Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Partnerseminar 3. – 4. marts 2005 Jens Hollænder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Partnerseminar 3. – 4. marts 2005 Jens Hollænder"— Præsentationens transcript:

1 Partnerseminar 3. – 4. marts 2005 Jens Hollænder
Priser og rettigheder Partnerseminar 3. – 4. marts 2005 Jens Hollænder

2 Prissætningsprincipper
Rammer fastlagt i KMS’ prisredegørelse til Folketinget. Kategorisering af produkter og ydelser Datasamlinger og brugerbetalingsandel Rabatter Produktopdeling efter indhold, pris og rettigheder Standardprodukter Produkter der retter sig mod alle kundetyper Specialprodukter Produkter til en afgrænset kundekreds Aftaleprodukter Produkt til specifik anvendelse

3 Ny prisliste standardprodukter
Total gennemgang af priser og rettigheder Mål om lettere tilgængelig prisliste. Alle priser omkring et datasæt findes samlet. Flere tusinde varenumre udgået Nye ydelser bl.a. via Kortforsyningen Fra engangssalg til løbende betaling Forenklinger og forberedelse for mere automatiseret pris- og rettighedshåndtering

4 Prisliste standardprodukter
Fokus på indre sammenhænge mellem priser for forskellige produkter Prissætningselementer Grundpris på data baseret på areal eller antal matr.nre. Målforhold Temaer Vektor/raster Køb/leje Licens type Rettigheder knyttet produktet Tilkøb / optioner

5 Grundpris for data Udgangspunkt for beregningen site licens og almindelig brugsret Kort10: Grundprisen beregnes udfra by- og landareal samt temafaktor Matrikelkort: Grundprisen beregnes udfra antal matrikelnumre

6 Målforhold Priser for de øvrige topografiske produkter er er udledt udfra Kort10’s grundpris Afledte standardprodukter sælges kun som landsløsninger med undtagelse af: DTK/Kort25 på CD fås opdelt i 6 regioner DTK/Skærmkort via KF. Minimum 1 kommune DTK/Kort25 via KF. Minimum 1 kommune

7 Temaer Pris for et enkelt tema af Kort10 beregnes som pris for alle temaer x temafaktor. Temafaktorer mellem 0,02 og 0,4 Øvrige datasæt sælges ikke temavis

8 Vektor/Raster Prislisten angiver hvilke produkter der sælges i vektor henholdsvis raster format Rasterpris beregnes som 10% af vektorprisen

9 Køb/leje Prislisten angiver hvilke rettigheder der kan købes henholdsvis lejes (løbende abonnement) Kortvisningsret, ajourføringret og Internetret fås kun på abonnementsvilkår Årlig leje af et datasæt beregnes som 15% af købsprisen. Hertil kommer betaling for øvrige rettigheder ex. ajourføring

10 Licens typer Kort 10, DTK/Skærmkort, D500AKS, D1Mio/vektor og Matrikelkortet sælger kun med site / koncern licens Øvrige produkter 1-bruger licens svarende til 1/10 af site prisen 4-bruger licens svarende til 2/10 af site prisen 25-bruger licens svarende til 5/10 af site prisen Site licens svarende til 10/10 af site prisen Koncern licens svarende til 15/10 af site prisen

11 Prissætning alm. brugsret
Kort10 og Matrikelkort Almindelig brugsret: Grundpris x 1,0 Udvidet kommunal brugsret. Grundpris x 1,3 Ajourføring / årligt abonnement Kort10: Grundpris x 0,08 Kort10 med ortofoto: Grundpris x 0,095 Matrikelkort: Offentlige myndigheder frikøbt Matrikelkort øvrige: Grundpris x 0,05 Øvrige produkter – se prisliste

12 Prissætning kortvisningsret
Datarettigheder som abonnement med ajourføring. Forudsætter aftale om adgang til data via Kortforsyningen Kort10: Grundpris x (0,15 + 0,15) x 0,1 DTK/Skærmkort: Grundpris x (0,15 + 0,15) x 0,1 x 0,5 Matrikelkort Off.: Grundpris x 0,15 x 0,1 Matrikelkort øvrige: Grundpris x (0,15 + 0,05) x 0,1 Øvrige produkter – se prislisten

13 Prissætning Internetrettigheder
Dynamisk kortvisning. Forudsætter site-licens og ajourføring Vektorprodukter: Årligt 2,5% af prisen for alm. brugsret Rasterprodukter: Årligt 25% af prisen for alm. Brugsret

14 Prissætning af Internetrettigheder
Faste kortudsnit. Almindelig brugsret med ajourføring giver ret til: 1-bruger licens: 10 kortudsnit 4-bruger licens: 20 kortudsnit 25-bruger licens: 50 kortudsnit Site-licens : 100 kortudsnit Ubegrænset antal faste kortudsnit Vektorprodukter: Årligt 1 % af prisen for alm. brugsret Rasterprodukter: Årligt 10% af prisen for alm. brugsret

15 Tilkøb / optioner Samkøbsrabat: 5 % af dataprisen
Køb af topografiske data i flere præsentationsvarianter: Fuld pris for dyreste produkt, mens prisen reduceres til 25 % for de afledte produkter Internetret til dynamisk kortvisning for flere produkter dækkende sammen geografiske område. Fuld pris for dyreste produkt, mens prisen for øvrige produkter reduceres med 50%

16 Historiske kort DTK/4-cm kort (trykt 1957-1976)
DTK/Høje målebordsblade DTK/Lave målebordsblade DTK/Preussiske målebordsblade DTK/Videnskabernes Selskab – Trykte kort DTK/Videnskabernes Selskab – Konceptkort DTK/Slesvigs Fastland DTK/Generalkvartermesterstaben og Generalstaben DTK/Berggreens købstadskort Rastersognekort

17 Prissætning nye kortrettigheder
Baggrundskort Tilbydes for alle datasæt Temakort Tilbydes kun for GIS- forberedte datasæt Analysekort Til brug ved interaktive programmer Data må ikke selvstændiggøres Kortvisning Raster (maks. ca. 1200x1200 pixels) WMS Temavisning WMS/Filter/SLD Featureservice Features (til “on-the-fly” applikationsbrug) WFS/Filter Til brug ved overførsel til brugeren Data selvstændiggøres Kortprint Raster(vektor) (maks. A0 til print) WMS(SVG) Temaprint WMS(SVG)/Filter/SLD Featureleverance Features (til indlægning i eget GIS-system) GML(DSFL, Shape, GM, MIF/MID)


Download ppt "Partnerseminar 3. – 4. marts 2005 Jens Hollænder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google