Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aalborg Universitet – Institut for Produktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aalborg Universitet – Institut for Produktion"— Præsentationens transcript:

1 Aalborg Universitet – Institut for Produktion
Klassifikation af bygningsdele Begreber og metoder Forslag til taksonomier Kaj A. Jørgensen Aalborg Universitet – Institut for Produktion

2 Byggeriets betegnelser/termer/begreber
Alle bygningsdele har betegnelser – af og til flere Eksempler: dørgreb, murværk, etage, vindue, ventil, lås Betegnelser bliver benyttet om Specifikke enkelte bygningsdele i bygninger Mængde af ligedannede bygningsdele i specifik bygning Mængde af ligedannede bygningsdele uanset bygning Produkter – produkter har ofte i tillæg et navn Mængder/produkter er almindeligvis udtryk for klasser/typer Vigtigt, at der identificeres andre slags klasser/typer Eks. 1: Kompletterende bygningsdele Eks. 2: Bygningsdele med isolerende funktion Eks. 3: Bygningsdele til vandforsyning Klassifikation af bygningsdele

3 Klassifikation af bygningsdele
Egenskaber Objekter har/besidder egenskaber Objektbeskrivelser kan opfattes som modeller De mest betydende egenskaber udvælges iht. formål Objektegenskaber antager værdier Klasser/typer opfattes normalt som modeller Klasser/typer defineres v. betegnelse og egenskaber (Egenskaber kan være operationelle = objektorientering) Dataegenskaber defineres ved datatyper (værdimængder) Specielle datatyper kan repræsentere relationer Referencer – Samlinger – Associationer (informationsmodel) Klassifikation er mere end identifikation af klasser!! Klassifikation af bygningsdele

4 Modeller: basalt to slags modeller
Klassifikation af bygningsdele

5 Klasse eller type – forslag til definitioner
Klasse – i model skabt ved analyse: Identificeret mængde af (eksisterende) objekter, der beskrives med visse fællestræk (samme sæt af egenskaber) ”Klasse … består af (indeholder) objekter” ”Objekter tilhører klasse …” Type – i model skabt ved syntese/design: Defineret forskrift (skabelon) for skabelse af objekter med samme sæt egenskaber ”Objekt … er (eksemplar) af type …” Objekter tilskrives hver deres egenskabsværdier Klasse Objekter Type Objekter Klassifikation af bygningsdele

6 Komposition – en abstraktionsmekanisme
Del-helheds relationer – ”består-af” og ”indgår-i” Ejendom Bygning 1 Afsnit A Etage 0 Konstruktion Væg osv. Installation Udstyr Inventar Møblement Etage 1 Afsnit B Bygning 2 Klassifikation af bygningsdele

7 Struktur af aktiviteter
Del-helheds relationer – ”består-af” og ”indgår-i” Drift, vedligeholdelse og renovering Drift … Vedligeholdelse Forebyggende Eftersyn og kontrol Udvendig klimaskærm Gennemførelse Facader og gavle Ydervægge, fuger Indvendig bolig … Renovering … Klassifikation af bygningsdele

8 Building Construction Tasks/Operations
Relationships between building components and tasks/operations Building components Operation Building component Wall with opening Wall with opening and window Insertion of window Window Screws Etc. Klassifikation af bygningsdele

9 Komposition – en abstraktionsmekanisme
Hierarki af bygningsdele, top  bund, bund  top Bygningsdel  bygningsdele …  bygningsdele Summation på flere niveauer (separering-aggregering) Konkret struktur af konkret ejendom/bygning Generisk struktur af bygninger (”referencesystem”) Struktur gældende for sædvanlige bygninger Generelt anvendelig for bred masse af bygninger Opstilling af generiske strukturer er ikke klassifikation Komposition er primært: Korrekt anvendelse af termer/begreber på flere niveauer Klassifikation af bygningsdele

