Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Muligheder for samfinansiering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Muligheder for samfinansiering."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Muligheder for samfinansiering med takstmidler Ditte Holse Infomøde om EU LIFE Klima 25. juni 2014

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Danmark burde stå stærkt i kapløbet! Kommunale klimatilpasningsplaner Risikokortlægning Prioritering Den politiske proces er i gang Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 2 Kilde: Klimatilpasningsplan – Halsnæs kommune

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vandselskabers nye muligheder for medfinansiering af klimatilpasning Et spildevandsselskab kan finansiere udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand Udvidelse af kredsen af de opgaver, som spildevandsforsyningsselskaberne lovligt kan deltage i og dermed takstfinansiere Gælder for projekter, som håndterer tag- og overfladevand Ejet af en anden end spildevandsselskabet (kommune eller privat ejer) Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Projektejer og spildevandsselskab indgår aftale om projekt Spildevandsselskabet finder medfinansiering via takster og tillæg til prisloftet Projektejer iværksætter projekt Projektejer, evt. entreprenør anlægger projekt + varetager evt. drift Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvilke aktiviteter kan medfinansieres? Skybrudsveje Vandløb Rekreative arealer Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Skybrudsvej Vandløb Rekreative områder Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MEN…. Anlæg med delt ejerskab Relevant for især rekreative områder Krav Spildvandsselskabet har ret til at lægge et spildevandsanlæg i området Optages som spildevandsanlæg i spildevandsplanen Spildevandsselskabet afholder KUN de udgifter, som angår spildevandsanlægget, ikke private eller offentlige interesser Spildevandsselskabet kan udføre, drive og vedligeholde som alle andre spildevandsanlæg Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 7

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Evaluering ”Evaluering af indsatsen i 2015” Præcist indhold endnu ukendt Kommuneaftalen for 2015 – kommunernes 25 % suspenderet for 2015 SIDE 8Muligheder for samfinansiering med takstmidler

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Tidsfrister/proces for ansøgningsprocedure 15. april sidste chance for ansøgning om medfinansieringsprojekter hos Forsyningssekretariatet 15. september Forsyningssekretariatet udsender udkast til afgørelser om prisloftet 15. oktober Forsyningssekretariatet udsender endelige afgørelser om prisloftet Bevilgede projekter skal senest være igangsat (afholdt udgifter) med udgangen af det følgende år. Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Uddybning, vejledning og eksempler Der kan findes inspiration, flere oplysninger og kontaktoplysninger på klimatilpasning.dk Direkte link til oplysninger om medfinansiering: http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vandselskabers-finansiering- af-klimatilpasning.aspxhttp://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vandselskabers-finansiering- af-klimatilpasning.aspx Eksempler på andre medfinansieringsprojekter: http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vandselskabers-finansiering- af-klimatilpasning/eksempler-paa-medfinansiering.aspxhttp://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vandselskabers-finansiering- af-klimatilpasning/eksempler-paa-medfinansiering.aspx Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Tak for jeres opmærksomhed ! Ditte Holse dihol@nst.dk 7254 4917 Anne Christine Matzon ancma@nst.dk 72544877 Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 11

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Veje Hvad er en vej? Alt hvad vejlovgivningen siger er veje: ”veje, gader, broer eller pladser” Cykelstier Parkeringsarealer i noget omfang Fortove Muligheder for samfinansiering med takstmidlerSIDE 12

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vandløb Hvad er vandløb? Inspiration i vandløbslovgivningen Snitflade mellem vandløb og spildevandsanlæg Mulighed for omdannelse af vandløb til spildevandsanlæg ”…ikke udelukket, at enkelte mindre sidevandløbsstrækninger…” Skal optages i spildevandsplanen som spildevandsanlæg og er derfor ikke længere vandløb SIDE 13Muligheder for samfinansiering med takstmidler

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Rekreative områder Svære at kategorisere Kommuneplan og lokalplan? Negativt afgrænset – ingen LAR-projekter på privat grund SIDE 14Muligheder for samfinansiering med takstmidler


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Muligheder for samfinansiering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google