder sig næste dag Ked af det (7) Angst (9) Hjertebanken, åndenød Varm Tunnelsyn Tung anspændt

25 Hvordan selvværdet udvikles.
Erfaring (tidlige) begivenheder, forhold, livsvilkår som har indflydelse på opfattelsen af selvet. Afvisning, omsorgssvigt, misbrug, kritik, afstraffelse Mangel på ros, anerkendelse, interesse, varme, at være udenfor ”Bundlinien” Skemata – vurderingen af værdi som menneske. Såden er jeg som person! Jeg er værdiløs og dum Jeg er et dårligt menneske Jeg er frastødende og ikke god nok Jeg er inkompetent Leveregler: retningslinier, taktikker og strategier, der anvendes for at klare sig. standarder Jeg skal altid lade andre komme til, ellers bliver jeg afvist. Hvis jeg ikke gør alting perfekt, vil jeg ikke opnå noget Jeg er nødt til at hævde mig hele tiden, ellers bliver jeg overset. Jeg skal være den bedste altid, ellers er jeg intet.

26 Hvad der holder lavt selvværd vedlige.
Udløsende situationer, afvisning, risiko for at fejle, miste kontro Aktivering af bundlinien/skemata Uhensigtsmæssig adfærd: undgåelse, unødige foholdregler, mm Bekræftelse af bundlinien/skamata Selvkritiske tanker..depression mm.

27 Registreringsskema til undersøgelse af bekymrede forudsigelser!!
Dato tidspunkt situation Følelser og Kropsfor-nemmelser (1-100) Bekymrede forudsigelser Værdisæt overbevisning (1-100) Alternative perspektiver Eksperiment Hvad gjorde du Hvad var resultatet 24. Marts Kl Sidder til Foredrag Og forstår ikke alt det hun siger. Jeg føler mig dum. De andre forstår det hele- jeg tør ikke spørge Ked af det (80) Angst (90) Hjerte-banken(90) Mavepine Varm og rød (90) Hvis jeg spør lyder det dumt og jeg kommer til at hakke og stamme (95) De andre vil synes jeg er inkompetent (90) Jeg kan ikke være vejleder så (85) Forholdsregel: jeg spø`r ikke! ”jeg ER jo DUM” Jeg har før stillet ? I store forsamlinger!(90) Mange andre forstår det heller ikke – de vil blive hjulpet hvis jeg spørger (100) Jeg kan godt være vejleder selv om jeg ikke forstår alt straks – så forstår jeg jo eleverne bedre (100) 1.Jeg skrev et spørgsmål ned og spurgte! 2. Mit hjerte hamrede og min stemme var lidt sprød, men jeg fik stillet spørgsmål og der var flere andre der heller ikke helt forstod det. Jeg er ikke dummere end andre! Registreringsskema til undersøgelse af bekymrede forudsigelser!!

28 Nøglespørgsmål Hvilke beviser støtter, hvad jeg forudsiger?
Hvilke beviser går imod, hvad jeg forudsiger Hvilke alternative synsvinkler kan anlægges? Hvilke beviser støtter dem? Hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det bedste, der kan ske? Realistisk set – hvad er det mest sandsynlige, der vil ske? Hvis det værste sker – hvad kunne der så gøres ved det?

29 Dato tidspunkt situation Følelser /Kropsfor-nemmelse (1-100) Bekymrede forudsigelser Værdisæt overbevisning (1-100) Alternative perspektiver Eksperiment Hvad gjorde du Hvad var resultatet

30 Hjemmearbejde: at afprøve adfærdseksperiment 

31 Forstærke selvaccept:
Hvad kan du lide ved dig selv? Uanset hvor småt og flygtigt det måtte være. Hvad har du allerede opnået i dit liv? Uanset hvor lidt det måtte være. Positive egenskaber? Hvilke udfordringer har du stået overfor? Hvilke færdigheder har du tilegnet dig? Hvad værdsætter andre mennesker ved dig?

32 At arbejde med positive egenskaber
Nævn 7-10 positive egenskaber hos dig: Venlig Hurtig til arbejde Omhyggelig Hjælpsom Struktureret Ansvarsfuld målbevidst Hvornår har du sidst brugt én af egenskaberne? Konkret! Eksempel Hjælp eleven med at finde situationer. Det er nødvendigt at pege på situationer du har set..

33 Aktivitetsdagbog: nærende/tærende:skaler fra 1-10 hvad fungerer, hvad vil du ændre?
mand tirsd onsd torsd fred lørd sønd 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24

34 Flash cards – huske kort
Husk! Jeg er god nok som jeg er Jeg er noget værd Jeg er en kompetent person Jeg behøver ikke være perfekt Det er helt ok at fejle og lære

35 Læse mere: Melanie Fennell; ”At overvinde lavt selvværd – en selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv terapi” KLIM Irene Osterreich; ” Bedre selvtillid” Psykiatrifonden

36 Mange tak, og husk du er god nok, som du er!!


Download ppt "Sygehus Sønderjylland vejledere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google