Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formidling og forankring i organisationen – hvordan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formidling og forankring i organisationen – hvordan"— Præsentationens transcript:

1 Formidling og forankring i organisationen – hvordan
Formidling og forankring i organisationen – hvordan? - forskellige veje at gå Udfordringer vedr. Formidling Implementering og forankring i Århus Spørgsmål og dialog

2 Hvordan får vi ”hul igennem”?

3 Budskabet skal give mening

4 Budskabet skal give mening Ledelsen
Lovgivning, konventioner …det formelle er på plads, men hvordan med virkeligheden? Lokale retningslinier Strategiplan (Viborg) Socialforvaltningens vision (Århus) Styrke fagligt fokus Markedsføring

5 Budskabet skal give mening Fagfolk/personale
Lovgivning, konventioner, retningslinjer Strategiplan, vision Krav fra ledelse og borgere Engagerede og tilfredse borgere Ny faglighed – Ny fagidentitet fra livs-tilrettelægger til livs-hjælper

6 Budskabet skal give mening Borgere med udviklingshæmning
Opleve højere grad af beslutningskompetence på egen livssituation Større selvværd, tilfredshed og livsglæde Viden om samfund, demokrati og medborgerskab Undervisning på individuelt niveau

7 Tryghed i forandringen
Højt informationsniveau Medinddragelse for borgere (Delagtiggøres, undervises og informeres og spørges) personale (Delagtiggørelse, undervises og informeres) pårørende (Informeres, undervises og evt. delagtiggørelse)

8 Medborgerskab Alle mennesker har krav på det
Lovgivning og konventioner siger det Tidens menneskesyn, moral og etik tilsiger det Alle kan lære det!

9

10 Medborgerskabet - For voksne med udviklingshæmning i Århus Kommune

11 Socialforvaltningens vision
"Social inklusion og medborgerskab" Vi skal fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi mobiliserer de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige samt private netværk. Med begrebet social inklusion menes først og fremmest, at enhver har ret til at være en del af det sociale fællesskab, men også skal yde sit til fællesskabet. Med begrebet medborgerskab menes, at alle indgår som aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Alle borgere i Århus Kommune skal have reelt lige muligheder, rettigheder og pligter.

12 Processer og veje til udbredelse og forankring
Ressourceperson vedr. medborgerskab Borger Eks. Lyngåskoleen Elevrådsprojekt Borger-til-borger Bruger- ressourcepersoner Ledelse og Personale Projektforløb eks. Lyngåskolen – Metropol for Medborgerskab Undervisning og Temadage for personale Pårørende Oplysning/Temadage Organisation Udvikling af Handleplanskoncept Den Danske Kvalitetsmodel Brugerinddragelse Processer og veje til udbredelse og forankring

13 Voksenhandicap Århus Ressourcepersoner vedr. Medborgerskab
Vi tilbyder: Undervisning og oplysning om medborgerskab. Igangsættelse , sparring, understøttelse og udvikling af projekter og forløb vedrørende medborgerskab Projekter for Borgere og Personale Temadage og undervisning for Ledelse, Personale, Borgere, Pårørende o.a Konsulentbistand til arbejdsgrupper o.l.

14 RMVU - Århus

15

16 Et borger-til-borger projekt
Starte hos dem det hele handler om Ligestillede ressourcepersoner Hvad giver dem mening Aktive medspillere = aktive medborgere Afmystificere - levendegøre

17 Medborgerskab på skemaet
Indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse. ” Et borger til borger projekt”

18 Projekt grundlag - Mål og vision
Myndiggørelse og selvstændighed Viden om personlige: rettigheder og pligter muligheder og ansvar ressourcer og betingelser Være aktivt handlende i eget liv Give unge og voksne med psykisk funktions nedsættelse viden om egne rettigheder, muligheder, resourser Klæde dem på og motivere dem til at være aktive aktøre i eget liv Give dem ”nøglen til medborgerskabet” Myndiggørelse og selstændighed

