Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagoguddannelsen Vi kommer fra Ikast pædagog seminarium. I de følgende slides vil vi fortælle om pædagoguddannelsen. Pædagogens arbejde handler kort.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagoguddannelsen Vi kommer fra Ikast pædagog seminarium. I de følgende slides vil vi fortælle om pædagoguddannelsen. Pædagogens arbejde handler kort."— Præsentationens transcript:

1 Pædagoguddannelsen Vi kommer fra Ikast pædagog seminarium. I de følgende slides vil vi fortælle om pædagoguddannelsen. Pædagogens arbejde handler kort sagt om omsorg, opdragelse og udvikling.

2 2 lønnede praktik af 6 måneder
Uddannelsen 3,5 år 10 ugers ulønnet praktik 2 lønnede praktik af 6 måneder Bachelor uddannelse

3 Linjefag Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama
Værksted, natur og teknik

4 De 3 P’er – Professionel, Personlig og Privat
Kernefaglighed De 3 P’er – Professionel, Personlig og Privat Pædagogen skal integrere den professionelle og den personlige del, så vedkommende fremtræder som en faglig kompetent, men samtidigt personligt nærværende person.

5 Kernefaglighed Omsorg
Som pædagog skal man yde omsorg over for andre mennesker, for at vise man er der for at støtte dem. Samtidig kan vores omsorg være en støtte for deres videre udvikling.

6 Kernefaglighed Relation Udvikling
Man skal kunne danne en relation til brugeren, hvor man skal forholde sig til et andet menneske, som Daniel Stern fortæller. Men det er også vigtigt, at man som pædagog kan være med til at styrke relationerne imellem brugerne. Pædagogens arbejde indeholder også at styrke menneskers udvikling det sted i livet hvor de er, således at de får et liv på samme vilkår som andre og et liv de er glade for.

7 Kernefaglighed Anerkendelse
Her har vi to teoretikere, som ses relevant indenfor anerkendelse. Der er Berit Bae og Axel Honneth, som begge mener det er vigtigt, at kunne møde brugeren med forståelse, bekræftelse og åbenhed. Anerkendelse styrker vores selvtillid og øger derfor vores mentale sundhed.

8 Empati Omstillingsparat
Kernefaglighed Empati Omstillingsparat Her skal man kunne sætte sig ind i hinandens sted på tværs af kulturer og sociale lag. Det er derfor også vigtigt, at kunne omstille sig til nye situationer og kulturer, ved at være åben og møde med forståelse.

9 Kernefaglighed Samarbejde
Det er vigtigt at kunne have et godt forældresamarbejde og samarbejde med pårørende, men også tværprofessionelt, da det er afgørende for brugernes trivsel.

10 Igangsættende Formidling
Kernefaglighed Igangsættende Formidling Som pædagog er det vigtigt, at kunne være igangsættende, da man skal være med til at holde dynamikken i institutionen og skabe en udvikling. Man skal kunne formidle sig ved dokumentation og dialog, da det er vigtigt, at kunne nå hinanden via kommunikation.

11 Kernefaglighed Inklusion
Inklusion er blevet et vigtigt begreb indenfor pædagogens arbejde, da det er vigtigt, at få alle brugere inkluderet. Der skal være plads til alle, så alle kan have succes på deres niveauer og derved opnår man den mentale sundhed for den enkelte

12 Kernefaglighed Magt Ifølge filosoffen Michel Foucault er magt produktivt. Dette betyder, at vi som pædagoger kan bruge magt til at opfordre og motivere andre til, at deltage i aktiviteter, som er gode for brugeren. Ida Swartz mener, at magten er en del af den professionelle hjælperelation, der bør håndteres hensigtsmæssigt.

13 Kernefaglighed Reflekterende
Man skal som pædagog være reflekterende over egen praksis, da man skal nå til erkendelse af sine egne handlinger og hvordan det berører brugerne. - For selv at være i udvikling.

14 Hvor arbejder pædagoger?
Forsorgshjem og herberger. Blinde- og døveinstitutioner. Flygtninge- og indvandrerområdet. Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede. Ældrearbejde. Fængsler. Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri. Den kommunale dagpleje. Ældreområdet. Opsøgende arbejde. Vuggestuer. Børnehaver. Børnehaveklasser. Børnehjem, ungdomshjem og ungdomspensioner. Fritidshjem og skolefritidsordninger. Fritids- og ungdomsklubber. Støtte- og hjemme-hos-pædagog. Døgninstitutioner og bofællesskaber. Alkohol- og narko- behandlingsinstitutioner. Pædagoger har et stort arbejds felt. Alle kender til børnehave, vugge stuer, dag og døgn institutioner m.m. Men arbejdet involver også kriminalitets forebyggende arbejde i boligkvarterer, gaden, belastede miljøer mm. Og vi arbejder også på hospitaler og plejehjem samt mange andre steder.

15 Loven Pædagoger arbejder inden for lovmæssige rammer … her kan feks nævnes dagtilbudsloven som har pædagogisk læreplaner som institutioner skal følge. Kommuner har derudover handlingsplaner hvor de forventer arbejde indenfor bestemte områder. Herning Kommune har feks disse sundhedsmæssige udfordringer for : alkohol, rygning, overvægt, kost og motion, mental sundhed og trivsel.

16 Sundhedsfremme Sundhedsfremme er at ændre adfærd i retning af, at gøre mere af det gode/hensigtsmæssige gennem opbyggelige opfordringer eller motivation. Uanset hvilket pædagogisk felt man er indenfor, så arbejder man med det sundhedsfremmende.

17 Sundhedsfremme Sundhed er ikke kun det at motionere og spise sundt. Sundhed er også det at have det godt med sig selv og man kan fremme af sundhed kan ske ved en række indsatser. Vejledning Aktiviteter Anerkendelse Via motivation og engagement har vi som pædagoger, mulighed for at øge brugerens sundhed.

18 Innovation – sundhedsfremme
Nudging For at være nytænkende i forhold til sundhedsfremme, så kan man anvende begrebet nudging. Nudging er det lille kærlige skub. En metode man kan bruge til, at fremme den adfærd, som man gerne vil have mere af. Man kan gøre det med små virkemidler.

19 Eksempler på nudging

20 Livskvalitet Begrebet livskvalitet har haft sit indpas i det danske sprog de sidste 35 – 40 år. Ordet livskvalitet handler om, at livet har værdi. Det er et individuelt begreb, da der er forskel på, hvad vi mener giver større mening. Det er en igangværende proces hele livet igennem, hvor man konstant har mulighed for at øge og videreudvikle ens livskvalitet.


Download ppt "Pædagoguddannelsen Vi kommer fra Ikast pædagog seminarium. I de følgende slides vil vi fortælle om pædagoguddannelsen. Pædagogens arbejde handler kort."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google