Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chefanalytiker, Oxford Research

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chefanalytiker, Oxford Research"— Præsentationens transcript:

1 Chefanalytiker, Oxford Research
Erfaringer fra forsøg med fritidspas Konference om udsatte børn og unges fritidsliv torsdag den 26. august 2010 Nina Middelboe Chefanalytiker, Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box Malmö Sverige Oxford Research AS Kjøita Kristiansand Norge

2 Disposition Kort om Oxford Research
Kort om evalueringens formål og metoder Evalueringens hovedresultater Evaluators anbefalinger

3 Oxford Research Oxford Research A/S Stiftet i 1995 af prof. Kim Møller
Skandinavisk konsulentfirma 40 ansatte Specialister inden for analyser, evaluering og strategiudvikling inden for den offentlige sektor – herunder det sociale område Nina Middelboe Chefanalytiker, cand.scient.adm. Projektleder for Evaluering af forsøg med fritidspas i perioden

4 Kontingentstøtte eller fritidsvejledning?
Evalueringens formål og metode Kontingentstøtte eller fritidsvejledning?

5 Evalueringens formål og metode
Metoder: Registreringsskemaer udfyldt løbende af projektlederne Spørgeskemaundersøgelser til børn/unge, forældre og foreninger Kvalitative interview i alle projekter Kvalitative interview med sagsbehandlere i kontrolkommuner Dialogseminarer

6 Evalueringens hovedresultat
Kontingentstøtte eller fritidsvejledning? – både og!

7 Evalueringens hovedresultat

8 Evalueringens hovedresultat

9 Anbefalinger

10 Anbefalinger Målgrupper Organisatorisk forankring
Modeller for fritidsvejledning Profil for fritidsvejledere Til foreninger

11 Anbefalinger Målgrupper Eksempel: Hvilke målgrupper skal være i fokus?
Børn/unge i gråzonen Stærkt socialt udsatte børn og unge Børn/unge med anden etnisk baggrund end dansk Geografisk afgrænsede områder Forældre . Eksempel: ”De børn, der ligger midt imellem ”normaliteten” og en b&u-sag, er dem der har det værst. De har nogle meget fattige liv, som ikke berettiger dem til en b&u-sag. Disse børn er helt udelukket fra et fritidsliv Det er ikke blot et spørgsmål om at få dem i tale. Det er også et spørgsmål om at betale. Og for mange vedkommende: at de har en voksen til at løbe dem i gang i starten”. (Citat: Socialkoordinator)

12 Anbefalinger Eksempel: Organisatorisk forankring
Organisatorisk forankring i den del af forvaltningen, der varetager fritidsområdet Her er kontakten til foreningerne, som er en forudsætning for at få flere udsatte børn og unge ind i fritidslivet Uanset organisatorisk forankring: tæt koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og frontmedarbejdere Eksempel: ”Vi skal have foreningerne med. Vi skal have dem til at tage ejerskab, og de skal have flere frivillige.Som kommune vil vi gerne have foreningerne til at stille op ift. noget med sundhed, eller kriminelle eller noget tredje. Men det vi ikke bede dem om uden også at hjælpe dem….Vi kan lægge foreningerne ned, hvis vi bare fylder en masse børn og unge ind i dem”. Citat: Fritidskonsulent

13 Anbefalinger Modeller for fritidsvejledning Ikke én standardmodel for
Hvordan skal der etableres kontakt til målgruppen? Hvordan skal der følges op på dem, der er startet? Hvordan skal samarbejdet med foreningerne foregå? Hvordan skabe et frugtbart samspil med offentlige klub- og fritidstilbud? Hvilke kriterier skal der være for økonomisk støtte? Hvordan skal indsatsen evalueres?

14 Anbefalinger Eksempel: Profil for fritidsvejledere
Skabe relationer til: Børn/unge Foreninger Forældre Frontmedarbejdere i kommunen Og agerer ift.: Beslutningstagere mhp. evt. forankring Eksempel: ”Det er afgørende med synlighed, nærhed og tilstedeværelse. Det er vigtigt at komme ud i foreningerne, også uden egentlig anledning og opbygge relationer. Den nærhed hjælper, når man så kommer med et barn, selvom holdet er overtegnet…..meget er blevet rutine nu. I starten troppede jeg ofte selv op – nu kan jeg nøjes med at sende en mail. Der er mere gennemslagskraft, nu hvor man har trykket hinanden i hånden”. Citat: Fritidsvejleder

15 Anbefalinger Eksempel: Til foreninger
Afklare hvad foreningen kan og vil i samarbejdet med kommunen Ikke stå alene med ansvaret – få opbakning fra kommune og landsdækkende organisationer Få øje på og støtte de trænere/frivillige, der brænder/har flair for målgruppen Eksempel: ”Når der er flere børn at fastholde, bliver der også behov for flere frivillige, fordi man også skal kunne tilbyde en vis kvalitet – vi skal have tid til at snakke med dem og kunne lave nogle sjove aktiviteter. Og det kræver kreativitet, når vi pludselig er 45 i hallen, hvor der egentlig kun kan spille 20.” Citat: Frivillig leder og træner

16 med de nye fritidspas-projekter
Held og lykke med de nye fritidspas-projekter

17 Tak for opmærksomheden
Nina Middelboe T: Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box Malmö Sverige Oxford Research AS Kjøita Kristiansand Norge


Download ppt "Chefanalytiker, Oxford Research"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google