Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskning og udvikling i et internationalt perspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskning og udvikling i et internationalt perspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Forskning og udvikling i et internationalt perspektiv
24.August 2011 Sundhedsindustriens Dag, DI Prof. Liselotte Højgaard, Rigshospitalet, Københavns Universitet & DTU Chair EMRC The European Medical Research Councils, ESF, Strasbourg

2 ” The Grand Challenges ”
Flere ældre DM, metabolisk syndrom, fedme Mental health disorders Allergi & kroniske sygdomme vokser Kræft og hjertesygdom TB & syfilis stiger lige nu, og nye alvorlige infektionssygdomme kan komme Stigende sundhedsudgifter: vi kan mere og befolkningen forventer mere.Vi skal levere mere for mindre.

3 Sund aldring - sunde borgere i alle aldre
Sundhed og forskning er et anliggende for stats- og regeringschefer - det hører til i mange ministerier. Sunde i alle aldre har det bedre og koster mindre. Wellness & wellbeing - velfærdsteknologier. Forebyggelse og uddannelse af befolkningen om sundhed , sygdom og forskning Olivier Raynaud, World Economic Forum Davos 2011

4 Stigende sundhedsudgifter i USA.
20 % af GDP i 2020

5 1/3 af jordens befolkning har TB
WHO melder, at en TB pandemi er på vej i Europa, med resistent tuberkulose. BMJ 6th August 2011 1/3 af jordens befolkning har TB

6 WHO definition sundhed 1948:
” a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. BMJ forslag 2011: ”Health is the ability to adapt and to self manage”

7 De nye hospitaler i Danmark
Fremtidens patienter og borgere forventer flotte og velfungerende hospitaler. Vi er i DK effektive på hospitalerne og gode til at forske (nr. 2). Biovision WEF i Davos: IT’en skal virke

8 Nye fine hospitaler - velindrettede, grønne,
kønne og med IT , medikoteknik, brugerdreven indretning og infrastruktur. Et venligt sted at være for patienter, pårørende og personale med patient- og personalesikkerhed Bygget dynamisk og indrettet til 4P medicin. Diagnostik med det samme og uden flaskehalse. Ny teknik og medikoteknik alle vegne, hvor det er bedre eller billigere De gamle hospitaler skal renoveres !

9 Patienterne læser om det nyeste på nettet og ber’ om det.
Roger Tsien, Nobelprisen i kemi 2008: image guided kirurgi med farve på tumor og nerver til mere sikker og nem operation. Al den nye forskning vil revolutionere patientbehandlingen Og patienterne forventer det på hospitalerne.

10 Personalized Medicine
Paradigmeskiftet med skræddersyet forebyggelse, tidlig intervention og behandling baseret på patientens Genom og epigenetik. Nye udfordringer med biobanker, databaser, IT og matematik. Petabytes datamængder 4P medicine – bliver billigere på sigt

11 4P medicine – bliver billigere på sigt
I USA er NIH og FDA gået sammen NIH 40 mia $ i til sundhedsvidenskabelig forskning

12 Patienten: Kunne jeg så ikke få det andet med det samme !
Personalized Medicine Lægen: Hvis det ikke hjælper , så kom tilbage, så finder vi noget andet Patienten: Kunne jeg så ikke få det andet med det samme !

13 MR/PET til identifikation af hjernetumor
FET PET Med FET ses såvel solidt som infiltrativt tumorvæv. Bemærk PET optagelse i regioner, der ikke på MR vanligvis udpeges som suspekte (kontrastopladende områder (T1) og cytotoksisk ødem (T2 FLAIR)). MR T1 & kont. MR FLAIR Billeddiagnostik er sammen med molekylærbiologi det stærkest Voksende område internationalt. RH PET/MR fra Meyerfonden til RH – til diagnostik &stråleterapi

14 Medical research: What’s it worth ?
Investeringer i medicinsk forskning giver et afkast på 39 % pa for hvert af de flg. År

15 Dansk sundhedsforskning er stærk med publikationer og citationer.
Antal anmeldelser til etisk komite er imidlertid faldende.

