Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundbegreb + Priselasticitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundbegreb + Priselasticitet"— Præsentationens transcript:

1 Grundbegreb + Priselasticitet
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Elasticiteter Grundbegreb + Priselasticitet Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 Det er formålet her at redegøre for
Fælles Det generelle elasticitetsbegreb Pris-elasticitet Priselasticiteten Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet I en anden film redegøres der på ovenstående baggrund for Priskryds- Indkomst- og Marketing-elasticiteten. Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Vi arbejder ud fra, at i en given periode er
Fælles Fælles Vi arbejder ud fra, at i en given periode er QX= f(PX, PY, I, T, M, N), hvor QX = afsat mængde af vare x pr. periode PX = prisen pr. enhed på vare x PY = prisen pr. enhed på vare y I = indkomst T = ”Taste” M = marketing-indsats N = antal konsumenter i segmentet Pris-elasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 PX angives i DKK/stk. eller en anden valuta, der passer til markedet
Fælles PY angives i DKK/stk. eller en anden valuta, der passer til markedet Priselasticitet I = indkomst, men hvad er det rigtige indkomstbegreb? Priskryds-elasticitet Er det Brutto-indkomst Nettoindkomst efter skat Nettoindkomst efter skat og faste udgifter Disponibelt beløb, altså incl. lån Eller…..? Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Og er det på kort, mellem eller lang sigt? Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

5 MX = ”Marketing-indsats” = omtale af produkt x
T = ”Taste” er en masse bløde værdier så som kultur, religion, ”hot” eller ”not”, sædvane etc. Fælles Priselasticitet MX = ”Marketing-indsats” = omtale af produkt x Priskryds-elasticitet Det kan måles i DKK, spalte-millimeter, tid i medierne eller andet. DKK er dog nok den nemmeste fælles faktor Indkomst-elasticitet Begrebet skal forstås i en bred betydning som al omtale, der påvirker produktets afsætning Marketing-elasticitet Og der kan være tale om både positiv og negativ omtale Afslutning Det kan også være avis- og TV-omtale af producenten/mellemhandler/agent/sælger af produktet, hvis det har betydning for afsætningen af produktet Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Marketing-indsatsen behøver ikke at koste producenten penge
Fælles Priselasticitet N = antal kunder i det pågældende segment Priskryds-elasticitet Fælles for PX, PY, I, T, M og N er, at hvis én af disse ændres, og de andre faktorer holdes konstante, vil QX ændre sig Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Årsag/virkning går altså fra PX, PY, I, T, M eller N og til QX Afslutning Nu vil vi gerne måle den effekt, som en ændring i den enkelte faktor har på QX, Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 6

