Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mikkel Thomassen, Klimaspring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mikkel Thomassen, Klimaspring"— Præsentationens transcript:

1 Mikkel Thomassen, Klimaspring
Klimatilpasning – hvordan skabes grøn vækst og innovation i en gammel struktur? Mikkel Thomassen, Klimaspring

2 Billede af regn

3

4 Klimatilpasning i tætte byområder Vækst, arbejdspladser og eksport
BEDRE BYER Klimatilpasning i tætte byområder & GRØN VÆKST Vækst, arbejdspladser og eksport

5 Klimaspring Fra Vand til Vækst
En Realdaniakampagne til at fremme klimatilpasning og innovation Fokus på regn i tæt eksisterende by 60 mio. kr. til virksomhedsdreven udvikling Kampagnen løber fra Smith Innovation driver sekretariatet

6

7

8 ? KLIMAFLISEN Vejkassen Vandvej – PLUG N’ PLAY
Smart realtids- styringaf vandsystemer Grøn Gentagelse Mobilisering af borgere via sociale teknologier Fremtidens blå tag og bygningsintegrerede afløbssystem Klimaparat - social værdiskabelse i det almene byggeri CAN - Climate Adap- tation Navigator BIOWATER - Fra faskine til gadekær Klimatilpasset plantehul Multifaskinen . ?

9 Mange typer af innovation
Planlægning Produkter Drift & finansiering Styring Mobilisering Rammevilkår 1 2 3 4 5 7 8 9 6 10 12 11

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10 KLIMAFLISEN Smart realtidsstyring Klimaparat
BIOWATER Climate Adaptation Navigator Rain TAP Vandvejen Koblede løsninger Det Klimasikrede Plantehul Multifaskinen Fremtidens Blå Tag Indstillede prejekter 10

11

12 Nye ideer i en Gammel struktur!

13

14

15

16

17

18

19 VIRKSOMHEDER

20 VIRKSOMHEDER KUNDER

21 MYNDIGHEDER VIRKSOMHEDER KUNDER

22 MYNDIGHEDER VIRKSOMHEDER KUNDER VIDENSINSTITUTIONER

23 DEL & HERSK

24 Fra ”delhed” til helhed
DILEMMA De enkeltstående løsninger er lette at lave, men de sammenhængende løsninger har den største effekt. Råd Gør det let at købe ind i helhedsløsninger. Styrk koblingen mellem decentrale og centrale løsninger. Skab små løsninger med stort potentiale.

25 Inkon- tinens

26 Fra problem til ressource
DILEMMA Vi er gode til at komme af med vandet men de store muligheder består i at holde på det. RÅD Stil krav, definer og mål på ”merværdi” Løs flere (men ikke alle) problemer af gangen Tænk i alle regnhændelser Eksempell Bud på løsninger: Definer, italesæt (og mål) merværdien. Sundhed og velvære: Kategorien afspejler om projektet bidrager til sundhed og velvære for byens beboere. Dette kunne være gennem minimering af risiko for sygdomsspredning, luftforurening samt fremme af motivation og bevægelse og adgang til rekreative arealer. Miljø og biodiversitet: Kategorien skal sætte fokus hvorvidt projektet vil bidrage til en mere miljøvenlig og bidivers by. Dette fx gennem lavere co2 udslip eller bedre affaldshåndtering og eller gennem mere natur og biodiversitet i byen. Sociale forhold og sammenhængskraft: Her sættes fokus på om projektet vil bidrage til sociale løft i byen og/eller skabe en større sammenhængskraft blandt byens beboere og bidrager til en fælles forståelse for udfordringerne med klimatilpasning. Dette kan være gennem kvartersløft i socialt belastede områder, en øget inddragelse af beboere samt events og aktiviteter. Infrastruktur: Kategorien skal afspejle om projektet bidrager til en bedre infrastruktur i byen. Dette både i forhold til nyanlæg, renovering eller forhold der kan minimere belastning i byen når der etableres nye anlæg eller renoveres. Forskønnelse: Med den sidste kategori sættes fokus på om projektet vil bidrage til en forskønnelse af byen set ud fra et æstetisk perspektiv. Dette kan for eksempel være gennem design- og arkitekturmæssige kvaliteter samt fornyelse og renovering der opgraderer det æstetiske udtryk.

27 Speciali- serings- fælden

28 Fra silo til samarbejde
DILEMMA De store gevinster består i at tænke på tværs, men vi er bedst til i at tænke i dybden. RÅD Saml aktører på tværs. Dyrk de usikre ideer. Gå efter systemejere der kan overskride egne grænser.

29 (I)De- foku- seret

30 Fra kuvøse til kommerciel succes
Dilemma Vi er bedst til at (op)finde nye løsninger men det store forretningspotentiale består i gentagelsen. Råd Tænk kunderne ind fra starten Gør markedsmodning og exit til en del af udviklingsprojektet på lige fod med teknisk udvikling Optimer ikke løsningerne til det enkelte projekt

31

32 Supplerende slides om Klimaspring

33 Præsentation af initiativet
Klimaspring Præsentation af initiativet

34 Klimaspring Fra Vand til Vækst
Et Realdaniainitiativ til at fremme klimatilpasning og innovation Udvikling af løsninger til håndtering af regn i tæt eksisterende by 60 mio. kr. til virksomhedsdreven udvikling Initiativet løber fra Smith Innovation driver sekretariatet

35 HvorDAN støtter klimaspring?

36 PENGE & RÅDGIVNING

37 Krav til projekterne Klimatilpasning: Regn i tæt eksisterende by
Kommercielt forankret Skalerbart Være markedsmodene i 2017 Nationalt og internationalt potentiale

38 Kendetegn ved sekretariatets tilgang
RÅDGIVNING Kendetegn ved sekretariatets tilgang DIALOGBASERET LET AT KOMME I GANG HELE VEJEN FRA IDE TIL MARKED SIKRE BALANCEN I INNOVATIONSFORMER ÅBENHED I FORHOLD TIL LØSNING FACILITERING AF UDVIKLINGSFORLØB FOKUS PÅ UDVIKLING SNARERE END MÅLOPFYLDELSE

39

40 Paneldebat Del 1: Tværgående konklusioner
Holdkaptajner genfortæller hvad der er kommet frem under gruppe diskussionerne og viser det fysiske output. Moderator opsamler de tværgående konklusioner, og skitserer disse. Del 2: Paneldebat Moderator sætter diskussion i gang på baggrund af spørgsmål der er fastlagt på forhånd, men tilpasset den diskussion der har været og de tværgående konklusioner der er kommet frem.


Download ppt "Mikkel Thomassen, Klimaspring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google