Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde vedr. Ny Skolereform og Ny Struktur i SFO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde vedr. Ny Skolereform og Ny Struktur i SFO"— Præsentationens transcript:

1 Møde vedr. Ny Skolereform og Ny Struktur i SFO
August Mandag den 16. juni kl i skolens fællesrum. Velkommen - Nanna Lohman Ny skolereform Skolebestyrelsens Årsberetning - Mette Honoré SFO- struktur - Anne Suhr

2 Folkeskolereformen på Holluf Pile Skole
Onsdag den 16. juni 2014

3 Intentionen med folkeskolereformen
Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med mere og bedre undervisning. Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

4 Målene med reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

5 De tre mål er baseret på tre indsatsområder
En længere og mere varieret skoledag Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få, klare mål og regelforenklinger

6 Skoledagens længde Lektiehjælp og faglig fordybelse – frivillig de første år (indtil næste valg) Hvis lektiehjælp og faglig fordybelse vælges: 0. klasse: 30 timer/uge 1. – 3. klasse: 30 timer/uge 4. – 6. klasse: 33 timer/uge 7. – 9. klasse: 35 timer/uge Hvis lektiehjælp og faglig fordybelse fravælges: 1. – 3. klasse: 28 timer/uge, 4. – 6. klasse: 30 timer/uge, 7. – 9. klasse: 33 timer/uge

7 Hvad skal en længere og varieret skoledag indeholde?
Flere fagfaglige timer (dansk og matematik) - Fordybelsesdage Nye fag Understøttende undervisning – Hele dage i stedet for pæd. aktivitetstimer Bevægelse Lektietid med faglig fordybelse Læringsbånd

8 Nye fag Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. På HPS starter vi op med engelsk i 0. klasse Indførelse af obligatorisk tysk i 5. klasse og i 6. klasse. Håndværk og design er et nyt fag, som erstatter sløjd og håndarbejde. (Indføres i løbet af de næste tre år) Hjemkundskab forandres til madkundskab. Obligatorisk valgfag for klasse

9 Forældrene i hverdagen
Forældrene er en vigtig ressource og aktive medspillere i forhold til det enkelte barns læringsforløb og i forhold til at skabe et godt læringsmiljø i klassen Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens og forældrenes ansvar i forhold til et godt skolehjemsamarbejde

10 Skolehjemsamarbejdet
Samtalerne inden kl. 17 Forældremøder i forlængelse af arbejdsdagen Tidspunkter for sociale arrangementer planlægges af klasseråd og klasselærere i fællesskab – og der kan ikke forventes deltagelse fra skolen Besked på intra - i kontaktbogen eller i beskedsystemet kan sendes hele døgnet Telefon opkald til lærerne skal foregå i skolens åbningstid mellem kl. 8 og kl. 16.

11 Rammerne er klar fra august 2014
Vi har tre år til at implementere reformen Rammerne er klar fra august 2014 Vi vil løbende evaluere og udvikle Forældrene vil blive holdt orienteret på intra

12

13

14

15

16 Skoleporten HPS

17 Ny struktur i SFO fra 1.8.2014. Årgangsopdelt 0.-1. årgang
0. – 1. årgang skal være på afd.1 og afd.3 Voksne: Stine, Jesper, Lisa G., Steffen, Lisa C., Charlotte, Michael og en studerende. 0. årgang får base på afd.1 og garderobe på afd.1 1. årgang får base på afd.3 og garderobe på afd.1 De voksne har aktiviteter på tværs af afdelingerne i perioder. Forældreintra er stedet, hvor der kommunikeres. 

18 Aktiviteter om eftermiddagen
Værkstedsaktiviteter om eftermiddagen, som børnene kan melde sig på. Tavle, hvor børnene kan melde sig på - ude/inde/hal/værksted Fælles dag i hallen med 1. årgang. Månedlig fødselsdagsfest Ude hver dag kl Fordybelsesdage på tværs – fastholde traditioner Kommende navn til afdelingerne?

19 2. – 3. årgang skal ”bo” på afd.2
Årgangsopdelt årgang Voksne: Thomas J., Mark, Trine, Kian, Peter, Nick og Thomas T. 2. årgang får garderobe i rummet for enden af deres gang. 3. årgang får garderobe udenfor deres klasser. Aktiviteterne målrettes børnegruppen – bl.a. rollespil, cafe, diskotek og MGP Værkstedsaktiviteter om eftermiddagen, som børnene kan melde sig på. To dage i hallen. Fordybelsesdage på tværs – fastholde traditioner og mulighed for ture ud af huset. Øget fokus på etik omkring brug af mobiltelefon mm. Koloni for 3.klasser i uge 27.

20 Forårssfo Når forårs-sfo starter 1.marts, rykker alle en ”klasse” således at: Forårs-sfo og 0. årgang er på afd.1 og 3 1. og 2. årgang på afd. 2 3.årgang i sfo-klub i hhv. klubhuset og på årgangs gang.

21


Download ppt "Møde vedr. Ny Skolereform og Ny Struktur i SFO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google