19 Give dem nøglen til medborgerskabet

20 Forberedelse Uddannelse af Elevrådet: Medborgerskab på dagsordenen
Demokrati- lovgivning og rettigheder ex: Hvad er et elevråd? Selv og medbestemmelse og indflydelse Metoder : film, dialog, samtale, mind map , brainstorm, internet mv. Udvikle ideer til formidling til skolens øvrige elever Rød – Gul – Grøn - løb Temadage – op til ”Vores Fest” Elevrådet arbejdede med medborgerskabs begrebet i ca. 2 mdr. på forskellig måder Medborgerskab på dagsordenen Demokrati- lovgivning og rettigheder Selv og medbestemmelse og indflydelse Metoder ; film, dialog og samtale om egne liv og oplevelser, Hvad er et elevråd mind map , brainstorm, internet mv. Ideer til formidling til skolens øvrige elever

21 RØD GUL GRØN - LØB Tre lokaler i hver sin ”farve” Rød = Indflydelse
Gul =Medbestemmelse Grøn = Selvbestemmelse Elevrådsmedlemmer og personale i hvert lokale levende formidling Refleksion over hver ”arena” rød gul grøn Hver elev individuelt skrive tanker/ønsker på rød gul grønne sedler Sedler sættes på opslagstavle

22 Teoretiske formiddage
Indhold: Grundlæggende viden om selv og medbestemmelses – alsidig formidling Forløb: Elevrådet præsenterer, introducerer og formidler Fælles undervisning, individuel fordybelse. Formidling: Foredrag ”ligestillet” Gitte fra ULF brugervejleder i selv- og medbestemmelse via servicestyrelsen. Forskellige film og interaktivt spil (ULF)' Rød gul grønt løb – udviklet specielt til temadagene og skolens elever Evaluering – fælles formidling Elevrådet præsentere, introducere og formidle Grundlæggende viden om selv og medbestemmelses Alsidige formidlingsformer/veje Fælles undervisning, individuel fordybelse. Foredrag ”ligestillet” Gitte fra ULF brugervejleder i selv- og medbestemmelse via servicestyrelsen. Forskellige film og interaktivt spil (ULF)' Rød gul grønt løb – udviklet specielt til temadagene og skolens elever Evaluering

23 Aktive eftermiddage Forberedelser til ”Vores fest”
udsmykning plakater mv. Elev band med egen tekst og musik Gymnastik opvisning Opsætning af scene, borde bar mv. Forberedelser til ”Vores fest” Kreativ multi media linje - udsmykning plakater mv. - Elev band med egen tekst og musik Idræt /sundhed Gymnastik opvisning Praktisk Linje Opsætning af scene, borde bar mv.

24 Fra miniprojekt til vision…
konkrete resultater fra projektet Projektet har vist vejen… Bredt sig som ringe i vandet Give mening på flere niveauer Nye perspektiver - kulturændrende Fra borger til borger projekt til en vision Det der startede som blev …. Fælles afrunding af projektet Film – andre unge taler om selv- og medbestemmelse Evaluering – hver årgang- fremlagde hvad de havde lært og hvad de syntes om projektet Opslagstavlerne blev ”besøgt flittigt” og ønsker og drømme gav god dialog

25 Metropol for medborgerskab
Jeg bestemmer selv mine drømme, dem kan ingen tage fra mig Ung mand 21 år ”Min datter har sagt at der ikke er selvsbestemmelse nok derhjemme- jeg har aldrig hørt noget lignende. Jeg må ikke ligge tøj frem mere – hun vil selv” Mor til 18 årig kvinde ”Eleverne kan meget mere end vi umiddelbart ser, vi skal bare tro på dem” STU - Personale Elevrådet tror på fremtidsvisionen: Lyngåsskolen som metropol for medborgerskabet Ledelse og medarbejdere støtter op om visionen… Bottom up = fra elever og elevråd – medarbejdere – pårørende – ledelse

26 Jeg bestemmer selv hvem jeg kysser Ung kvinde 19 år

27

28 Hvordan sikrer I medborgerskabets forankring i jeres organisation
Dialogen Hvordan sikrer I medborgerskabets forankring i jeres organisation


Download ppt "Formidling og forankring i organisationen – hvordan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google