Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugen af Angusakka Juliane Enoksen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugen af Angusakka Juliane Enoksen."— Præsentationens transcript:

1 Brugen af Angusakka Juliane Enoksen

2 Hvordan skal det virkeliggøres ?
Læringsmålene skal gøres mere tydelige for eleverne. Når de selv har undersøgt målene, skal de beslutte sig for, hvilke dele de vil nå, I denne periode. Der skal laves plan for hvordan man når målene. Der skal ske løbende evaluering, og de nye mål skal være med I processen.

3 Tydeliggørelse af læringsmålene for elever I matematik

4 Tydeliggørelse af læringsmålene for elever i grønlandsk

5 Elevens læreplan for matematik
Forældre/far deltager, denne hjælper til med lektierne I hjemmet, så der nås resultater.

6 Det er vigtigt at læreren bruger logbog
Da dette er et godt redskab til realisering af planerne. Hvis man følger elevens plan, ved at markere datoer, er det lettere at følge og evaluere eleven, da der er mange elever, man skal følge med i.

7 Hvorfor lave mål ? Fordi vi skal følge landstingsforordningen.
Fordi det er et redskab til at børnene får bedre resultater. Fordi det lærer eleverne noget om brugen af demokratiet.

8 Efter at eleven har lavet planen
Dette skal dokumentere, at eleven med sine forældre har realiseret planen. Kapitel 4 Dokumentation § 15. Til dokumentation af elevens udbytte af undervisningen anvender elevens lærere følgende former for vurderinger: 1) vidnesbyrd, 2) oplysninger om undervisningens gennemførelse, 3) supplerende bemærkninger og eventuelt 4) standpunktskarakterer. Stk. 2. Oplysninger om undervisningens gennemførelse skal mindst indeholde: 1) antal planlagte undervisningstimer i perioden, 2) antal gennemførte undervisningstimer i perioden, og 3) oplysninger om elevens fremmøde.

9 1) elevens mål i forhold til læringsmålene
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til § 17, stk. 4, og § 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. april 2003, fastsættes: Kapitel 2 Handleplaner og evaluering § 8. Klasselæreren sørger for, at eleven i samarbejde med sine lærere mindst 2 gange om året, forud for afholdelse af skole-hjemsamtaler, udarbejder en handleplan. Stk. 2. Handleplanen skal indeholde: 1) elevens mål i forhold til læringsmålene, 2) på ældstetrinet tillige elevens uddannelsesønsker. Stk. 3. Handleplanen skal udformes så: 1) den støtter eleven i at nå sine mål, 2) eleven selv kan vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang målene opfyldes. 1) elevens mål i forhold til læringsmålene Kapitel 4 Dokumentation § 15. Til dokumentation af elevens udbytte af undervisningen anvender elevens lærere følgende former for vurderinger: 1) vidnesbyrd, 2) oplysninger om undervisningens gennemførelse, 3) supplerende bemærkninger og eventuelt 4) standpunktskarakterer. Stk. 2. Oplysninger om undervisningens gennemførelse skal mindst indeholde: 1) antal planlagte undervisningstimer i perioden, 2) antal gennemførte undervisningstimer i perioden, og 3) oplysninger om elevens fremmøde.

10 Løbende evaluering Skal køre videre, da planen er lykkedes.
Eleven har selv bestemt, hvordan han/hun skal arbejde, sammen med sine forældre og sin lærer. Vedkommende skal have en ny plan, og nye mål

11 Løbende evaluering Det er for lidt, at holde 2 møder om året, med forældrene. Det er derfor vigtigt at tingene hænger sammen, og at der er tæt samarbejde med forældrene. Ilinniartitsisup logbogeqarnissaa pingaaruteqarpoq, ataavartumik malinaaniaraanni.Det er vigtigt at læreren fører logbog, for bedre at kunne løbende at følge med.

12 Læreren skal have en løbende plan, og lederen skal følge vedkommende tæt, for at se om der kommer resultater Semestervise planer

13 Grønlandsk Sap.ak. 34 Udarbejdelse af mål Sap. ak. 35
Skrivning, læsning, fremlæggelse Sap.ak. 36 Lave planer til skolens fødselsdag Sap.ak. 37 Sap.ak. 38 Sap.ak. Immikkut sammisaqarfik Sap.ak. 39 21/09 – 22/09 Jagt ferie / Granskning af bøger Sap.ak.40 Granskning af bøger Sap.ak.41 Sap.ak.42 Sap.ak.43 Repetition, evaluering


Download ppt "Brugen af Angusakka Juliane Enoksen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google