Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Styrkeberegning, så let er det (måske) Andreas Kjær Professor, overlæge, dr.med. Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

2 Biostatistik Formål: –Ekstrapolere viden opnået i en stikprøve af ptt til populationen af ptt, der skal behandles i fremtiden. …men: –Ved statistisk analyse foretages ikke noget bevis, men blot en sandsynliggørelse –Resultatet skal altid vurderes i lyset af cost- benefit (pris, bivirkninger, størrelse af opnået effekt etc.)

3 Deskriptiv statistik Middelværdi Spredning (SD) SEM (estimation)

4 Nul-hypotesen Nul-hypotesen: H 0 –2 stikprøver stammer fra samme population –Fx ikke forskel på 2 behandlinger Alternativ-hypotesen: H A –2 stikprøver stammer fra forskellige population –Fx forskel på 2 behandlinger

5 Hypotesetestning - signifikans P-værdien: –Sandsynlighed for det observerede resultat eller endnu mere ekstremt udfald, forudsat H 0 er korrekt Type I fejl ( sv.t. p): –Forkastelse af H 0, selvom den er korrekt (falsk positivt udfald) Type II fejl (): –Forkastelse af H A, selvom den er korrekt (falsk negativt udfald) sv.t. fejlagtig accept af H 0 Test styrke (power; 1- ): –Sandsynlighed for at opnå et signifikant resultat når behandlinger faktisk er forskellige (H 0 er forkert)

6 Materialestørrelse afhænger af MIREDIF –Hvad er klinisk relevant SD på undersøgte parameter –Biologisk variation –Måleusikkerhed (MR vs Ekkokardiografi) Acceptabel type I fejls risiko (2=p): –Ofte 0,05 – men bestemt ikke ”helligt tal” –Cost-benefit overvejelser Acceptabel type II fejls risiko ()/power (1- ) : –Underdimensionering medfører at studiet ikke kan påvise, det man egtl. ønsker at undersøge Parret design ganges standardiseret diff. med 2

7 Materialestørrelse vigtig fordi Uetisk at inddrage unødvendigt mange ptt i et forsøg Uetisk at inddrage for få ptt, da det bliver usandsynligt at man overhovedet kan vise en eksisterende forskel Optimere ressourceforbruget ved at dimensionere rigtigt Dimensionering skal bestemmes på baggrund af kliniske ønsker/virkelighed

8 Materialestørrelse

9 Dimensionering af et studie Vi ønsker at undersøge om et nyt blodtrykssænkende præparat er bedre end et aktuelt anvendt Hvad skal vi overveje for at dimensionere studiet?

10 Vi ønsker at undersøge om et nyt blodtrykssænkende præparat er bedre end et aktuelt anvendt Hvad skal vi overveje for at dimensionere studiet? –Biologisk relevant forskel –SD på måleparameter (biologisk + målemæssig) –Type I fejls risiko –Type II fejls risiko Dimensionering af et studie

11 Materialestørrelse

12

13

14

15 Ekko MR MR, parret design Materialestørrelse – og målemetoder

16 Online calculators (check en ekstra gang!)


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google