Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens informationsbehandling (Økonomistyring I) HD 5

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens informationsbehandling (Økonomistyring I) HD 5"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens informationsbehandling (Økonomistyring I) HD 5
Virksomhedens informationsbehandling (Økonomistyring I) HD 5. semester forår 2009 v/ Jens Godik Højen, 27. APRIL 2009 kl. 17:30

2 Virksomhedens informationsbehandling

3 Accounting Information System er:
Delsystem af et Management Information System (MIS), som behandler finansielle transaktioner fra Enterprice Information systems (ERP) til brug under intern rapportering. Målgruppen er typisk ledere der anvender data i planlægning og kontrol af (Ex-post) nuværende og (Ex-ante) fremtidige operationer og for umiddelbare beslutningstagninger; Formålet med en AIS er at akkumulere data, til et overskueligt niveau. Brugsområdet er typisk i forbindelse med det interne regnskab.

4 Betingelse for at AIS virker
Kendskab til ”metadata” Kendskab til arbejdsgang Formål med opgaven De rette kompetencer (paradigme forståelse) Tiltro til output – beror på tiltro til data

5 Værktøj til forklaring og udvikling

6 Symbolik Data flow diagram

7 Diagramtyper Context Diagram (s. 116
Overblik over processen højeste niveau i en proces Aktivitets flowchart (System Flowchart) (s. 114 Beskriver hændelser i et højere detalje niveau i processen Data Flow Diagram (s. 115 Overblik over datatransport processen Organisationsdiagram Anvendes til identificering af overblik over hvor REA diagram, Resources, Events & Agents Anvendes under beskrivelse af datakildens opbygning, Kurset anvendte det til beskrivelse af processens afsender, handling og behandler. E/R diagrammer (Entitets/relations diagram) databasens enkelte elementer, skitserer en senere dataservermodel.

8 Context diagram

9 Aktivitetsdiagram

10 Data Flow Diagram

11 Organisationsdiagram

12 Resources, Events, Agents: REA diagram

13 E/R Diagram

14 Hvad betyder cyklus i forbindelse med integreret database

15 MIS opgaver – regnskabsopgaver – gennem AIS
Registrering Overskud Kalkulation og prisfastsættelse Kontrol Alternativ Budget

16 ABC – Activity Based Costing Balanced Scorecard
Resultatopfølgning P/L – Balanced sheet ABC – Activity Based Costing Balanced Scorecard

17 f.eks. Activity Based Costing

18 Balanced Scorecard

19 Logistikmodeller og definitioner
Supply Chain Management (SCM) Fleksible produktionsteknologier Integrerede produktudvikling

20 Logistik omkostninger
Lageromkostninger Transportomkostninger Håndteringsomkostninger Administrationsomkostninger Mangelomkostninger Logistikomkostninger

21 Supply Chain Management
Supply Chain Management spænder over alle flytninger og opbevaring af råvarer, beholdning i bevægelse, og færdigvarer fra oprindelsespunkt til forbrugssted. Kæderne griber endvidere ind i leverandørerne og kunderne.

22 Design strategier Ekstern tilpasning Ressourceforøgelse Selvstyre

23 Strategianalyser Forretningsområde Funktionsområde Konkurrencegrundlag Der af udledes evt. ved hjælp af en SWOT analyse (s. 72) Markedsføring Produktion Logistiksystem Produktudvikling Kapitalgrundlag Ledelse og organisation Helhedsplanlægning i form af formulerede planer. Detailplanlægning (kan beskrives gennem forecasting) Hovedplanlægning (overordnede mål) Finplanlægning (vedrørende det operationelle niveau) Se figur side 74

24 udviklingsstrategi Software Hardware Netværk Aktøren Undervisning
Hvornår er det nødvendigt at udvikle en strategi – ved inddragelse af andre parter end den ene Software Hardware Netværk Aktøren Undervisning Investeringen Tidshorisont

25 Forandringsstrategi Ekspertstrategi – typisk forandring vha. en mindre gruppe ”eksperter” Repræsentationsstrategi – inddrager flere repræsentanter, ønske om større engagement. Socioteknisk strategi – ved inddragelse af flere brugere – forsøger at ramme bredt. Deltagerstrategien – den menige bruger deltager – demokratisk form, frivillighedens vej

26 EIS (Executive information system) MIS (Management information system)
Data Warehouse Data Warehouse er begrebet der dækker over en samling af historiske data struktureret og organiseret efter definerede rapporteringskrav. EIS (Executive information system) MIS (Management information system) OLAP (Online analytical processing)

27 ROLAP MOLAP OLAP OLTP Data Warehouse & BI
Relational OnLINE Analytical PEHANDLING. MOLAP Multidimensional OnLINE Analytical PEHANDLING OLAP Online Analytisk Processing OLTP Online transaktionsbehandling Oracle OLAP (MOLAP database) Oracle Discoverer (ROLAP & MOLAP brugerfladeværktøj) Microsoft SQL Server Analysis Services (MOLAP) Hyperion Essbase (nu købt af Oracle ROLAP)

28 Data Warehouse design Kimball Vs. Inmon

29 Udvikling af datasystemer
Udviklingsmetoder af datakilder afsnittet er lidt rodet. Prøv at få bedre struktur på følgende emner Eksperimenter med systemskitser Eksperimenter med prototyper Individuel tilpasning

30 Hovedbogen op mod rapportering

31 De fem faser i systemudvikling
Programudvikling De fem faser i systemudvikling Metodiske overvejelser vedrørende aktører. Metode - metodik Hvorfor er grundig systemudvikling vigtig? Diskuter forskellige planlægningsteknikker Modstand mod forandring  igen

32 Systemudviklingslivscyklus
Systemanalyse – helhedsanalyse over hvilke opgaver systemet skal løse, hvordan datagrundlaget skaffes samt hvilke brugere der skal betjene systemet. Konceptuelt design – hvilket design skal anvendes?, hvordan skal inddata og uddata funktionerne fungerer, hvilket uddannelsesniveau skal betjene det færdige produkt. Fysisk design – datakilde, output, input, programudvikling, procedurer, ´kontroller, et færdigt system? Implementering og konvertering – installering af systemet, test systemet, undervisning, dokumenter, konvertering af gamle data? Betjening og vedligeholdelse – finindstilling, detalje fejlfinding, betjening, ændre, optimer. Se figur side 683 Mellem alle fem faser skal der fastsættes milesten i form af økonomiske, tekniske, regel, tidsmæssige og operationelle gennemførlige mål

33 Paradigme og arbejdsparadigme
Paradigme er en lang række ”spilleregler” sammensat af et mixtum kompositum mellem semantik, lingvistik, logik, normer m.v. i et porøst relationelt sammenspil. Et arbejdsparadigme består af metodik, metodisk procedure og teknik, dertil skal der tages højde for ”nært beslægtede”, afledede perspektiver som igen indeholder metodik, metodiske procedurer og teknik af betydning

34 System forberedelse analyse og systemudvikling
Trappemodel Vandfaldsmodel s. 687 Spiralmodel (Iterative) Socioteknisk fasemodel FAKIR modellen

35 Den lærende organisation
Single-loop – Der følges op direkte og retter fejl Double loop – Der stilles spørgsmål om det er en fejl der bør rettes eller om den skal “rettes” I fællesskab med leverandører. Deutero læring – lærer at lære. Der eksperimenteres og tilrettelægges programmer for et læringsmiljø


Download ppt "Virksomhedens informationsbehandling (Økonomistyring I) HD 5"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google