Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Immunofænotypning af malign hæmatologisk sygdom: WHO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Immunofænotypning af malign hæmatologisk sygdom: WHO"— Præsentationens transcript:

1 Immunofænotypning af malign hæmatologisk sygdom: WHO
Diagnostik af hæmatologiske sygdomme følger så vidt muligt: WHO-klassifikationen: Jaffe ES, Harris NL, Stein H, Vardiman JW (Eds) IARC Press, Washington 2008 Findes i laboratoriet og konf.rum. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

2 Flowcytometri antistoffet
Antigen-bindende del Antigenet = Markøren som cellen undersøges for, påvises ved hjælp af fluore- scens fra det konjugerede Fluorokrom Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

3 Flowcytometri - princip
celle Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

4 Monoklonale antistoffer
Markørpanelet består af monoklonale antistoffer rettet mod et udvalgt panel af linje- og differentieringsmarkører. Fluorescens fra et eller flere fluorokrom-konjugerede antistoffer med specifik affinitet til antigener på celleoverfladen eller inde i cellen kan give oplysninger om cellens linjetilhørsforhold og differentieringsgrad. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

5 FLOWCYTOMETRETS OPBYGNING (FACSCalibur)
Dual laser flow- cytometre kan ex- citere fluorokromer med 2 bølgelængder og opnå (mindst) 4-farve-fluorescens. Moderne flowcytometre har flere lasere og kan derved opnå mindst 10 parametre. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

6 Flowcytometri: princip
Et flow cytometer kombinerer: et væske-flow system der transporterer cellerne forbi en eller flere lasere et optisk/elektronisk system til detektion af (laser) lys-spredning og fluorescens Et software som analyserer data og visualiserer dem Fluorescens: bestråling af fluorokromet med lys af én bølgelængde fører til emission af lys af en anden (højere) bølgelængde Lysspredning: Spredning af laserlyset giver oplysning om cellens størrelse og kompleksitet (granula mm.) Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

7 Fluorokromer: Excitations- og emissionsspektra
Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

8 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
LYSSPREDNING FSC ~ størrelse SSC ~ Granulering Laserlys Spredningen af laserlyset giver oplysning om cellens størrelse og kompleksitet incl. granula i cytoplasmaet. (NB: Dette er ikke fluorescens) Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

9 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
LYSSPREDNING Ved hjælp af lysspredningen kan cellerne i prøven differential-tælles i hhv. lymfocytter og monocytter = mononucleære celler (MNC) samt granulocytter Series Mean % 95% conf. limits Neutrophil 57 39-79 Eosinophil 3 1-5 Lymphocyte 18 12-28 Monocyte 0,3 0-0,8 Erythrocyte 21 11-30 : Normal knoglemarv (Winthrobe tabel 2.6) Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 2 16

10 Dot plots, Lysspredning og fluorescens
Flowcytometri data afbildes ofte som dot plots hvor hver enkelt celle er en prik i et koordinatsystem, og kan optræde som populationer (minimum 50 events) Med lysspredningen kan man vurdere forholdet mellem de forskellige populationer og indkredse (gate) en population Med fluorescens kan man undersøge den gatede populations linje-tilhørsforhold og differentieringsgrad Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

11 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
CD45 og opmodning BLAST AREA MATURE CELLS CD45 B-LYMPHOID NEUTROPHIL MONOCYTOID ERYTHROID CD45 CD45 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 CD45 28

12 Forward/side scatter vs SSC/CD45-gating
Side-scatter/CD45 Lymfocytter Monocytter Neutrofile Blastvindue Plasmaceller MNC Neutrofile Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

13 CD45-gating-eksempel: CD56+,CD7+ AML
Nuværende princip: Blastvindue defineres. Med CD45-APC i alle glas kan en population identificeres med een farve og spores (backtrackes) i dot plots for de 3 andre antigen-kombinationer, idet det antages at alle glas er ’ens’. Nyt princip: alle markører undersøges i et glas. Analysen styrkes af sammenligning med raske personer samt den matematiske analyse som antager at de celler der ligger lige ved siden af hinanden er ens. Blastvinduet Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

14 Flowcytometri med Euroflow/Infinicyt
B-celle analyse med reference-images (MRD). Flere markører i samme glas Mere sofistikeret matematisk analyse Sammenligning med referencepopulation Flere markører i samme glas Mere sofistikeret matematisk analyse Sammenligning med referencepopulation Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

