Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektforslag Ryttergade 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektforslag Ryttergade 3"— Præsentationens transcript:

1 Projektforslag Ryttergade 3
Gennemgang af tegninger plantegninger for tilbygning og renovering facader materialer Hva’ så nu? alle mine gode ideer… byggeprojekt – hvor langt ude i fremtiden? budgettal / økonomi for byggeri tilbygning renovering øvrige udgifter FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

2 Tegninger situationsplan
jordtilkøb i forbindelse med klausulen er ikke angivet på kortet. placering af bygning mod vest på grunden ved indkørslen til ejerlauets P-plads. Ny tilbygning på ca. 512m2. Den samlede bebyggelse er herefter på ca m2. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

3 Tegninger facader facade fra Ryttergade.
mange forslag har været drøftet. facaden er valgt bibeholdt i den gamle stil, som vil skabe sammenhæng imellem nyt og gammelt. rød tegl i formur med fremhævninger og linjer som den nuværende bygning. Naturskifer på taget og vinduespartier i stil med de eksisterende. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

4 Tegninger facader facaden fra gården.
del af bygning hævet på søjler – oprindeligt af hensyn til børnehavens brug. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

5 Tegninger stueplan Vindfang med adgang til trappe til 1. sal.
Depotplads under trappe. Café-område optager hovedparten af stueplan. the-køkken. Elevator til 1. og 2.sal. toiletter og en mindre garderobe. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

6 Tegninger 1.salsplan Café med mulighed for legeområde og dagligstue og måske mere sofaområde end de viste borde… Nyt køkkenområde. Toiletter og det primære garderobeområde. Lille og Store sal bibeholdes - mere åben forbindelse. Depotrum til opbevaring borde/stole FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

7 Tegninger 2.salsplan Møderum evt. med mulighed for opdeling, samt indeholdende et kreativt hjørne med vask og bord. Samtale/bederum Møderum/ dagligstue; primært rettet mod ungdoms-arbejdet. tagterrasse Portnerbolig bibeholdes Nuv. Loft i store sal fjernes. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

8 Tegninger møder Stormøder Samfundsmøder IMU Teen-/junior-/børneklub
stueplan 1.sal 2.sal Stormøder Samfundsmøder IMU Teen-/junior-/børneklub Legestue Bestyrelses-/udvalgsmøder Eftermiddagstræf Udadrettede arrangementer I store sal evt. i kombination med lille sal ved ekstra pladskrav. Børnepasning i dagligstuen (1.sal eller 2.sal). Bedemøde/forbøn i samtalerum (2.sal). Store eller lille sal. Bedemøde/forbøn i samtalerum (2.sal) Lille sal + dagligstue (1.sal). Møderum på 2.sal (med indretning af kreativt område) eller dagligstue (2.sal). Dagligstue på 1.sal ved legeområde+toiletter. Møderum på 2.sal. Café i stueetage. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

9 Tegninger materialer Gode, men i fornuftigt prisleje
Hensigtsmæssige materialer Fokus på lyd Elektronik Ventilation Udvendigt Indvendigt ikke luksus, men heller ikke discount… rengøringsvenlige og slidstærke, hvor dette er muligt ift. pris og arkitektur. fx akustiklofter i forsamlingslokaler. teleslynge i relevante rum, transmission af lyd og/eller billeder til relevante rum, eksist. musik og højtalere m.m. luftskifteanlæg i tilbygning, samt evt. særskilt anlæg til store sal. hulmur med betonelementer i bagmur med tegl som eksisterende i formur, huldæk i etageadskillelser, træspær og tagsten af naturskifer som eksisterende. skillevægge i betonelementer eller gips med filt/væv og malerbehandlet. Gipslofter som malerbehandles – delvist som akustiklofter til lyddæmpning. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