10 Klassifikation – en abstraktionsmekanisme
Identifikation af klasser/typer og ordning i hierarkier (taksonomier) efter fællestræk Slægtskabsrelationer (generalisation – specialisation) Underklasser/-typer er specielle ift. overklasser/-typer Overklasser/-typer er generelle ift. underklasser/-typer Underklasser/-typer arver egenskaber fra overklasser/-typer Klassifikationskriterier vælges efter formål Rene klassifikationer Ét klassifikationskriterium på alle niveauer Blandede klassifikationer Flere forskellige klassifikationskriterier – ét pr. niveau Klassifikation af bygningsdele

11 Klassifikation er udgangspunkt for komposition
Klassifikation af bygningsdele

12 Formål med klassifikation
Klassifikation benyttes generelt til at Identificere og danne af noget nyt Inspirere til opstilling af krav Foretage valg blandt flere alternativer Klassifikation skal være i overensstemmelse med et formål Formål med klassifikation er afhængig af tidspunkt/fase Identifikation af funktionskrav i en tidlig fase Identifikation af generelle bygningsdelstyper/produkter Identifikation af tekniske løsninger Identifikation af aktiviteter – produktion, montage, drift, vedligeh. Udvælgelse af bygningsdelstyper – ændring/opdatering, vedligeh. Forskellige taksonomier til forskellige formål Klassifikation af bygningsdele

13 Taksonomi over funktioner – ren klassifikation
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Klassifikation af bygningsdele

14 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Ophold Passage (til/fra/mellem …) Opbevaring Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Klassifikation af bygningsdele

15 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Ophold (for …) Sociale ophold (for …) Søvn Kreativitet Arbejde Personlig pleje Passage (til/fra/mellem …) Opbevaring Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Klassifikation af bygningsdele

16 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Ophold (for …) Sociale ophold (for …) Spise Samtale Afslapning TV kik / radio lyt Læsning Passage (til/fra/mellem …) Opbevaring Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Klassifikation af bygningsdele

17 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Give styrke Afskærme mod vejrlig Rumopdele Rumforbinde Rumudvide Åbne for lys/luft Give teknisk service Opbevare Opfylde basale menneskelige behov Samle rum Klassifikation af bygningsdele

18 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Give styrke Last bærende Fundamenter Vægge (bærende) Søjler Lastunderstøttende/-fordelende Bjælker Dæk Altaner Tag Klassifikation af bygningsdele

19 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Give styrke Afskærme mod vejrlig Vægge (ikke bærende) Solafskærmning Rumopdele Skillevæg Foldevæg Rumforbinde Åbninger Døre Klassifikation af bygningsdele

20 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Rumudvide Karnapper Kviste Åbne for lys/luft Vinduer Give teknisk service Opbevare Opfylde basale menneskelige behov Samle rum Klassifikation af bygningsdele

21 Taksonomi over funktioner
Give byggede omgivelser for menneskelige aktiviteter Give rum (for …) (bygningsrum) Give fysiske omgivelser (for …) (konstruktioner) Give teknisk service Opvarmning Køling Ventilering Elforsyning Belysning Vandforsyning Klassifikation af bygningsdele

22 Klassifikation af bygningsdele
NB! Hovedfunktion og evt. andre er defineret Hovedfunktion begrunder bygningsdelenes eksistens Sekundære funktioner kan tilføjes efter relevans Behov for nærmere specificering af bygningsdelstype Indre struktur, eksempelvis lagdeling Anvisninger for udførelse, drift og vedligehold Data om bygningsdele: priser, omkostninger, levetid, osv. Et stort felt er ved overgangen fra projektering til produktion Udveksling/overførsel af data mellem to eller flere parter Produktion opdeles i faser, entrepriser, fag, osv. Bygningsdele detaljeres fortsat Behov for en holdbar fælles struktur Klassifikation af bygningsdele

23 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Basale bygningsdele Supplerende bygningsdele Kompletterende bygningsdele Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele El bygningsdele Elektronik bygningsdele Mekaniske bygningsdele Inventar Udstyr Møblement Klassifikation af bygningsdele

24 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Basale bygningsdele Vægge Dæk Bjælker Søjler Fundamenter Pæle Supplerende bygningsdele Kompletterende bygningsdele Klassifikation af bygningsdele

