Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)
GIS-introduktion; Zoologisk Museum 2003 Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS) Zoologisk Museum Efteråret 2003 Lektion 1

2 Hvad er GIS? Informationssystem….? Geografisk….?
Geografisk Informationssystem? GIS er et system af computer-software, hardware, data og brugere, som kan anvendes til at bearbejde, analysere og præsentere information, som er knyttet til en rumlig placering (ESRI).

3 Hvad er GIS ikke? Konkret Abstrakt Remote sensing ”Bare et kort” GPS
CAD Billedbehandling Et softwareprodukt (som fx. MS Word) Abstrakt Problemløser Et middel (værktøj), men ikke et mål i sig selv!

4 Hvor anvendes GIS? I beslutningsprocesser I forskning
Offentlig forvaltning (amter/kommuner) Markedsanalyse Logistik (Falck, speditionsfirmaer) I forskning Geografi Geologi Folkesundhed Epidemiologi Biologi/økologi

5 Hvorfor anvendes GIS? Styring af store mængder information (informationssystem) Anskueliggør kompleks information – taler til intuitionen Forespørgsel på geografiske relationer Fleksibelt værktøj

6 GIS i biologisk forskning
Rummelig og rumlig database Grafisk præsentation af data Rumlig analyse og statistik Modellering

7 GIS på Zoologisk Museum
Statistik Analyse Publikation Samlinger Datalager Baggrundsdata Præsentation Formidling/Offentliggørelse

8 At beskrive verden digitalt
Diskrete objekter Felter (fields)

9 Digital natur Lake District (UK)

10 Digital natur Seattle (USA)

11 Digital natur

12 Digital natur

13 Valg af datatype Vektor/raster

14 Valg af datatype Vektordata Er koordinatspecifikke Fylder ikke meget
Punkt Vektordata Er koordinatspecifikke Fylder ikke meget Kan skaleres Er ikke ”kontinuerte” (f.eks. Højdekurver) Kan være 2D/3D i GIS Linje Polygon

15 Opbygning af GIS

16 Software Firma Produkter ESRI ArcInfo ArcView ArcGIS Autodesk AutoCAD
Mapinfo MapInfo Professional GE Smallworld Spatial intelligence Smallworld GIS

17 Opbygning af ArcGIS

18

19 Table of contents (TOC)
Målestok Værktøjslinjer Menuer Aktivt tema Værktøjer Temaer Table of contents (TOC) Kortvisning Data/Layout Koordinater

20

21 Hvor henter jeg hjælp? Hjælpefunktionen (F1) ArcObjects developer help
Undervisning over nettet (www.esri.com) Brugergrupper og sider på nettet (for eksempel: Pdf bøger fra ESRI (se \\webserver\zmuc.dk\public\ Diverse bøger og artikler Longley et al. Geographic Information Systems and Science, Wiley & Sons Ltd. 2001

22 Raster/Grids Kvadratiske celler som danner en overflade
Interpoleres fra målepunkter eller fås via Remote sensing Egnede til kontinuerte data Fysiske overflader, f.eks. højder, men også abstrakte flader, som pH eller jordbund Udbredelser – presence/absence (0, 1)

23

24

25

26 Skala Interpolationens kvalitet afhænger af: Tæthed af målepunkter
Variation på overfladen – vigtigt at dække variationen Interpolationsmetode Nearest neighbour Inverse Distance Weighted (IDW) Kriging

27

28

29

30

31 Raster i ArcGIS Kræver Spatial analyst INFO–filen + øvrige filer
Evt. Image analysis

32 Raster funktioner Algebraiske funktioner (addition/subtraktion/multiplikation osv.) Statistik inden for zoner (shapes) Densitetsberegning Hillshade Aspect

33 Analysis environment Sættes i Analysis>Properties
(X,Y) udgangspunkt for grid’et Extent Cellestørrelse ”Mask”

34 Strukturering af et GIS-projekt
Overordnet Hvad er formålet med at anvende GIS? Hvilke data har jeg brug for? Hvilke data har jeg til rådighed? Egne data Gratis baggrundsdata Kommercielle data Datalagring Tidsplan

35 Strukturering af et GIS-projekt
Detaljeret Vælg et KLART MÅL og skriv det ned Opsplit i delprocesser – og opsplit igen – til du ikke kan mere! Identificér rutiner. Analysér og gruppér Tegn diagrammer over projektet Test hvert enkelt led undervejs. Test kort, baggrundsdata, lagring osv. Skriv dokumentation og ryd op Backup

36 Metadata ”Data om data” Hvorfor metadata? Egenskaber Dokumentation
Flere standarder (f.eks. ISO, FGDC) Integreret i ArcGis 8.2/8.3

37 Hvor får man data fra Egne data Baggrundskort Billeder Remote sensing
Internettet

38 Hvor finder jeg flere baggrundsdata?
Museet/KU Danmarks Topografiske Kortværk - \\zmserver1\DTK_IT Orthofotos (købes via Geografisk Institut) TOP10 DK (Geografisk Institut) Danmark Areal Informations Systemet (AIS) – Geodata-info.dk Geobroadcast – Internationalt Geography Network – National Geophysical Data Center – Firmaer


Download ppt "Introduktion til Geografiske Informationssystemer (GIS)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google