Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Priser og rettigheder KMS’ Partnerseminar 10. - 11. Marts 2004 Jens Hollænder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Priser og rettigheder KMS’ Partnerseminar 10. - 11. Marts 2004 Jens Hollænder."— Præsentationens transcript:

1 Priser og rettigheder KMS’ Partnerseminar 10. - 11. Marts 2004 Jens Hollænder

2 Produktbegrebet Produkter defineret med pris, position, indpakning og markedsføring Nyorientering af KMS’ produktbegreb fra ”standardiserede datasæt” mod fleksibel produktmodel baseret på KMS’ geodata warehouse Varians Geografisk inddeling Målforhold Temaer Vektor / Raster Licens type Rettigheder knyttet til produktet Tilkøb – optioner Opdeling i standardprodukter og aftaleprodukter

3 Kortforsyningen ® - et distributionskoncept Muliggør et mere differentieret produktudbud Første standardprodukt ”Kortforsyning / Kortvisning” Standardprodukter i støbeskeen: Datafiler. Standardopsætninger til div. GIS-systemer. Plotfiler til bl.a. ”Plot-on-demand” Nye GeoNøgler f.eks. GML-beskrivelse af et objekt.

4 Kortforsyningen/ Kortvisning Online adgang til aftalte data Basiskort: - Danmark oversigtskort - Danmark 1:3.200.000 - Danmark 1:850.000 - Danmark 1:500.000 - Danmark 1:300.000 - Danmark 1:200.000 Geografiske nøgler: - geoS - returnerer position for et stednavn - geoP - returnerer postnummer for et postdistrikt - geoK - returnerer kommunekode for et kommunenavn - geoV - returnerer vejkode for et vejnavn - geoA - returnerer position for en adresse - geoM - returnerer ejendomsnummer og position for et mastermatrikelnummer - geoEM - returnerer alle matrikelnumre i et ejerlav - geoKE - returnerer alle ejerlavskoder og -navne i en kommune - geoE - returnerer ejerlavskode for et ejerlavsnavn - geoT - transformerer koordinater til andet referencesystem Årligt abonnement 24.480 kr

5 Rettigheder Almindelig brugsret Kommunal brugsret Udvidet kommunal brugsret Kortvisningsret Ajourføring Internetret: Dynamisk kortvisning Internetret : Faste kortudsnit Reproduktionsret: Konkret aftale om analog kopiering Markedsret: Aftale om forhandling af konkret produkt til 3. Part.

6 Almindelig brugsret KMS har ophavsretten Licensrettigheder til intern anvendelse 1-bruger 4- brugere 25-brugere Site licens Digital kopiering ikke tilladt bortset fra kopiering på egen harddisk eller backup Ekstern analog kopiering optil 50 eksemplarer når de er integreret i rapporter el.lign.

7 Kortvisningsret KMS har ophavsretten Sitelicens med ajourføring Intern anvendelse Kortvisning: Bit-maps (1200 x 1200 pixels) Metabeskrivelser vedr. tilgængelige kort og temaer Attributinformationer vedr. enkeltobjekter Printmulighed svarende til skærmdump

8 Internetret : Dynamisk kortvisning Forudsætter almindelig brugsret (sitelicens) med ajourføring eller kortvisningsret Internetvisning som led i virksomhedens naturlige opgavevaretagelse Anvendelse på ét domæneområde. Flere domæneområder kun efter aftale. Præsentationsformål. Data skal være overlejret med kundens egne data og må ikke anvendes til analyse- og beregningsformål Internetbrugeren kun adgang til rasterdata Ikke foretage ”dybe links” til kortvisningen Kortudsnit maks. 800 x 800 pixels Printmulighed svarende til skærmdump Dataanvendelsen må ikke udfra helhedsvurdering udgør en konkurrence i forhold til KMS’ produktudbud Henvisning til © Kort & Matrikelstyrelsen

9 Priser standardprodukter Almindelig brugsretKortvisningsret Internetret Dynamisk kortvisning Kort101.249.991163.042135.869 Matrikelkort Offentlige brugere 1.651.832165.183275.305 Matrikelkort Private brugere 2.202.442330.367275.305 DTK/Skærmkort81.522135.869 DTK/Kort25Køb: 187.200 * Ajourf.: 28.080 24.45640.761 DTK/2cm kortKøb: 42.900 * Ajourf.: 6.435 6.52210.869 DTK/1cm kortKøb: 15.150 * Ajourf.: 2.272 3.2615.435 Årlig abonnement sitelicens incl. Ajourføring. *) dog køb. 2004-prisniveau ex moms og levering

10 Sammenhæng i prissætningen for standard produkter afledt fra samme datasamling DatasætPrissætning udfra Kort10 Kort10/vektor100% Kort25/vektor75% Ikke besluttet etableret Kort50/vektor20% Ikke besluttet etableret Kort100/ vektor10% Ikke besluttet etableret Kort200/ vektor5% Kort500 vektor2% DTK/Skærmkort10% DTK/Kort253% DTK/Kort500,8% DTK /Kort1000,4%

11 Aftale produkter der giver adgang til Kortforsyningen / Kortvisning Kommuneabonnement Grundpakke Web-pakke Amtsabonnement Grundpakke Web-pakke PLF-aftalen

12 IndholdClassicGrundpakkeWebpakke DTK version 1 DTK/Kort 25 Søkort + historiske kort DTK/Skærmkortet KMS royalties, tryk KMS royalties, internet Kortforsyningen Intranet Kortforsyningen Internet Kommune abonnementspakker

13 Kommune ClassicGrundpakkeWebpakke Sorø10.10716.48725.761 Brædstrup4.98710.74018.425 Ølgod6.23613.16023.938 Esbjerg15.28828.53151.874 Priseksempler

14 KMS’ finansieringsgrundlag

15 Redegørelse til Folketinget om KMS’ prispolitik

16 Prisgraferne

17 Nye prissætningsprincipper Udvikling af nye prissætningsprincipper der i højere grad afspejler kundens forretningsmodel Opsplitning af datarettigheder i mindre bidder Aftaleprodukter baseret på nye varianter Ejendomsstørrelse (Driftsplanlægning) Antal sager (Finansielle sektor) Antal licenser (Software produkter)


Download ppt "Priser og rettigheder KMS’ Partnerseminar 10. - 11. Marts 2004 Jens Hollænder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google