15 Linje-Ag vs differentierings-Ag
Linie-antigener Linjeantigener: identificerer f.eks myeloide, T- eller B-cellelinjer Differentierings-antigener identificerer cellens modningsgrad Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1 23

16 Lymfoid differentiering (van Dongen et al 1978)
Linje-Ag B: CD19,20, 22, SmIg CD19 er Reference- markør T: CD3,CD2, CD7,CD5 CD4/8 CD3 er Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

17 B-Lymfoide Linje- og differentierings-antigener 1
Adapted from: Loken & Wells: Imunophenotyping, Ch. 6, 2000. SIg CD10 Alle B-celler er desuden HLA-DR+ Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 28

18 B-Lymfoide Linje- og differentierings-antigener 2
Adapted from: Hoffmann et al (Eds): Hematology 4th Ed. CD19 Cyto-Ig Cyto-my CD10 SIg CD10 Plasmacellen taber alle B-markører og CD45 og bliver CD38+ Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 28

19 B-Lymfoid differentiering
Præ-B-celler har endnu ikke overflade-Ig (sIg) , men udtrykker i stedet TdT (terminal transferase) og CD34 samt CD10 som siden nedreguleres midlertidigt. SIg udtrykkes aldrig samtidigt med TdT og CD34. Modne naive B-celler udtrykker B-cellereceptor-komplekset BCR = membran-immunglobulin (SmIg) og en undergruppe desuden CD5 og CD23. Efter antigen eksposition (i germinalcenteret) transformeres B-cellen til centroblasten og herefter til den mindre CD10+ centrocyt, for ultimativt at differentiere ud til plasmaceller eller memory-celler. Plasmacellen udtrykker ikke længere SIg, men det færdige cytoplasmatiske Ig (CyIg). Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

20 B-Lymfoid differentiering SmIg: Let-kæde restriktion
Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

21 B-Lymfoid differentiering SmIg: Let-kæde restriktion
Modne B-celler og plasmaceller udtrykker immunglobulin på hhv. overflademembranen ( = B-cellereceptoren) og i cytoplasmaet. Efter afsluttet tung-kæde gen-rearrangement søger B-cellen dernæst først at rearrangere kappa letkæde, hvilket som regel lykkes i 2/3 af tilfældene. Lykkes det ikke, forsøger B-cellen så at rearrangere lambda letkæde. I fysiologiske B-celler er κ:λ ratio derfor ca. 2:1 Maligne (klonale) B-cellepopulationer udviser letkæderestriktion (monotypi). Der er vekslende definitioner heraf, vi anvender: Kappa letkæderestriktion: κ:λ ratio mindst 10:1 Lambda letkæderestriktion: κ:λ ratio mindst 1:5 Definitionen anvendes på både membran-bundet og cytoplasmatisk Ig. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

22 B-Lymfoid neoplasier: Postulerede normale modparter
Præ-B ALL: Precursor B-cellen CLL og MCL: den naive B-celle. Både CLL og MCL kan dog også tage udgangspunkt i antigen-erfarne (somatisk hypermuterede B-celler). Nedenstående udgår fra antigen-erfarne B-celler: Burkitt’s lymfom: Moden B-celle. Diffust storcellet B: Centroblast Follikulært Lymfom- småcellet: Centrocytten Follikulært Lymfom- storcellet: Centroblasten Lymfoplasmacytic lymphoma (Waldenström): memory-B cellen (SIgM+). Marginal-zone lymfom: den præplasmacytoide marginalzonecelle Myelomatose: Den IgG+ eller IgA+ plasmacelle som er ved at home til knoglemarven. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

23 T-lymfoid differentiering
TdT Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

24 T-lymfoid differentiering
Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

25 T-Lymfoid differentiering
Den T-lymfoide differentiering er i princippet parallelt med den B-lymfoide opmodning fra precursor-stadier over naive, modne T-celler, til antigen-erfarne effektor celler. Det væsentligste linjeantigen i T-celler er CD3 (T-cellereceptorkomplekset). CD3 udtrykkes dog først på overflademembranen på modne T-celler. Andre T-linjeantigener er CD1, CD5, CD7, og CD2 Differentieringsantigenerne er især CD34 og TdT på precursor T-celler. CD1 udtrykkes på corticale præ-T celler sammen med CD4 og CD8. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

