Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø,"— Præsentationens transcript:

1

2 Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø, fuld af trivsel At den daglige omgangsform og samværet generelt, tager afsæt i at alle har krav på respekt og omsorg. At mobning ikke tolereres At demokrati og ligeværd er meget vigtige værdier vi ikke giver køb på At eleverne kommer med hver deres evner og lyst til læring, hvorfor de skal mødes på det individuelle niveau de er på På sigt at opfylde ambitionen om at blive ”den bedste skole” – hvorfor vi i forlængelse af denne § p.t. har i gang sat en proces på skolen, der skal definere dette begreb i kvantitative og kvalitative mål og hvortil der løbende kan foretages opfølgning (individuelt fra skole til skole)

3 Bekendtgørelse nr. 1190 af 8. december 2008 Anviser bl.a. hvorledes vi kan måle disse forhold Effektivitet Produktivitet Status: Herudover socialt samvær..

4 Effektivitet Frafald i 2009 Udgjorde alene 8 elever på hele skolen eller 3 %. Primært skyldes dette frafald flytning til anden kommune eller indskrivning på Herlufholm skole i Næstved (Fokus på adfærdsregulerende effekt…så forskellige målepunkter og ingen fastlåsning)

5 Effektivitet Ventelister pr. 31.12.2009 Børnehaveklasse, 1 og 2. klasse er et ønske om en indskrivning på yderligere 30-40 børn pr. klassetrin Herefter falder mængden til mellem 11 og 21 pr. klassetrin

6 Effektivitet - karakterniveau Mørkegrøn Lysegrøn Lyseblå Orange Rød BT 12.04.2010

7 Effektivitet - karakterniveau

8 FSA så er vores 6,91 Standpkt så er vores 7,67 Obligatorisk opgave så er vores 9,0

9 Effektivitet Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At 95% af eleverne er altid eller for det meste glade for Sct. Joseph Skole i Ringsted

10 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At 95% af eleverne er altid eller for det meste glade for Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 88%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010

11 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At 95% af eleverne er altid eller for det meste glade for Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 88%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At 94% føler sig for det meste eller altid tryg i klassen på Sct. Joseph Skole i Ringsted

12 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At 95% af eleverne er altid eller for det meste glade for Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 88%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At 94% føler sig for det meste eller altid tryg i klassen på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 92%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010

13 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At 95% af eleverne er altid eller for det meste glade for Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 88%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At 94% føler sig for det meste eller altid tryg i klassen på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 92%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At 85% er glade for de fleste eller alle deres lærere på Sct Joseph Skole i Ringsted

14 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At 95% af eleverne er altid eller for det meste glade for Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 88%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At 94% føler sig for det meste eller altid tryg i klassen på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 92%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At 85% er glade for de fleste eller alle deres lærere på Sct Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 78%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010

15 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At ”kun” 22% ikke så tit eller sjældent/ aldrig glæder sig til at komme i skole på Sct. Joseph Skole i Ringsted

16 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At ”kun” 22% ikke så tit eller sjældent/ aldrig glæder sig til at komme i skole på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 29%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010

17 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At ”kun” 22% ikke så tit eller sjældent/ aldrig glæder sig til at komme i skole på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 29%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At ”kun” 15,25% føler sig en gang imellem uden for kammeratskabet i klassen på Sct. Joseph Skole i Ringsted

18 Effektivitet - fortsat Trivsel (5-9 klasse) Undersøgelse blandt elever - december 2009 (DCUM) At ”kun” 22% ikke så tit eller sjældent/ aldrig glæder sig til at komme i skole på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 29%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010 At ”kun” 15,25% føler sig en gang imellem uden for kammeratskabet i klassen på Sct. Joseph Skole i Ringsted Det landsdækkende tal udgør til sammenligning 24%, jf pressemeddelelse af Trine Kjær 26. marts 2010

19 Konklusion på effektivitet Da trivsel samt øvrige nævnte forhold er fundamentalt for et godt undervisningsmiljø og skolens fortsatte udvikling og et af omdrejningspunkterne i formålsparagraffen glæder bestyrelsen sig over de flotte resultater der er skabt af personalet og daglig ledelse på skolen Vi vil fortsat og konstant arbejde på at forbedre dem yderligere!