10 Hva’ så nu? mine gode ideer
er dette de endelige tegninger? nej, men de er forhåndsgodkendt. grundrids (facader og de ydre rammer) er ”godkendt” af kommunen og vi kan have en forventning (men ikke garanti) om, at vi kan få lov til at bygge et hus som fremsendt… Det er IKKE umuligt at lave ændringer: vi kan søge byggetilladelse for et hvilket som helst hus vi måtte ønske – vi kan bare ikke have samme forventning om, at få vores ansøgning problemfrit igennem myndighedsbehandlingen, som det forhåndsgodkendte… Omvendt er forhåndsgodkendelsen dog heller ikke bindende for kommunen og de kan fortsat stille krav til et byggeri. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

11 Hva’ så nu? mine gode ideer
altså: er dette de endelige tegninger? Vi kan lave de ændringer vi vil, men kan få nej fra myndigheder! Indvendigt er der dog kun få begrænsninger – vi kan rykke rundt på vægge og inventar (næsten), som vi ønsker. Udvendigt er det sværere. Her kan det nemt kræve gode argumenter overfor myndighederne, at afvige væsentligt fra det fremsendte forslag. Det er bl.a. den omgivende arkitektur og husets alder, der kan sætte begrænsninger og skal respekteres. Som I vil se om lidt, er der dog muligheder, ligesom mindre ændringer af de ydre mål på plantegninger formentligt også kan accepteres. Vi kan dog ikke forvente at kunne bygge en etage ekstra på, vælge en opsigtsvækkende facadesten, lave store glasfacader, vælge markant afvigende arkitektur og lignende… FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

12 Hva’ så nu? mine gode ideer
forslag om ”høringsperiode” for at få alle jeres gode ideer med køb- og salg gruppen har fået lov til at stå med meget af arbejdet om et fælles missionshus på Ryttergade 3 og har lagt mange kræfter i det – men måske har I de ideer, som vi andre har overset!? alle skal have mulighed for at blive hørt! Konkret; fx ved at alle kan komme med skriftlige forslag til styregruppe/byggeudvalg i en periode på 3 uger. Herefter kan de bedste (og mulige) ideer indarbejdes i materialet inden byggeprojektet videregives til rådgiverne og færdiggøres til byggeansøgning. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

13 Hva’ så nu? mine gode ideer
forslag om ”høringsperiode” forslag til indretning, fokusområder, ændringer, ideer… fx inddragelse af søjlearealet i stueetagen, som måske er muligt efter tilkøb af jordstykke for børnehavens skyld… SØJLEAREAL? FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

14 Hva’ så nu? mine gode ideer
forslag om ”høringsperiode” forslag til indretning, fokusområder, ændringer, ideer… fx renovering af portnerbolig… PORTNERBOLIG? FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

15 Hva’ så nu? mine gode ideer
forslag om ”høringsperiode” forslag til indretning, fokusområder, ændringer, ideer… forslag til hvordan eksist. bagtrappe kan undgås… BRANDTRAPPE? FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

16 Hva’ så nu? mine gode ideer
forslag om ”høringsperiode” forslag til indretning, fokusområder, ændringer, ideer… alternativ facade… FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

17 Hva’ så nu? mine gode ideer
forslag om ”høringsperiode” forslag til indretning, fokusområder, ændringer, ideer… mange løsninger… mange muligheder… FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

18 Hva’ så nu? byggeprojekt – hvornår?
tidshorisonter hvis der stemmes ja til ét af projekterne pr. 8. februar, så kan det pludselig gå stærkt… FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

19 Hva’ så nu? byggeprojekt – hvornår?
tidshorisonter hvis der stemmes ja til ét af projekterne pr. 8. februar, så kan det pludselig gå stærkt… høringsperiode fx til primo marts og sammensætning af beslutningsdygtigt (i forhold til byggeproces) byggeudvalg Generalforsamling 8. februar 2011 Høringsperiode til primo marts 2011 FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

20 Hva’ så nu? byggeprojekt – hvornår?
Myndighedsprojekt rådgivere udarbejder myndighedsprojekt til ansøgning om byggetilladelse (typisk plan, snit og facadetegninger) fra marts-maj 2011. myndighederne behandler ansøgningen i løbet af 4-8 uger. imens pågår projekteringen af hovedprojektet. Ansøgning om byggetilladelse sendes til myndigheder medio maj 2011 Generalforsamling 8. februar 2011 Høringsperiode til primo marts 2011 FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

