Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inge T. Kristensen Danish Institute of Agricultural Sciences.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inge T. Kristensen Danish Institute of Agricultural Sciences."— Præsentationens transcript:

1 Inge T. Kristensen Danish Institute of Agricultural Sciences

2 Danmarks JordbrugsForskning Brikker til et puslespil n Forskellige typer af bedrifter sætter hver sit præg på landskabet - Kortlægning af bedriftsstrukturen n Hvordan har afgrødevalget og markstørrelsen udviklet sig? n Det ånære landskab - hvordan har det udviklet sig n Markblokkort - giver viden om landskabets struktur n Udflytning af gårdanlæg og skovrejsning - en visualisering

3 Danmarks JordbrugsForskning Foto Ole Gregor Forskellige typer af bedrifter sætter hver sit præg på landskabet

4 Danmarks JordbrugsForskning

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Gennemsnitlig markstørrelse i 1998 og ændring 1998-2004. (ha) 2004 Ændring 1998-2004

14 Danmarks JordbrugsForskning Udvalgte afgrøder Dyrket areal i 1998 og ændring 1998-2004 (km2) 1998Ændring 1998-2004

15 Danmarks JordbrugsForskning

16 Hvordan har det udviklet sig - et case studie n Arealanvendelse før 2000 n kortlagt i Arealinformationssystemet (AIS - DMU) i perioden 1992-1999 n Afgrøde 2005 n Anmeldt afgrøde i enkeltbetalingsordningen 2005 n Målsatte vandløb i tele kontrolzonerne n 15 m afstand fra vandløbsmidte

17 Danmarks JordbrugsForskning

18

19

20 Anvendelse i AIS. 1992 – 1999 - telemålingskontrolzonerne 2005 Marker og vandløbsbred i kontrolzonerne 2005

21 Danmarks JordbrugsForskning Anmeldt arealanvendelse enkeltbetalingsordningen 2005 - telemålingskontrolzonerne 2005 Marker og vandløbsbred i kontrolzonerne 2005

22 Danmarks JordbrugsForskning Ændring i anvendelsen af natur- og landbrugsarealer Anmeldt 2005 Arealanvendelse 1992-99

23

24 Danmarks JordbrugsForskning

25

26

27

28

29

30

31 Udflytning af gårdanlæg og skovrejsning - en visualisering n Projekt landbrugsbygninger og landskab (AGRAR 2000) n Vibeke Nellemann m.fl. n Scenarier for udvikling af jordbrugsproduktion og landskab n Case område n Nordsiden af den indre del af Randers Fjord n Visualisering af scenario 3: n Koordineret udflytning af gårdanlæg og skovrejsning

32 Danmarks JordbrugsForskning

33

34

35

36

37

38

39

40 Visualisering n Etablering af gårdanlæg n Rejsning af skov n Fjernelse af vindemøller

41 n Etablering af gårdanlæg n Rejsning af skov n Fjernelse af vindemøller


Download ppt "Inge T. Kristensen Danish Institute of Agricultural Sciences."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google