20 Produktivitet Antal årsværk, lærer Frie skoler – samme skolestørrelse…..18,4 Sct Joseph Skole, Ringsted…..19 Året 2009 har givet et overskud på ca. 412.000 (302.000 i 2008) Det er godt, for vi har brug for midlerne…til udvikling Afledt har vi således fået forbedret soliditetsgraden i 2009 fra 14 til 17,2 Indgår nærmere i Karins oplæg om regnskabet Undervisningsministeriet har fokus på dette, vi ser dog primært på vores strategi for skolens udvikling…..

21 Eksempel på socialt samvær:

22 Pædagogisk udvikling… Vi vil være ”den bedste skole” Derfor er vi – p.t. i det små – gået i gang med at definere vores Kvantitative og kvalitative mål i det begreb Personalet har, med skoleledelsen, givet de første indspark til de muligheder vi, i fællesskab, skal arbejde videre med de næste år. Bestyrelsens sammensætning af faglige kompetencer rummer også dette område, hvilket allerede har resulteret i et tanke-skriv, vi ogs¨kan arbejde videre med/drøfte yderligere

23 Styrkelse af dialogbaseret lederstil… Vi vil udvikle gennem tæt dialog og synliggørelse af behov, så Elevråd deltager nu i udvalgte bestyrelsesmøder Lektiestue, sofagrupper(rum), den gyldne fejebak, aflåste skabe til computer, ønsker ”omskrives til business case til behandling i bestyrelsen Indholdsstrukturen i forældrerepræsentantskabet er ændret Mere to-vejs - mindre en-vejs, tematisteret ud fra ønsker, behov ”omskrives” til business case til behandling i bestyrelsen – første case kunne være frugtordning. Bestyrelsens formand deltager nu i lærermøder – kvartalsvis Lærerteamet inddrages i beslutninger Skolens ledelse og bestyrelse er åben for generel dialog og gode konstruktive forslag (”Ejer” opsætter business-case)

24 Økonomisk strategi møde … Nationalt stiger omkostningerne (eks løn) mens indtægterne (statstilskud) er konstant eller falder Det sker også hos os, men økonomianalyse viser At der fortsat vil være et pænt overskud i den ordinære drift, så vi er privilegeret At fortsat fuld indskrivning hjælper os At vi har synliggjort flere parametre vi herudover kan arbejde med, eksempelvis Samme indskrivning i 0, 1 og 2. klasse som øvrige klasser Energibesparende foranstaltninger (jf senere)

25 Krav til bygningsmasse… Pædagogisk udvikling og vedligehold generelt vil de næste år kræve En (stor) pose penge En klog og sammenhængede strategi Bestyrelsen har bestilt og modtaget en byggeteknisk rapport – 10 årig (nu vi har overtaget vores bygninger) (ikke kun ”smuk” læsning, så prioritering og sammenhængende strategidrøftelse) et tilbud på el-energibesparende muligheder fra Philips Herudover har vi været rundt på tilsyn på hele skolen, samt (nogle) i Århus…

26 Bygningsmasse - fortsat I budget 2010 er der afsat midler til nyt varmesystem En maler i erhvervsprøvning har renoveret 1. sal hos 0. klasse Vi er ved at undersøge, hvad der skal til for at vi evt. kan skabe plads til 2 elever mere i henholdsvis 0., 1. og 2. klasse, således at vi opererer med en klassekvotient på 24 elever i samtlige klassetrin Forhåbentlig er vi klar allerede til august…. Fra 2010 har vi interaktive tavler (smartbords) i alle klasser incl fysik – med undtagelse af 3 klasser. Der forventer vi det sker i 2011. Nu skal vi tage stilling til om vi skal bruge midlerne til vedligehold, forbedring og/eller nybyg samt naturligvis pædagogiske tiltag i øvrigt.

27 Igangværende dialoger/ processer i øvrigt Inddragelse af nyttige forældrekompetencer Ibrugtagning af SkoleIntra (indhold, adgange m.v. bl.a. drøftet i forældrerepræsentantskabet) Tilfredshedsundersøgelse – bredt (fordele og ulemper) Sammenhængende markedsføringsstrategi (fra formåls§§ til handleplan i årscyklus) Tilskudsordninger, benchmarking af prisniveau, ventepenge, indskrivningsproces m.v. Personlig computer fra klasse ? Fonde og andre tilskudsordninger IT anvendelse ved ”hosting” Forbedringer gennem digitalisering Låneomlægning Med flere… Skal prioriteres… ting tager tid….

28 Spørgsmål?


Download ppt "Vores pædagogiske formåls §§ At skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn Løbende at skabe et værdibaseret skolemiljø,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google