Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på forebyggelse hvordan løfter vi opgaven i tandplejen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på forebyggelse hvordan løfter vi opgaven i tandplejen?"— Præsentationens transcript:

1 Fokus på forebyggelse hvordan løfter vi opgaven i tandplejen?
Børge Hede 2013

2 Er mundpleje et problem ?

3

4 Er mundpleje et problem ? Hvorfor ?

5 Selvbestemmelse Ønske om tandpleje Manglende reflektion
Organisation Plejepersonale Beboere Tandsundhed Arbejdspres stort arbejdspres manglende tid (week-end) tidspunkt for mundpleje Interesse for mundpleje opfattet vigtighed egne erfaringer manglende opmærksomhed manglende prioritering social kontakt Grad af afhængighed mobilitet kognition palliation Handlinger rengøring af tænder/proteser Mulighed tandlægeskræk manglende kooperation manglende mulighed for tandbehandling Kommunikation deltidsmedarbejdere Compliance-samarbejde villighed humør ligegyldighed hang til gamle vaner Taknemmelighed Viden og færdigheder kommunikation akkuratesse læring uddannelse Feed-back manglende mulighed Problemer synlighed af problemer alvorlighed af konsekvenserne Implementering involvering intern effekt evaluering Holdning til mundpleje ansvarlighed bevidsthed empati afsky glemsomhed dovenskab samtykke ”andres bord” resignation team-spirit Selvbestemmelse Holdning til tandpleje positiv/negativ Ønske om tandpleje Manglende reflektion

6 Tyggeproblemer (vægttab)
Lungebetændelse CAP Diabetes Hjerte- karsygdomme Tyggeproblemer (vægttab) Smerter Nedsat livskvalitet Nedsat selvværd

7 Forebyggelige indlæggelser – CAP Community Aquired Pneumonia – et regnestykke
Antal indlæggelser af plejehjemsbeboere fra Københavns Kommune med aktionsdiagnosen pneumoni År Alder65 Antal Udskrivninger 2010 0-64 20 65-129 422 Mundplejeprogrammer medfører en reduktion på 10% = 42 færre indlæggelser og minimum15 færre dødsfald På landsplan skal ganges med ca. 10 dvs. 150 færre dødsfald og 400 – 450 færre indlæggelser af ca kr. = ca. 20 mio. kr.

8 Hvad hvis det var underbukserne !!

9 Er mundpleje et problem ? Hvorfor ? Hvor stort et problem?

10 Hvor mange har behov for hjælp?
10 gange så mange som dem der får

11 Quo Vadis? Danske børn har verdens bedste tandsundhed
Danske børn har verdens måske bedste tilbud om tandpleje Danske plejehjemsbeboere har ikke verdens bedste tandsundhed Kan danske plejehjemsbeboere få verdens bedste tilbud om plejehjemstandpleje? Kan vi bruge erfaringerne fra børnetandplejen?

12 Grundlæggende forskelligheder Hos patienterne
Børnetandpleje Omsorgstandpleje Stadig øgede handlekompetence og egenomsorg To tandsæt som i udgangspunktet er kariesfri To tandsæt som stort set er fri for parodontale sygdomme og tandtab En lang livshorisont Stor risiko for pulpal involvering ved caries Lav tolerancetærskel Meget interesserede pårørende God almentilstand Stadige tab af kognition og funktion Et tandsæt som er præget af akkumuklerede kariesskader og aktuelt behandlingsbehov Et tandsæt med akkumuleret tandtab og parodontale lidelser En kort livshorisont Ringe risiko for pulpal involvering ved caries Høj tolerancetærskel Moderat/lav interesse fra pårørende Ringe almentilstand – i udgangspunktet medicinsk kompromiteret – risiko for almeninvolvering

13 Kan det holdes rent?

14 Og kan det?

15 Er mundpleje et problem. Hvorfor. Hvor stort et problem
Er mundpleje et problem ? Hvorfor ? Hvor stort et problem? Kan det lade sig gøre?

16 Koncept for omsorgstandpleje
Patienten Etik Jura Økonomi Faglighed Muligheder Fysiske rammer Patientens resurser Behandlerens kompetence Tandpleje ”Støtteapparatet”

17 Grundlæggende principper samarbejdsmodellen
Ledelsesmæssig opbakning på plejehjemmene og I tandplejen Regelmæssig ekstern monitorering og dokumentation Kontinuerlig situeret læring Dialogbaseret fælles fokus på beboeren og på resultatet Evidensbaseret fagligt grundlag Udviklingsorienteret metode

18 Plejehjemmenes beboere Deltagelse i programmet
% antal Deltagelse i programmet Deltagere 74,1% 363 Døde eller flyttede I perioden 17,7% 87 Ønskede ikke at deltage 5,7% 28 Ej startet eller intet behov 2,5% 12 Køn Kvinder 66% 108 Mænd 34% 56 Alder 0-70 10,5% 50 70-85 43,2% 206 85-99 44,7% 213 100+ 1,7% 8 Antal tænder 39,2% 177 1-19 36,7% 166 20+ 24,1% 109 Implantater 2,4% 11 Radices 15,9% 72 Har protese ja 63,7% 288 Kunne selv klare mundhygiejnen ved baseline  tandløse 25,9% 41 har tænder 17,6%

19 Resultater Blødningsindeks ved baseline, 3 mdr. 6 mdr.og 9 måneder

20 Resultater Protesehygiejneindeks ved baseline, 3 mdr. 6 mdr.og 9 måneder

21 Konklusioner Mangelfuld mundpleje udgør et problem, som kan true det generelle helbred, livskvaliteten og tandsundheden hos plejehjemsbeboere Mundplejen kan forbedres hos langt de fleste plejehjemsbeboere via en samarbejdsorienteret model for omsorgstandpleje Forbedringer kræver: ledelsesmæssig opbakning i såvel tandplejen som plejehjem, Allokering og prioritering af resurser til området specifikke kompetencer i tandplejen

22 Er mundpleje et problem. Hvorfor. Hvor stort et problem
Er mundpleje et problem ? Hvorfor ? Hvor stort et problem? Havd koster det?

23 Community Aquired Pneumonia – et nyt regnestykke
På landsplan skal ganges med ca. 10 dvs. 150 færre dødsfald og 400 – 450 færre indlæggelser af ca kr. = ca. 20 mio. kr. i mindre udgift ”Samarbejdsmodellen” kræver ca. 5 klinikassistenter i KK = ca. 2 mio. kr/årligt På landssplan skal ganges med 10 dvs. 10 x 2 mio. kr = 20 mio kr i merudgift Dvs. at modellen er ”udgiftsneutral” hvis ikke man er så kalkulerende at man indregner at den øgede overlevelse af plejehjemsbeboere vil medføre behov for 150 nye plejehjemspladser! Udgiften svarer til 1 % af de samlede udgifter til kommunal tandpleje!!

24 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Fokus på forebyggelse hvordan løfter vi opgaven i tandplejen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google