Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AF: SIGURD, LOUISE OG QVIST

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AF: SIGURD, LOUISE OG QVIST"— Præsentationens transcript:

1 AF: SIGURD, LOUISE OG QVIST
SUFISMEN AF: SIGURD, LOUISE OG QVIST

2 HISTORIEN Retning inde for islam Sufierne (de som bærer uldkappe)
Skyldes en overlevering af en tidligere slavinde , Rabi’ah al- Adawiyah (død 801) fra Basra I Irak Kærlighedens dimension Reaktion på de ortodokse teologer – adskillelse mellem Allah og skabelsen

3 DET CENTRALE I SUFISMEN
Kærligheden til Gud og oplevelsen af Guds kærlighed Eftertragtede mål beruselsen – der findes ikke noget andet end den elskede Målet  udslettelse af ens fysiske jeg (fana) gennem årelang indøvelse af sjælen.

4 HVAD ER EN SUFI? En muslim, der udøver islamsik mystisk.
Sufien praktiserer sin troskab til Gud ved indviduel hengivenhed, askese og særlige ritualer og håber på at opnå en enhed med Gud via sin specielle praksis Vores virkelighed (zahir) er skabt af Allah – derfor ikke en ond verden men bedragerisk I al sin flygtighed. For at udslette jeg’et(fana) er det nødvendigt at benytte forskellige ritualer

5 DHIKR – SUFISMENS PRAKSIS
Dhikr er et ritual for at finde ihukommelse Dhikr udføres for at finde og blive et med gud Dhikr udføres ved at gentage guds navne eller trosbekendelsen imens man bevæger sin krop rytmisk og dermed opnår en trancemæssig tilstand og får en religiøs oplevelse. De tyrkiske sufier har fået tilnavnet de dansende dervisher på grund af den centrale rolle den rituelle dans spiller i deres ihukommelse af Gud. Under dansen drejer de sig dels omkring sig selv dels omkring deres sufimester. er_embedded

6 DE TRE VIGTIGE TEMAER 1) Idealet om den uindskrænkede kærlighed til Gud 2) En holdning af foragt for både denne og den kommende verden, der begge forstyrrer og bortleder opmærksomheden fra det centrale, den trancedente (det, som ligger uden for den menneskelige erkendelses grænser) Gud 3) To former for kærlighed – ædruelighed og beruselse

7 KÆRLIGHEDEN TIL GUD Kærligheden til Gud og oplevelsen af Guds kærlighed  målet er beruselsen Den elskende blindes fuldstændigt af Gud og oplever at der ikke findes andet end den Elskede (Allah). Jeg’et søger I ”det første stadie af kærlighed” nydelse af sin genstand – udviskes Udslettelse af ens fysiske jeg (fana)  ”selvets forsvinden” eller ”at blive ét med Gud” Ædrueligheden  mest fortjenstfulde stadie: det bliver igen muligt at skelne mellem Gud og menneske. Fornuft og selvbeherskelse


Download ppt "AF: SIGURD, LOUISE OG QVIST"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google