25 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Basale bygningsdele Supplerende bygningsdele (til aptering) Spær Trapper Broer Badekabiner Altaner Karnapper Skakter Kompletterende bygningsdele Klassifikation af bygningsdele

26 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Basale bygningsdele Supplerende bygningsdele (til aptering) Kompletterende bygningsdele Døre Vinduer Fliser Låger Luger Rækværker Markiser Klassifikation af bygningsdele

27 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele Rør Fittings EL bygningsdele Kabler Kontakter Elektronik bygningsdele Mekaniske bygningsdele Klassifikation af bygningsdele

28 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer Inventar (”søm og nagelfast”) Kabinetter Borde Reoler Udstyr Møblement Klassifikation af bygningsdele

29 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer Inventar Udstyr Støvsugere Køleskabe TV og radio Computere Drikkeautomater Møblement Klassifikation af bygningsdele

30 Klassifikation til drift og vedligeholdelse
Behov for identifikation af aktiviteter til bygningsdelene Inspektion, forebyggende vedligeholdelse, renhold, renovering, osv. Overflader har stor betydning Mulighed for automatisk beregning af mængder fra bygningsmodeller Mulighed for sikker kalkulation af omkostninger Behov for yderligere specificering af bygningsdelstyper Anvisninger for drift/betjening og vedligeholdelse Data om bygningsdele: priser, omkostninger, levetid, osv. Overgang fra produktion Udveksling/overførsel af data mellem to eller flere parter Behov for en holdbar fælles struktur Klassifikation af bygningsdele

31 Konkret bygning: Kompositionsstruktur sættes op
Bygningsdele (klasser) Bygningsdele til konstruktion Udvendige bygningsdele Indvendige bygningsdele Lofter … Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele Dele til varmeanlæg Filterenheder Dele til vandforsyning El bygningsdele Inventar … Bygning AAA Konstruktionen Gulve Lofter … Installationerne Afløbssystemet Varmesystemet Filterenhed XX Oliefyr YY Kedel ZZ Kølesystemet Klassifikation af bygningsdele

32 Konkret bygning: To lænkede strukturer
Bygning AAA Konstruktionen Gulve Lofter … Installationerne Afløbssystemet Varmesystemet Filterenhed XX Oliefyr YY Kedel ZZ Kølesystemet Drift, vedl. og renovering Drift … Vedligeholdelse Forebyggende Inspektion Eftersyn og kontrol Gennemførelse Maling af lofter Udskiftning af filtre Renovering Klassifikation af bygningsdele

33 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Udvendige bygningsdele Indvendige bygningsdele Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele El bygningsdele Elektronik bygningsdele Mekaniske bygningsdele Inventar Udstyr Møblement Klassifikation af bygningsdele

34 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Udvendige bygningsdele Facader Gavle Tag Karnapper Altaner Kviste Vinduer og døre Indvendige bygningsdele Klassifikation af bygningsdele

35 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Udvendige bygningsdele Indvendige bygningsdele Vægge Gulve Lofter Vinduer og døre Bygningsdele til installationer Klassifikation af bygningsdele

36 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele Sanitet og afløb (dele til...) Vandforsyning (dele til...) Køleanlæg (dele til...) Varmeanlæg (dele til...) Ventilationsanlæg (dele til...) Luftartsanlæg (dele til...) Klassifikation af bygningsdele

37 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele Varmeanlæg (dele til...) Forbrugsanlæg Filteranlæg Pumpeanlæg Blandeanlæg Basale dele (rør, fittings, …) Varmeanlæg/-systemer (efter medium) Klassifikation af bygningsdele

38 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele El bygningsdele Armaturer Paneler, afbrydere, kontakter Elektronik bygningsdele Sikringsenheder Krydsfelter Klassifikation af bygningsdele

39 Taksonomi over bygningsdele
Bygningsdele til konstruktionen Bygningsdele til installationer VVS bygningsdele El bygningsdele Elektronik bygningsdele Mekaniske bygningsdele Elevatorer Transportbånd Rullende trapper og –fortove Turbiner Klassifikation af bygningsdele

40 Tak for opmærksomheden!
Diskussion Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Aalborg Universitet – Institut for Produktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google