7 Denne ”måler” kaldes ”elasticiteten” og defineres som
Fælles Priselasticitet Δ QX : ΔfaktorX QX faktorX Priskryds-elasticitet Altså %-ændring i QX _ %-ændring i faktorX Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Dette resulterer i en tal-værdi, som altså angiver den %-vise ændring i QX, når den udløsende faktor stiger med 1 % Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 For alle elasticiteter, som de er defineret ovenfor, gælder:
Fortegn angiver retning Gælder i et punkt – og altså ikke i et interval Gælder ved ændringer i den udløsende faktor ”begge veje” Talværdien angiver elasticitetens styrke Gælder proportionalt ved %-ændringer i den udløsende faktor Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet 6. Jo mere snævert, varen defineres/afgrænses, jo større værdier antager elasticiteten For ved en mere snæver produkt-afgrænsning ”opstår” der jo derved mange flere nære substitutter – med høje priskrydselasticiteter Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Det kan skyldes manglende viden/erkendelse herom
7. Jo længere tid, vi måler elasticiteterne over, jo større værdi vil de antage, (målt numerisk) På kort sigt vil ændringer i de påvirkende parametre ikke nødvendigvis resultere i ændret kundereaktion Det kan skyldes manglende viden/erkendelse herom Der kan være tale om bindinger til eksisterende dyre produkter (biler, møbler etc.) Nye produkter kan være dyre og kræve forudgående undersøgelse af markedet, opsparing m.v. Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Alle elasticiteter er altså som udgangspunkt defineret i et punkt De kan også udarbejdes som ”arc”-elasticiteter, der udregnes som et gennemsnit for et interval Afslutning Nu vil vi herfra fokusere på PX-, PY-, I- og MX-elasticiteten. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Lad os starte med PX. For denne betegnes Priselasticiteten som EP
Fælles Δ QX : ΔfaktorX QX faktorX Hvorfor det: ”Fordi man dividerer med en brøk ved at gange med den omvendte” Er bare en om-placering af det foregående udtryk Priselasticitet bliver altså her til: EP = ΔQX : ΔPX = ΔQX * PX = ΔQX * PX QX PX QX * ΔPX ΔPX QX Priskryds-elasticitet P Idet P-funktionen kan skrives som P = AQ + B, Indkomst-elasticitet vil det gælde, at A = hældningskoefficienten =_ΔPX_ ΔQX P Marketing-elasticitet Linjens hældningskoefficient = ”Lodret/Vandret” Afslutning A Bemærk, at vi i overensstemmelse med sædvane afbilder P = f(Q), selv om der rent logisk er tale om Q = f(P) 1 enhed ΔP ΔQ Q Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Hældningskoefficienten = A =_ ΔPX_ => ΔQX ΔQX = _1_ ΔPX A
Videre: Hældningskoefficienten = A =_ ΔPX_ => ΔQX ΔQX = _1_ ΔPX A Fælles Og derved, at Priselasticitet Priselasticiteten = EP = ΔQX * PX_ = 1 * PX ΔPX QX A QX Priskryds-elasticitet P Fra forrige slide Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Linjens hældningskoefficient Afslutning P A 1 enhed Q Q Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 Priselasticiteten = EP = 1 * PX A QX P
Videre, at Priselasticiteten = EP = 1 * PX A QX P Fælles Priselasticitet Fra forrige slide Nævner = A * QX ”Øvre” Priskryds-elasticitet PX Linjens hældningskoefficient Indkomst-elasticitet Tæller = PX A ”Nedre” Marketing-elasticitet 1 enhed Q Qx Afslutning ”Venstre” ”Højre” Og derved får man, at Da en retvinklet trekant => Priselasticiteten = EP = 1 * PX = - Nedre A QX Øvre = - Højre Venstre Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 EP vil p.gr.a. ”law of demand” altid være negativ.
Derfor kan vi godt tillade os at ”glemme” det negative fortegn, for det ved vi godt i forvejen! Fælles Priselasticitet Idet Priselasticiteten = EP = - Nedre får man her ud fra, at Øvre P Priskryds-elasticitet ΙEPΙ => ∞ Indkomst-elasticitet B 1 <ΙEPΙ < ∞ Marketing-elasticitet Afslutning 0 <ΙEPΙ < 1 ΙEPΙ = 0 Q -B/2A -B/A MR Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Det gør derimod min kone –
Jvf. ovenfor gælder det, at EP antager en større talmæssig værdi (= ”større styrke”) på længere sigt Fælles Priselasticitet Det skyldes, at ”ting ta’r tid”. For det første kan det tage et stykke tid, inden det går op for køberne, at der rent faktisk er sket en prisstigning – og de så kan reagere For eksempel: Da jeg kun sjældent foretager dagligdags indkøb til husholdningen, lægger jeg ikke mærke til prisændringer lige med det samme Det gør derimod min kone – Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning for hun står for de fleste daglige indkøb og kender derfor markedet meget bedre Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 Et andet eksempel: Jeg kører en hel del i bil, så jeg kender prisniveauet på diesel ret nøje og reagerer hurtigt på prisændringer Det gør min kone, som kun tanker benzin én gang om måneden, derimod ikke – og hun reagerer ikke (eller kun meget langsomt) på prisændringer Hvis det er dyre varer, ta’r det tid – og penge – at reagere på prisændringen, f.eks. biler Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Det gælder videre, at jo mere snævert, varen defineres/afgrænses, jo større værdier antager elasticiteten Det skyldes, at jo mere snævert/afgrænset varen defineres, jo flere varer bliver der dermed, som kan bruges i stedet, altså substituerende varer. Så når prisen stiger, er det nemt at ”flygte” over og købe en anden vare. Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 Det kan man imidlertid ikke, hvis varegrupperne er defineret bredt.
Som eksempler kan nævnes ”morgenmad” contra ”Kellogg’s Frosty cornflakes i stor pakning”. Førstnævnte brede kategori har ikke mange alternativer, mens sidstnævnte har rigtigt mange alternativer. Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Afslutningsvis som eksempel: Hvis EP = -2 betyder det, at når P stiger med 1 %, falder (fordi EP har negativt fortegn) Q med 2 %. Alle andre faktorer, som påvirker QX, holdes konstante. Falder PX med 1 %, stiger QX med 2 %. Hvis PX stiger med 10 %, falder QX med 2 * 10% = 20 %. Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

