Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 1 Åbne biblioteker – pilottests G ode forslag og metodeforslag v/ Rasmus Grøn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 1 Åbne biblioteker – pilottests G ode forslag og metodeforslag v/ Rasmus Grøn."— Præsentationens transcript:

1 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 1 Åbne biblioteker – pilottests G ode forslag og metodeforslag v/ Rasmus Grøn 7. Maj 2013

2 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 2 Metodeforslag Mit forslag er en indsamling af visuelle og verbale data ud fra en kombination af: Spørgeskema Interviews Observation Men før vi kan kvalificere metoderne, er der nogle spørgsmål som skal afklares:

3 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 3 Spørgsmål: 1)Ressourcer – hvor meget kan vi undersøge? Hvilke ressourcer har vi/de enkelte biblioteker til undersøgelsen – og kan det foregå uden for åbningstiden, dvs. personalets arbejdstid? (jeg har måske spurgt før) 2)Kontekst og tid for undersøgelsen? Hvad dækker ’åbne biblioteker over i denne sammenhæng? Skal undersøgelsen kun foregå i ubemandede perioder - eller i begge perioder mhb. en sammenligning?

4 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 4 Spørgsmål: 3)Hvilke rammer sætter aktiviteten evt. for testmetoden? Mål & succeskriterier: Udvikling af 30 aktiviteter til max 250 kr. og en forberedelsestid på max en time En udfordring, at der er et ressourcemæssigt lille grundlag for OD. Men det må vi netop tage som en udfordring. 4)Hvem skal undersøges? Succeskriterium: Min. 70 % af gæsterne afprøver aktiviteten Det er et meget højt tal! Også fordi aktiviteterne næppe vil appellere til alle brugere Derfor: ok med specifikke segmenteringer af målgrupper? 4a)Skal værtensklasse – resultater inddrages i den forbindelse?

5 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 5 Hvad og hvorfor: 5)Hvad skal undersøges – hvad vil vi gerne vide? 6)Og hvorfor vil vi gerne vide det? På baggrund af OD – teori udvikles aktiviteter til at engagere og berige gæsternes oplevelser på biblioteket. Aktiviteterne testes med det formål at udvikle vejledninger til aktiviteterne så de kan igangsættes på andre biblioteker. Min. 70 % af disse synes, det giver mening Centralt: hvordan skal vi vurdere ’engagement’ og ’berigelse’? Og hvad skal vi lægge i ’give mening’? Blot at de synes om det eller finder det relevant – eller det også opleves som personligt meningsfuldt.

6 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 6 Er processen realt mere interessant end produktet? Kan brugerne involveres mere i designudviklingen?

7 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 7 Metodeforslag Observation -(Design) etnografi: observation og kortfattet, systematisk dokumentation af brugeres interaktion inden for tidsrum -Her et meget enkelt eksempel (’hvad’ – kategorien kan evt. ’kodes’ if. aktiviteten): HvemOmtrentlige demografiske data HvornårTidsrum for interaktionen HvadIagttagelser o. interaktionen

8 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 8 Metodeforslag Spørgeskema Kort skema, placeret ved aktiviteten. 1)demografi og evt. biblioteksvaner/dagsorden for besøget (jf. værtensklasse) 2)konkret oplevelse og udbytte ifm. interaktionen 3)Har det gjort en forskel for biblioteksoplevelsen 4)Mere af det samme/noget andet? (åben kategori) Mest egnet til servicespørgsmål – svært at indfange oplevelses- og meningsdimensionen med denne metode

9 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 9 Metodeforslag Interviews -Kvalitative interviews med udvalgte brugere af aktiviteten (selektionskriterier?) a)Strukturerede interviews; ’mundtlige spørgeskemaer,’ med mulighed for at uddybe givne punkter (fx 5 - 10 minutter) b)semistrukturerede interviews: fremtidsrettet dialog med brugeren om designet og oplevelsen (fx 10 – 20 minutter) Denne metode, som vil give mest substantiel information if. oplevelsen, men også den mest krævende if. ressourcer og engagement


Download ppt "Www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition 1 Åbne biblioteker – pilottests G ode forslag og metodeforslag v/ Rasmus Grøn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google