26 4.3. Myeloid differentiering (van Dongen et al 1978)
Linje-Ag (eksempler) Myelo- Monocytær: CD13, 33 CD14 Erythro- cytære: GpA CD36,CD71 Megakaryo- Cytære: CD41,CD61 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

27 MYELOIDE LINIEANTIGENER
Linjeantigenerne i det myelomonocytære system er CD13 og CD33. Monocytternes linjeantigen er desuden CD14 som dog først udrykkes sent i monocytopoiesen. Stærk ekspression af CD64 eller CD11b kan anvendes som et tidligt monocyt-linjeantigen. Erytroide forstadier er ofte CD13/33-neg, og udtrykker først sent glycophorin A. CD71 samt evt. CD36 kan være vejledende. Megakaryocytforstadier udtrykker bl.a. CD41 og CD61. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

28 GRANULOCYTOID differentiering
Myelo- Blast Promyel. Myeloc. Metamyel. PMN’s From: Loken & Wells: Imunophenotyping, Ch. 6, 2000 . Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 28

29 MYELOIDE DIFFERENTIERINGSANTIGENER GRANULOCYTRÆKKEN
I rent myeloide celler (granulocytrækken) er differentieringsantigenerne især CD34 og HLA-DR. CD13+/33+/HLA-DR+ celler som er CD34-neg og CD14-neg kan være myeloblaster, men hvis CD11b/CD64 udtrykkes stærkt, er de monocytoide forstadier. Såvel CD34 som HLA-DR tabes ved overgang fra myeloblast til promyelocyt. Der er dog APL tilfælde som er CD34+.. Vi k Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

30 MONOCYTOID MATURATION
From: Loken & Wells: Imunophenotyping, Ch. 6, 2000. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 28

31 MYELOIDE DIFFERENTIERINGSANTIGENER MONOCYTRÆKKEN
Monocytters linjeantigen er CD14, som dog først udtrykkes sent. Umodne (CD14-neg.) monocytoide forstadier kan påvises ved hjælp af CD11b og CD64. CD11b+, CD64+, HLA-DR+,CD13+33+, CD14-neg.- celler er sandsynligvis monocytforstadier. HLA-DR udtrykkes på alle monocyt-stadier og kan ikke anvendes som differentieringsantigen i monocytrækken. Abnorme monocytter (CMML) kan bl.a. kendes ved at de mangler HLA-DR. De kan også udtrykke aberrante markører. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

32 ERYHROID differentiering
From: Loken & Wells: Imunophenotyping, Ch. 6, 2000. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 28

33 MYELOIDE DIFFERENTIERINGSANTIGENER ERYTHRO- OG MEGAKARYOCYTRÆKKEN
Erythroide forstadier er ofte CD13/33-neg, og udtrykker først sent glycophorinA. CD71 samt evt. CD36 kan være vejledende. Megakaryocytforstadier udtrykker CD34 og CD41/CD61 og er ofte kun svagt CD33/13+ Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

34 5. IMMUNFÆNOTYPNING VED AML
OVERLEVELSE SOM FØLGE AF CYTOGENETISK UNDERTYPE 100% Favorable: t(15;17), t(8;21), inv16 Intermediære: FLT3 mutationer 50% Ufavorable (MDS-lignende) 5 ÅR Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

35 IMMUNFÆNOTYPNING AF AML
Kan baseres på såvel WHO som på FAB-klassifikationen. I WHO klassifikationen er AML med recurrente genetiske abnormiteter en fremtrædende gruppe med visse gennemgående immunfænotypiske træk: AML med t(8;21) (=FABM2): Ofte co-expression af CD19 og 56 (vi specialfarver for dette) AML med inv(16): Ofte Coexpression af CD2 AML med t(15;17) (=APL=FABM3): CD13/33+,CD15+,CD9+,MPO+ samt oftest neg. for HLA-DR og CD34. AML med MLL-gen aberration: Oftest myelomonocytære, dvs. med ekspression af CD4, CD11b, CD14 og HLA-DR Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

36 Immunfænotypning af AML : FAB-relateret
CD-nr. Diagnose- 13/33 HLA-DR 14 11b 34 117 41/61 GpA M0/M1/M2 ++ - M3 -/+ + M4/M5a/M5b +/++ M6 +/- M7 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