17 Bliver det brugt – eller er det ”bare” teori?
Priselasticitet Fælles Bliver det brugt – eller er det ”bare” teori? Priselasticitet Abstract This study investigates demand response in industrial electricity consumption and generation. The general term “demand response” is minded solely on demand, however, in this study the focus is both on electricity consumption and generation for those industrial consumers who also have generation capacity. The aim of the study has been to develop an overall guide for assessing the feasibility of responding to price fluctuations in the Nordic power exchange Nord Pool Spot and the feasibility of entering the market for power reserves as a tertiary reserve. The feasibility of responding to price fluctuations in the Nordic power exchange is assessed using a software tool designed specifically for the purpose. The software tool uses…. Priskryds-elasticitet P Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

18 P Høring om tobaksvarer og tilsætningsstoffer
Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet P Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning Høring om tobaksvarer og tilsætningsstoffer Landstingssalen på Christiansborg, onsdag den 26. april 2006 Arrangør: Teknologirådet på vegne af Folketingets Sundhedsudvalg Hvad ved vi om forholdet mellem pris og forbrug af tobak? Er det sandsynligt at øget pris kan reducere forbruget? Er der væsentlige sociale aspekter af pris/forbrug sammenhængen? Jes Søgaard, DSI Institut for Sundhedsvæsen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

19 Arc Priselasticitet Fælles Indtil nu har vi kun beskæftiget os med og beregnet Punktpriselasticiteten, EP Problemet her er, at værdien af EP afhænger af det punkt – den værdi af (P, Q) – hvor den bliver målt. Det følger af, at EP = -Nedre/Øvre Derfor vil enhver ændring i P medføre en ændring i EP Og EP fra (P1, Q1) til (P2, Q2) er derfor ikke den samme som EP tilbage igen fra (P2, Q2) til (P1, Q1) Derfor bruger man i stedet ofte Arc-Priselasticiteten i praksis Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Afslutning P Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

20 Arc elasticiteten er defineret for et interval:
Punktet (P, Q) ændres hermed til midten af intervallet, og nu bliver værdien af EP altså den samme ved prisændringer fra (P1, Q1) til (P2, Q2) og tilbage igen fra (P2, Q2) til (P1, Q1). Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet Så Arc priselasticiteten er et gennemsnit for et interval af (P, Q) Jo mere snævert intervallet er, jo nærmere kommer værdien for Arc-priselasticiteten til værdien for Punktpriselasticiteten – og tilsvarende omvendt Marketing-elasticitet Afslutning Ovenstående gælder for EP, men kan også anvendes for EP,XY, EI og EM (se anden film herom) Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

21 Her bliver ΔQ = 3.000 i modsat retning
Et eksempel for EP: Vi har angivet, at P = -0,1Q og punktet (P, Q) = (3.000, ). Og vi beregner de 2 forskellige værdier af EP når P stiger fra til 3.300, respektivt falder fra til (frem og tilbage), altså ΔP = 300 Her bliver ΔQ = i modsat retning Punkt-værdier: Fælles Priselasticitet Priskryds-elasticitet Indkomst-elasticitet P: => 3.300 Punkt Marketing-elasticitet P: => 3.000 Afslutning Arc værdier: P: => 3.300 Arc P: => 3.000 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

22 Afslutning Fælles Nu er der redegjort for det generelle Elasticitetsbegreb samt Priselasticiteten Priselasticitet Priskryds-elasticitet I en anden film redegøres der for 3 andre elasticitetsbegreber, nemlig Priskryds-, Indkomst- og Marketing- Indkomst-elasticitet Marketing-elasticitet Så derfor vil jeg sige Afslutning ”Tak for nu” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Grundbegreb + Priselasticitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google