Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

•.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "•."— Præsentationens transcript:

1

2 PRÆSENTATIONSTEGNING 1
NICOLAI STEINØ Assistant professor, PhD Aalborg University School of Architecture & Design PRÆSENTATIONSTEGNING 1

3 PRÆSENTATIONSTEGNING
Præsentationstegning handler om at give en fyldestgørende redegørelse for et afsluttet design Hvad er et afsluttet design? Erkendelse sker også i løbet af optegningsfasen Ikke nødvendigvis gennemarbejdet på alle detailniveauer Idéprojekt Skitseprojekt Forprojekt Hovedprojekt

4 DEN FØRSTE VIGTIGE SKELNEN
Den fysiske verden Tanke-, idé- og begrebsverden Arkitektur er tanker, idéer og begreber omsat i fysisk form Plan, snit, opstalt: Det konkrete Fysiske forhold Diagrammer: Det abstrakte Principper, temaer (undlad ordet koncept!) Men der er (selvfølgelig) en gråzone Oversigts- og tematiske tegninger: Koblingen mellem det konkrete og det abstrakte Principielle og tematiske aspekter af fysiske forhold

5 TEGNINGSTYPER Plan Snit/opstalt
Kniv og gaffel: Alt kan 'måles og vejes' Snit/opstalt Rumlige oversigtstegninger/temakort og -planer Fysisk/rumlige diagrammer

6 HVAD ER IKKE OMFATTET AF KURSET?
Stemningsillustrationer Konstruktionstegninger Arumlige diagrammer (skemaer)

7 PROJEKTFASER OG TEGNINGSTYPER
Idéprojekt Løse skitser (frihåndstegninger) der forklarer projektets arkitektonisk-rumlige og strukturelle hovedidé Skitseprojekt Løse skitser (delvist optegnede) der forklarer projektets overordnede idéer i hovedtræk Forprojekt Forpligtende tegninger (optegnede) der viser projektets præcise udformning (hovedmål) uden at være gennemtegnet Hovedprojekt Gennemtegnet projekt med alle tegninger, incl. konstruktionstegninger, (alle mål) som er nødvendige for, at projektet kan udføres

8 TYPER AF PLANTEGNINGER
Grundplan Planen er et vandret snit (eller 'vandret opstalt') Mål: 1:20, 1:50, 1:100, 1:500, 1:1.000, 1:2.000 Grundplanens elementer Vægge Døre/vinduer Trapper, gennemgående etager Møblering og gulve Grundplan med omgivelser (stueplan-niveau) Belægning og beplantning

9 TYPER AF PLANTEGNINGER
Bebyggelsesplan (illustrationsplan, situationsplan) Mål: 1:500, 1:1.000 Bebyggelsesplanens elementer Bygninger med tagformer (hovedformer) og væsentligste småbygninger (skure) Veje, stier og parkering Væsentlig beplantning (træer, hække) Evt. væsentligste belægningstyper (befæstede/ubefæstede arealer: asfalt/fliser, grus/græs) Bebyggelsesplanudsnit (detailtegning) Detaljerede belægningstyper og evt. -mønstre Detaljeret beplantning Byrumsinventar (bænke, lamper, ramper, mure og brystninger)

10 TYPER AF PLANTEGNINGER
Strukturplaner Sturkturplanens elementer Karréer/bebyggelser og gader/gaderum Væsentlige fritstående bygninger (kirker, monumenter, karakteristisk arkitektur) Væsentlige friarealer (torve/pladser, parker, idrætsanlæg) Væsentlig beplantning (hovedformer) (Alléer, større trægrupper, skov)

11 GRAFISKE ELEMENTER Streger (typer: lige, rystede, stiplede; tykkelser: tynd-fed) Skraveringer (skrå-, kryds-, bølgeskravering) Toninger (grå- og farvetoner) Symboler (møbler, inventar, beplantning, mv.) Beskriftning

12 GRAFISKE OVERVEJELSER
Brug af grafiske elementer handler ikke om fotorealisme men om fortælleindhold! Fremhævelse af rumskabende elementer (outlining, skygning) Nedtoning af flader og inventar (stipling, toning)

13 FORMELLE ELEMENTER Tegningstitel Nordpil Målestok/målforhold
Signaturforklaring Ophav (firma, person) Dato, versionsnummer I en projekteringstegning vil disse oplysninger være samlet i et tegningshoved som er synligt når tegningen er foldet

14 OPGAVE Lav en sort/hvid plantegning i A3-landskabsformat i mål efter eget valg. Tegningen medbringes i papirform (print eller kopi) samt gemmes/scannes i 150 dpi opløsning og afleveres digitalt efter nærmere retningslinier til næste kursusgang.


Download ppt "•."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google