37 Flowcytometri – nogle definitioner 1
Aberrante markører: Ekspression af antigener der ikke normalt findes på denne linje. Dvs. leukæmien kan godt krydse linjespecificitet uden at være ’bifænotypisk’! Specifikke linjeantigener: Myeloid: cyMPO T-celle: CD3 B-celle: CD19 + cyCD79a, CD10, og/eller cyCD22 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

38 Flowcytometri – nogle definitioner 2
Acute leukaemia of ambigous lineage, herunder Acute undifferentiated leukaemia (AUL): ingen linje-ag. Mixed phenotype acute leukaemia (MPAL): ag fra to eller flere linjer = tidligere kaldet bifænotypisk akut leukæmi. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

39 Precursor B- og T-celle neoplasier (ALL)
Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

40 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
Præ-B ALL No gate G1=R1 Precursor _B- og T-neoplasierne - her vist som precursor B-ALL (CD19+,CD10+) - er blastære (ligger i blast-vinduet) og udtrykker blastære differentierings- Antigener (CD34, TdT). Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

41 Immunfænotypning af precursor B - celle neoplasier
CD-nr. Diagnose- TdT HLA-DR 10 19 20 22 34 S-ig Cy-Ig* Pro-B ALL ++ - + Common-ALL Pre-B-ALL B-ALL (Burkitt) NB: CD10 kaldes også ”Calla” Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

42 Precursor B - celle neoplasier relevante undertyper mht behandling
Burkitt eller ej B-ALL/B-PLL/B-CLL +/- Ph+kromosom Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

43 Immunfænotypning af precursor T - celle neoplasier
CD-nr./ Diagnose- TdT 1 2 5 7 4/8 34 Sm-3 Pro-T ALL ++ - +/- -/- + Umoden T-ALL Cortical T-ALL (CD3-) +/+ Cortical T-ALL (CD3+) Moden T-ALL Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

44 7. Immunofænotypning af moden B-lymfoproliferativ sygdom
CD-nr./ Diagnose SmIg 5 22 23 25 FMC-7 103 11c 10 20 CL/SLL (+) + -/+ +/- - B-PLL ++ Follikulært NHL Waldenström IgM MCL HCL Splenic marg.zone NHL Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

45 MALIGNE B-CELLE SYGDOMME VEJLEDENDE DIAGNOSTISK HIERAKI
CD19-POSITIV: B-LYMFOCYT LETKÆDE RESTRIKTION: LYMFOM CD5-POSITIV CD5-NEGATIV CD23-NEGATIV CD23-POSITIV CD10-POSITIV CD10-NEGATIV CLL SMÅ STORE PLL? Richter? MCL FL DLBCL MALTOM? SMZL? LPL? FORKORTELSER: CLL: KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI; PLL: PRO-LYMFOCYT LEUKÆMI; MCL: MANTLE CELLE LYMFOM; FL: FOLLIKULÆRT LYMFOM: DLBCL: DIFFUST STORCELLET B-CELLE LYMFOM MALTOM: MUCOSA ASSOCIERET LYMFOM; SMZL: SPLENISK MARGINALZONE LYMFOM: LPL: LYMFOPLASMACYTÆRT LYMFOM (WALDENSTRÖM). Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

46 Immunfænotypning af modne B-lymfoproliferative sygdomme: CLL
KRONISK LYMATISK LEUKÆMI (CLL): Ca 250/år i Danmark Immunfænotypning af modne B-lymfoproliferative sygdomme: CLL CLL CLL Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

47 Modne B-Lymfoide neoplasier: CLL
CLL kan både have udgangspunkt i naive (uden somatisk hypermutation) og i antigen-erfarne (post kimcenter = med somatisk hypermutation) – B-celler. Fænotypisk er begge undertyper CD5+ og CD23+ med svag sIg- og CD20- ekspression. Ny markør: CD200+. De umuterede udtrykker oftere CD38 og ZAP-70. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

48 Hårcelleleukæmi (HCL): POSTULERET NORMAL MODPART
Jaffe et al: ASH 2001: Unknown postgerminal-centre Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

49 Immunofænotypning af moden T-lymfoproliferativ sygdom
CD-nr./ Diagnose TdT 1 2 5 7 3 4/8 16/56 HLA-DR T-PLL - ++ +/- ATLL ++/- SS T-LGL -/++ NK-LGL -/+ + Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

