Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S"— Præsentationens transcript:

1 Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Status for DANDAS 2.5.2 Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S

2 Deltagere i projektet:
- Bettina Andersen, Esbjerg Forsyning - Claus Kofoed Pedersen, PROVAS - Camilla Nygaard, Vejle Forsyning - Lone Dransfeldt, Esbjerg Forsyning - Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S - Morten Anders Rasmussen, København Energi A/S - Pia Christine Mayoh, Aarhus Vand - Dorte Juul Sørensen, NIRAS - Henrik Madsen, Orbicon - Jesper Damgaard-Iversen, InformiGIS - Kim Buch, NIRAS - Kåre Christensen, Grontmij - Simon Veilstrup Andersen, Intergraph A/S - Christina Foldager, DANVA

3 I henhold til kommissorium skal gruppen udarbejde:
Overblik over antal brugere og modelversioner, der arbejdes med i selskaberne 2) Overblik over indmeldte forbedringsforslag og fejl i modellen: - Eksisterende fejl, der er registreret - Forbedringsforslag - Evt. nye tiltag og udvidelser 3) Gruppens vurdering af modellen og behov for evt. opdatering

4 VIGTIGT, at vi ikke laver nye versioner-
Overblik over antal brugere og modelversioner, der arbejdes med i selskaberne VIGTIGT, at vi ikke laver nye versioner- hvis forsyningerne ikke følger med!

5 Lang liste over ændrings ønsker
2) Overblik over indmeldte forbedringsforslag og fejl i modellen: - Eksisterende fejl, der er registreret - Forbedringsforslag - Evt. nye tiltag og udvidelser Vi havde: Lang liste over ændrings ønsker som ikke er blevet taget med i tidligere versioner. - for lidt værdi. - for store ændringer. - for komplicerede emner med for lidt tid til bearbejdning - mm.

6 2) Overblik over indmeldte forbedringsforslag og fejl i modellen:
- Eksisterende fejl, der er registreret - Forbedringsforslag - Evt. nye tiltag og udvidelser Gruppens har gennemgået alle nye ændringsønsker. Ændringsønskerne er blevet diskuteret, vurderet og sammenholdt med den eksisterende liste over ændringsønsker til DANDAS.

7 2) Overblik over indmeldte forbedringsforslag og fejl i modellen:
- Eksisterende fejl, der er registreret - Forbedringsforslag - Evt. nye tiltag og udvidelser Ændringsønskerne er enten blevet: - Afvist med argument om, hvorfor ønsket afvises. - Fremsat tidligere og findes allerede på listen over ændringsønsker. - Tilføjet listen ændringsønsker som nyt ønske. I alt ca. 125 ændringsønsker!! Der har ikke været tid til at gennemgå de ”gamle” ændringsønsker.

8 Projektgruppen vurderer, at der er behov for opdateringer,
3) Gruppens vurdering af modellen og behov for evt. opdatering Projektgruppen vurderer, at der er behov for opdateringer, som kører i to spor: Spor 1) En opdatering i 2013 – en DANDAS 2.6.X Spor 2) En senere gennemgribende opdatering – en DANDAS 3.0.X

9 Indberetninger og økonomi
De vigtigste begrundelser - DANDAS 2.6.X i 2013: Livscyklus og historik bør gennemarbejdes og ensrettes med DV for at sikre ens opgørelser/indberetninger til Forsyningssekretariatet samt håndtering af økonomi. Håndtering af Foring og trækrør skal indgå i arbejdet. GUID’er bør tilføjes modellen for at sikre ”sporing”/snitflader til andre systemer (f.eks driftssystem og økonomihåndteringssystemer). GUID skal koordineres med historikmodel. 3) Komplekse Bygværker bør gennemarbejdes og udvides svarende til benchmarking-indberetningskrav, for at sikre ens registrering uafhængigt af Forsyningsselskab og ens opgørelser/indberetninger til Forsyningssekretariatet. Model-ændringer sammenholdt med registreringsvejledninger vil kunne sikre ensartethed. Indberetninger og økonomi

