Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i Europa og Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i Europa og Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i Europa og Danmark
Konference for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer November 6, 2012 Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i Europa og Danmark Aline Conchon Forsker Det Europæiske Fagforeningsinstitut

2 Oversigt over præsentationen:
Et europæisk perspektiv på ordningen om A/S-repræsentanter Sitationenen i Europa nu: Oversigt over de nationale rettigheder Tendenser i Europa: Udviklingen i de nationale rettigheder Situationen i EU: A/S-repræsentation i EU-lovgivningen Tendenser i EU: Rettigheder under pres A/S-repræsentanter i Danmark: Foreløbige resultater af en undersøgelse Hvem er deltagerne? Hvilken indflydelse har A/S-rep. på bestyrelsens beslutninger? Hvilke interesser forsvarer A/S-rep.? alineconchon © etui (2012) Board-level employee representation in Europe and Denmark

3 Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter Fra et europæisk perspektiv

4 1. Situationen i Europa p.t.: oversigt over de nationale rettigheder
Rettighederne i EU/EØS: Omfattende medindflydelse Omfatter private (og privatiserede) såvel som statsejede virksomheder (14 lande) FR ES PT UK IE IS NO SE FI EE LT PL CZ SK HU IT GR AT DE BE LV LU MT NL SI CY BG RO DK LI Begrænset medindflydelse Kun i statsejede virksomheder (4 lande) Ingen (eller meget begrænset) indflydelse (12 lande) = Mindst A/S-rep. og virksomheder med A/S-rep. (FI, NL, CZ, SK, DE Drittel) alineconchon © etui (2012) A/S-repræsentation i Europa og Danmark

5 2. Tendensen I Europa: Udvikling i nationale rettigheder
Udfordringer Privatiseringens betydning i lande hvor A/S-rep. kun findes i statsejede virksomheder: A/S-rep. ophørt i Malta A/S-rep. vil måske snart ophøre i GR og i spanske sparekasser Dramatisk nedgang i antallet af statsjede virksomheder i Irland og Polen (+ lovgivning i Polen om at afskaffe A/S rep., der dog er blevet forhalet siden marts 2011) Forringelse af A/S-rep.s rettigheder ved indførelse af et enstrenget ledelsessystem (Ungarn, Slovenien), og afskaffelse (Tjekkiet), dog ikke i DK el. Holland muligheder Initiativer fra politiske aktører I Frankrig: lov i slutningen af 2012 om A/S-rep.s deltagelse i vederlagskomitéer og en offentlig debat om at udvide ordningen til hele den private sektor I Italien: en regeringsforordning i foråret 2013 om en frivillig ordning i virksomheder med et tostrenget ledelsessystem og >300 medarbejdere Nogle fagforbund kræver udvidelse af rettigheder til A/S-rep. (NO, DE, LU, FR, NL, IE), og indførelse af en eller anden form for A/S-rep. (UK) alineconchon © etui (2012)

6 3. Situationen i EU: A/S-rep. i EU’s selskabsret
A/S-rep. er en fundamental europæisk rettighed! ‘Fagforeninger skal støtte og supplere aktiviteterne i medlemsstaterne på følg. områder: […] – Repræsentation og kollektivt forsvar af medarbejdernes og arbejdsgivernes interesser, herunder medbestemmelse Medarbejderes ret til information, høring og deltagelse på alle passende niveauer 1989 Community Charter for fundamental social rights for workers Art. 153 (f) Treaty on the functioning of the EU A/S’-rep. er forankret 3 steder i europæisk selskabsret: 2001 –europæisk selskab (SE – Societas Europaea) 2003 – europæisk andelsselskab (SCE – Societas Cooperativa Europaea) 2005 direktivet om grænseoverskridende fusioner (CBM Directive) Ingen harmonisering men fleksibilitet baseret på to nøgleprincipper: Forhandling om A/S-rep.ordninger ‘før og efter´-princippet om varetagelse af allerede eksisterende A/S-rep.rettigheder alineconchon © etui (2012) Board-level employee representation in Europe and Denmark