50 Modne T-Lymfoide neoplasier:
De modne T-celle sygdomme er langt sjældnere (<10%) end modne B-neoplasier. Er som hovedregel S-CD3+ med CD4 eller CD8 restriktion. NK-neoplasier er oftest CD3-neg, CD16/CD56+. Abnorme T-celler kan ofte detekteres ved tab af T-celle antigener, samtidig ekspression af CD4 og CD8, aberrante markører, mm. T-celle klonalitet kan ikke afgøres med sikkerhed med flowcytometri. Suppler med undersøgelse af T-celle receptor (TCR)-rearrangement. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

51 HODGKIN’S LYMFOM: Immunfænotype
CD-nr. Diagnose 30 15 45 20 79a SIg Klassisk HL + +/- - -/+ Lymphocytic-predominance HL Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

52 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
HODGKIN’S LYMFOM 2 hovedtyper: Klassisk Hodgkin: som hovedregel CD45-neg., CD30+. 2. Lymphocytic predominant Hodgkin: CD20+, CD45+, ofte SIg+. Begge Hodgkin typer er i >98% af tilfældene deriveret af en moden B-celle på kimcenterniveau. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

53 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
Myelomatose Cy- Sm- Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

54 B-Lymfoid differentiation: Plasmaceller
De terminalt differentierede B-celler –plasmacellerne mister de fleste linje- og differentieringsantigener inkl.. CD45, men udtrykker altid CD38, ofte CD138 og CD56. Plasmacellen nedregulerer overflade-Ig (SIg), men dens cytoplasmatiske Ig (CyIg), kan påvises ved permeabilisering af cellerne, og er også ved myelomatose monotypisk: Kappa letkæderestriktion: κ:λ ratio mindst 10:1 Lambda letkæderestriktion: κ:λ ratio mindst 1:5 Vi ser efter CyIg og Sm-CD38 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

55 Myelomatose: PSH/Follow-up: Sensitivitet: 1/1000
Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

56 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
Mb. Waldenström Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

57 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
Modne B-Lymfoide neoplasier: Lymfoplasmacytoidt lymfom (Mb. Waldenström) Waldenströmceller udtrykker (i modsætning til myelomceller) immunglobulin både på overflademembranen som B-cellereceptor og i cytoplasmaet før sekretion til plasma som IgM- M-komponent. Permeabilisering giver ikke yderligere oplysninger, da både SmIg og CyIg påvises samtidig. Waldenström diagnosen hviler derfor på påvisning af IgM+ B-lymfom med linearitet mellem IgM og den relevante lette kæde, og forudsætter tilstedeværelse af en IgM- M-komponent. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1

58 Paroxystisk Nocturn Haemoglobinuri
CD55/59 dobbelt- neg. population Patogenese: Erhvervet mangel på phosphatidyl inositol (PI-) ankeret på alle blodets celler som følge af en mutation af pig-a genet på X-kromosomet. Mangel på de PI-ankrede MIRL (CD59) og DAF (CD55) fører til komplement-medieret hæmolyse. Mindre kloner uden patogenetisk betydning ses ofte ved AA. NB: Analyse på Perifert blod, ikke knoglemarv. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

59 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
PANELER Alle paneler er opsat med CD45-APC. Visse paneler suppleres, f.eks ved mistanke om: AML M6 eller M7 HCL, Waldenström eller NK-celle sygdom. Der vil så godt som altid være tilstrækkeligt med celler til at applicere et nyt paneler dagen efter hvis Markørprofilen taler for dette. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

60 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
NB HUSK NU at fortælle os hvad du vil vide! Det sparer tid og penge, og pt. undgår fejldiagnoser! Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

61 Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012
SVARAFGIVELSE: Der arbejdes på at gøre svar tilgængelige i Opus. Svar består af en beskrivende del og en konklusion. Alle populationer opgives procentuelt. Der svares kun på det, der er spurgt om. Eller - hvis velbegrundet - med et forslag til differentialdiagnose(-r). Eksempel: Resultat: Knoglemarv med ca. 47% plasmaceller som er CD38+,CD45-neg, CD56+, med IgG-kappa letkæderestriktion.” Svar: ”Plasmacelledyskrasi, foreneligt med IgG-myelomatose”. Svarer og supervisor anfører initialer og dato og evt tlf.svar. Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012

62 Hæmatologisk Markørlab. Perspektiver
MRD-analyser Fusionsprotein-analyser Flow på biopsier Forskning Hæmatologisk Markørlaboratorium, Rigshospitalet Marts 2012 1


Download ppt "Immunofænotypning af malign hæmatologisk sygdom: WHO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google