10 Oprydning, forenkling og harmonisering
De vigtigste begrundelser - DANDAS 2.6.X i 2013: 4) Brug af ”well-known-text”. Indførsel af dette I modellen vil lette udveksling og åbne op for brug af ”hullede flader” og flere polygoner til en ”post” i tabel. 5) Oprydning i Kataloger. Styregruppen har tidligere besluttet, at der skulle ryddes op i kataloger, så der ikke er redundans (f.eks. mellem delledning og rørkatalog). Tvungen brug af kataloger ER besluttet. 6) Oprydning i ”Anbefales ikke anvendt”-felter/koder. Som tillæg til ovennævnte forenkles modellen (og dermed registreringen) ved at få fjernet disse koder/felter. 7) Modellen skal forenkles – der skal sikres ensartet adgang. 8) DD og DV skal harmoniseres – f.eks. på områderne ”Kvalitetsbegreb”, Projekter, Deklarationer, Kabler/kabelskabe. Oprydning, forenkling og harmonisering

11 Mangler - ”nye” forretningsområder
De vigtigste begrundelser - DANDAS 2.6.X i 2013: 9) Der foreligger et lovforslag om, at Forsyningsselskaberne skal udlevere modeller til beregning af udledninger/risiko-områder. Det bør imødekommes i DANDAS, hvis loven vedtages. 10) LAR-løsninger. Mulighed for registrering af Forsyningernes LAR-løsninger mangler i modellen. 11) Spildevandsplan. DANVA afholder kurser i håndtering. Der forligger en ny datamodel og registreringsvejledninger for spildevandsplaner fra Naturstyrelsen. Der er behov for at vurdere, hvad forsyningerne skal levere til myndighederne. Mangler - ”nye” forretningsområder

12 Mennesket Forsyningen De vigtigste begrundelser - DANDAS 3.0.X i 201?
1980 1990 2000 2010 Mennesket 1854 Forsyningen 1882 2012 Kloak- og Vandforsyningens tilblivelse i Aalborg

13 Mennesket Forsyningen De vigtigste begrundelser - DANDAS 3.0.X i 201?
1980 1990 2000 2010 Mennesket 1882 Forsyningen 2012 1854 Branche-standard for TV-inspektion Fotomanualen Branche-standard for ledningsregistrering, DAS

14 Mennesket Forsyningen De vigtigste begrundelser - DANDAS 3.0.X i 201?
1980 1990 2000 2010 Mennesket 1882 Forsyningen 2012 1854 2004 DANDAS 2005 DANVAND 2008 D&V

15 Det digitale afløbskontor
Vi ville det hele!!! Det digitale afløbskontor Spildevandsplan Borgerhenvendelser TV-og brøndinspektion Anlæg D & V Ledningsregistrering Ledelsesinformationer SRO Analyse og planlægning Anlægsregister

16 Opbygning af DANDAS & DANVAND
Adresser Opbygning af DANDAS & DANVAND Drift og vedligehold Matrikler Projekt Spildevandsplan Tinglysninger Oplande Brøndrapporter TV-inspektioner DANVAND Netværk – topologi DANDAS Netværk - topologi

17 .. Men nu har vi DDV De vigtigste begrundelser - DANDAS 3.0.X i 201?
Har taget udgangpunkt i vores arbejdsgange…men Vi var novicer på datamodelområdet Mangel på tilgængelige centrale registre Modellen blev hurtig for stor og uoverskuelig Vi havde ingen erfaring i arbejdsproces og dokumentation. .. Men nu har vi DDV

18 DANDAS 3.0.X i 201? DANVAND Netværk – topologi DANDAS
Adresser DANDAS 3.0.X i 201? ????? Matrikler Projekt Spildevandsplan Oplande Tinglysninger Brøndrapporter TV-inspektioner DANVAND Netværk – topologi DANDAS Netværk - topologi


Download ppt "Mette Godsk Nicolajsen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google