21 Hva’ så nu? byggeprojekt – hvornår?
Hovedprojekt rådgivere detaljerer myndighedsprojekt, så det kan sendes i udbud til entreprenører umiddelbart før sommerferien. i mellemtiden skulle byggetilladelsen gerne dukke op – evt. med nogle forbehold, som projektet justeres i henhold til. Ansøgning om byggetilladelse sendes til myndigheder medio maj 2011 Hovedprojekt færdiggøres projekt sendes i udbud byggetilladelse gives medio juli 2011 Generalforsamling 8. februar 2011 Høringsperiode til primo marts 2011 FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

22 Hva’ så nu? byggeprojekt – hvornår?
Licitation 3 uger efter udbud (samt lidt sommerferie) er entreprenører klar til at give pris. efter licitation følger kontraktskrivning og/eller forhandlinger om mulige besparelser afhængigt af det givne budget og de indkomne priser. Ansøgning om byggetilladelse sendes til myndigheder medio maj 2011 Hovedprojekt færdiggøres projekt sendes i udbud byggetilladelse gives medio juli 2011 Licitation medio august 2011 kontraktforhandlinger Generalforsamling 8. februar 2011 Høringsperiode til primo marts 2011 FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

23 Hva’ så nu? byggeprojekt – hvornår?
Byggeperiode når aftalerne er på plads, sættes byggeperioden straks i gang. byggeperioden vil i dette tilfælde forløbe hen over vinteren og længden afhænger heraf til dels af vejret. kan facaden lukkes inden vinterens komme er der håb om, at huset står klar i forårets første måned… Ansøgning om byggetilladelse sendes til myndigheder medio maj 2011 Hovedprojekt færdiggøres projekt sendes i udbud byggetilladelse gives medio juli 2011 Licitation medio august 2011 kontraktforhandlinger Opstart på byggeperiode ultimo august 2011 FÆLLES MISSIONSHUS Indvielse af det nye ultimo marts 2012 Generalforsamling 8. februar 2011 Høringsperiode til primo marts 2011 FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

24 Budgettal/økonomi budgettallet er det grundlag, som vi skal til at vurdere vores samlede økonomi ud fra, når Økonomigruppen lige om lidt går i gang. Budgettallet er de samlede forventede udgifter til selve byggeriet (herunder altså ikke lånefinansiering, udgifter i forbindelse med evt. momsrefusion o.l.). som I har set, er der lavet nogle valg; ting er valgt til og andre valgt fra. der er regnet med gode materialer, men ikke luksus. omvendt er der regnet med meget nyt (fx inventar), hvor noget inventar måske kan genbruges om ønsket. der er regnet med renovering, men vi laver ikke om til nyt… vi får mange ting, men vi får ikke alt! i det følgende vil jeg kort ridse overslag på budgettallene op. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

25 Budgettal/økonomi tilbygning
der er taget udgangspunkt i et samlet etageareal på 512 m2, der regnes til en pris på ca kr. excl. moms/m2, når større poster, som belysningsarmaturer, ventilationsaggregater og elevator (på den sikre side) er taget ud. de samlede håndværkerudgifter for tilbygning regnes opgjort til: kr. excl. moms. prisen indeholder det tegningsangivne med fast inventar (excl. hårde hvidevarer, fladskærme, løst inventar o.l.). i prisen regnes der med ventilation i tilbygning, samt anlæg til ventilation af den eksisterende store og evt. lille sal. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