7 4. Tendens i EU: A/S-rep.-rettigheder under pres
Virksomheder kan begrænse – og endda omgå - nationale A/S-rep.-rettigheder på grund af: Smuthuller i EU-lovgivningen Direktivet om grænseoverskridende fusioner giver mindre beskyttelse end SE direktivet (fx kan fusionerede virksomheder med et enstrenget ledelsessystem begrænse A/S-rep. til 1/3 af bestyrelsen) I teorien (men sjældent i praksis), kan SE-statutten blive brugt til at undgå eller “fastfryse” A/S-rep., fordi forhandlinger om medarbejderindflydelse finder sted før etableringen af et SE. Der er juridisk usikkerhed om mulighederne for at genåbne forhandlingerne (selv i situationer med betydelig vækst i antallet af medarbejdere) Fremkomsten af en europæisk “Delaware effekt” Det er lovligt for virksomheder at “shoppe rundt” mellem de forskellige nationale lovgivninger og placere sig der hvor reglerne er mindst restriktive (især ift. A/S-rep.) Kendelser fra EU-domstolen blåstempler at virksomheder registrerer sig i et EU-land (underlagt den gældende lovgivning) selvom virksomheden har alle sine aktiviteter i et andet EU-land (uden at skulle underlægge sig dette lands lovgivning om A/S-rep.). => 43 store tyske virksomheder har ikke A/S-rep. fordi de er registreret i et andet land (fx i UK) alineconchon © etui (2012) A/S-repræsentation i Europa og Danmark

8 4. Trend på EU-niveau: A/S-rep.-rettigheder under pres
Paradoksalt at medarbejderrettigheder ikke er knyttet til medarbejderne men til virksomheden Reglerne udløses ikke af det land, hvor virksomhedens medarbejdere udfører deres arbejde, men af hvor virksomheden er registreret Modsvar og forslag fra: Europaparlamentet: adskillige opfordringer om et 14.direktiv om overførsel af bestyrelsespladser på tværs af grænserne ETUC: Krav om europæiske mininumsstandarder for medarbejderindflydelse i Europa Alle lovlige virksomhedstyper på EU niveau (SE, SCE og forestående SPE) skal være underlagt bindende bestemmelser om medarbejderindflydelse i bestyrelser og om information og høring af medarbejderrepræsentanter i forhold til grænseoverskridende emner. Virksomheder, som har aktiviteter i flere lande, skal være dækket af de regler, der giver den bedst mulige form for medarbejderindflydelse. alineconchon © etui (2012) A/S-repræsentation i Europa og Danmark

9 A/S-rep. i Danmark Foreløbige resultater af undersøgelsen

10 Hvem er respondenterne?
Personkarakteristik Køn Alder Uddannelse Position 1 Erhvervsuddannelse (50%) 2 Basis uddannelse(31%) 1 Timelønnede (47%) 2 Teknikere (24%) 3 Mellemlange udd (23%) 4 Funktionærer (5,5%) 5 Ledere (0,5%) Min. 30 Max. 66 Gns.: 51 ½ 13% 87% Karakteristik af virksomhederne Størrelse Børsnoteret Meget små1-9 Ved ikke noteret Meget store>5 000 Små 10-49 Store Medium 50-249 ikke-noteret alineconchon © etui (2012) Board-level employee representation in Europe and Denmark

11 Hvilken indflydelse har A/S-rep. på bestyrelsens beslutninger?
Indflydelse/magtkontinuum (inspireret af Heller 1971) Information Høring Indflydelse 30% 22% 52% Medbestemm-else Kontrol/Co-management Magt 29% 19% 48% Forklaring: Hvordan bestyrelsen ledes! Størstedelen (53,6%) mener, at de vigtigste beslutninger træffes uden for bestyrelseslokalet - uden A/S-rep. alineconchon © etui (2012) A/S-repræsentation i Europa og Danmark

12 Hvilke interesser forsvarer A/S-rep.?
ETUI survey (2009) Rose/Kvist (2003) interesser % Medarbejdere 81,8 Virksomheden 61,4 Aktionærer 24,2 Fagforeninger 14,1 Det lokale arbejdsmarked 5,6 Samfundsinteresser 4,2 Miljøet 2,8 Andre 1,4 Ranking 1 2 3 4 5 6 Interesser % Medarbejdere 78,5 Virksomheden 77,5 Miljøet 71 Aktionærer 56,5 Lokalsamfundet 45,5 Fagforeninger 37,5 Med undtagelse af “miljøet” er resultaterne i de to undersøgelser nogenlunde enslydende Note: total >100% er summen af emnerne placeret som ranking #1 and #2 A/S-rep. forsvarer stakeholdernes interesser, men ikke på bekostning af virksomheden (ranked #2) eller aktionærerne (ranked #3 &4)! alineconchon © etui (2012) A/S-repræsentation i Europa og Danmark

13 Tak for opmærksomheden!
Yderligere information kan findes på: alineconchon © etui (2012) A/S-repræsentation i Europa og Danmark


Download ppt "Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i Europa og Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google