26 Budgettal/økonomi eksisterende bygning
der er taget udgangspunkt i en solid renovering, så huset sikres en væsentlig levetid uden større reparationer i det udvendige. de samlede håndværkerudgifter for renovering af eksisterende forhold regnes opgjort til: kr. excl. moms. der regnes med udskiftning af vinduer i den store og lille sal, samt udskiftning i børnehaven. skifertag og kviste mod Ryttergade renoveres tilsvarende den modsatte side, som blev renoveret for snart 10 år siden. for portnerbolig er der afsat beløb til gennemgribende renovering af badeværelse. Evt. renovering af hele portnerboligen kunne være hensigtsmæssig, hvis økonomi tillader det. maling af store og lille sal. omfugning af ca. 350 m2 facade – primært på syd- og vestfacade. loft i store sal føres til kip, isoleres og bringes op til nutidig standard ift. brandforhold. der er set bort fra isolering af eksist. facade. Umiddelbart vurderes det ikke rentabelt (’økonomisk forsvarligt’) at udføre, hvorved der kan søges dispensation fra bygningsreglementet. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

27 Budgettal/økonomi bygherreudgifter
til enhver byggesag er der nogle faste udgifter, som bygherren afholder; fx byggetilladelse, ekstra tilslutningsafgifter, geotekniske undersøgelser, landmåler og ikke mindst arkæologiske undersøgelser. sidstnævnte kan give mange grå hår i hovedet; findes der under udgravning arkæologiske fund af statens interesse, så påhviler det bygherren at betale samtlige omkostninger forbundet med udgravningen – incl. evt. omkostninger ved forsinkelse af byggeriet – dog med en typisk grænse på ca kr., hvorefter staten giver tilskud. grunden til at nævne punktet, er, at vi efter sigende har en gammel kirkegård for spedalske liggende i baghaven på parkeringspladsen. Umiddelbart er der jo gravet på vores grund før og det mindsker sandsynligheden (risikoen om man vil!) for yderligere fund betragteligt, men der er en ikke ubetydelig ’risiko’ og derfor er der på den sikre side afsat kr. de samlede faste forventelige bygherreudgifter regnes opgjort til: kr. excl. moms. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

28 Budgettal/økonomi rådgiverudgifter
der er lavet aftale med rådgiver Arkitektfirmaet Mortensen på 9% af håndværkerudgifterne incl. de faste bygherreudgifter, som træder i kraft ved et positivt afstemningsresultat på generalforsamlingen. rådgiverhonorar kan heraf beregnes til: kr. excl. moms. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

29 Budgettal/økonomi uforudsete forhold
ingen byggesag kommer igennem byggeperioden uden uforudsete omkostninger. Typisk er det jordbundsforholdene og sammenbygninger der kræver de største omkostninger. til projektet er der valgt afsat 7% af håndværkerudgifterne til uforudsete forhold i den nye tilbygning, samt 15% af håndværkerudgifterne til renovering af de eksisterende forhold. beløbene kan formodes, at kunne indeholde enkelte bygherreønsker, som opstår under byggeriets udførelse, men absolut ikke alle! Disse skal afholdes ved siden af… de samlede uforudsete omkostninger regnes opgjort til: kr. excl. moms. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

30 Budgettal/økonomi samlet byggesum
den samlede pris for projektet excl. moms regnes opgjort til: tilbygning kr. excl. moms renovering kr. excl. moms bygherreudgifter, faste kr. excl. moms rådgiver kr. excl. moms uforudsete omkostninger kr. excl. moms SUM kr. excl. moms. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C

31 Budgettal/økonomi øvrige udgifter
til øvrige udgifter regnes nyt inventar (som dog selvfølgelig kan varieres i det uendelige i forhold til design og kvalitet), tavler, løse skabe, udsmykning, hårde hvidevarer (nyt komfur, men genbrug af kaffemaskiner og opvaskemaskine), teknisk udstyr som fladskærme (dog er kabelføring medregnet i projekt) og teleslyngeanlæg. de samlede øvrige udgifter excl. moms regnes opgjort til: kr. excl. moms. tillægges dette projektet ender beløbet i: kr. excl. moms. FÆLLES MISSIONSHUSPROJEKT Projektforslag til Ryttergade 3, 5000 Odense C


Download ppt "Projektforslag Ryttergade 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google