16 Ethical committee Det er for svært at lave klinisk forskning
Medicinal Agency Data protection agency EudraCT ClinicalTrials.Gov GCP units ”One stop shop” løsning vedr. papirarbejdet Nyt EU Direktiv Forslagene fra NSS er gode og bør imlementeres

17 OECD Global Science Forum
International Cooperation in Non-Commercial Clinical Trials 2010

18 Public funding of health R&D in % of GDP (2008)
18

19 Time trends for nominal health R&D spending performed in the non-market sectors (relative to 1995 levels (=100) in national currencies (euro for all European countries)) 19

20 Total number of biomedical publications
EU15 ( ) EU25 ( ) & USA Total number of publications of EU15 or EU25 ( : ~2 million ISI publications) slightly exceeded number of USA publications (1.86 million) with a 51% and 35% increase between 1996 and 2009, resp. 20

21 Share of EU15/25 & USA in total biomedical ISI publications
World share of both US and EU tends to decrease which is a consequence of the growing output of the emerging economies (above all China, but also Brazil, India, Turkey and others). 21

22 Share of EU15/25 & USA citations
(100% = citations to all worldwide biomedical publications) The share of the world citations to biomedical publications remained about 50% and 40% for USA and EU15 or EU25 publications, resp. All citation analyses in favor of USA vs. EU15/EU25. 22

23 US: ~55% of articles published in biomedical field
Distribution of country research publications across different fields and research priorities (2007) US: ~55% of articles published in biomedical field EU: range in EU countries with publication in mostly natural sciences to biomedical field Asia: publication mostly in physical and engineering sciences US National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2010 report 23

24 Regional Distribution of Project Funding for Medical Research in the Sixth EU Framework Programme by Country per Type of Recipient 24

25 Sundhedsvidenskab – hvorfor ?
Ny viden og erkendelse Forskningsbaseret patient behandling Uddannelser, der er fremtidssikrede Grundlag for dansk mediko- og lægemiddelindustri

26 Sundhedsvidenskab Basal forskning eller grundforskning
Translationel forskning Klinisk forskning Forebyggelsesforskning Nye mekanismer, patofysiologi, nye lægemidler, metoder, operationer, diagnostik. Som non kommerciel forskning, private-public partnership og industri sponsoreret forskning

27 ”The special case of medicine”
Universitetshospitalerne producerer > 50 % af forskningen Vigtigt, fordi patientbehandlingen Forbedres via forskning Vigtigt område med uudnyttet innovationspotentiale

28 Fra forskning til patientbehandling
Den forskningsbaserede patientbehandling er bedst, det ved morgendagens patienter. EBM – implementering af forskning via metanalyser, Cochrane reviews, MTV, guidelines og ”pakker”. Tjek at det bliver gjort rigtigt via audit, kliniske databaser og akkreditering. Programme

29 Medikoteknik til at facilitere fremtidens opgaver

30 Bedre kommercialisering i det offentlige
Forskningsinstitutionerne bør sørge for, at det er attraktivt for forskerne at bidrage til kommercialisering. Etablere en incitamentsstruktur for kommercialisering. Sikre alle forskere en enkel indgang at henvende sig til for evaluering og selektion af idéer med kommercielt potentiale. Opsøge forskerne med henblik på identifikation og udvikling af idéer med kommercielt potentiale.

31 Internationalt fokus på Private- Public partnership
Finland: Tekes, Sinistra Sverige: Vinnova Canada: Industrial Research Assistance Programme, National Research Council Irland: Enterprise Ireland USA: CITRIS, og mange andre I Danmark er der også forskerstøtteenheder, og tectraenheder og nye initiativer på området. Vi bør samle og kvalitetsforbedre. Og dele best practice eksempler .

32 Dansk medikoindustri udsprunget af samarbejde:
Radiometer – Prof. Astrup og Ing. Schrøder under polioepidemien Novo Nordisk – Prof. August Krogh og insulinopskriften fra USA Coloplast – Sygeplejerske på BBH kirurgisk afd. F LEO – Prof. KA Jensen penicillin fra England AMBU – Ing. Holger Hesse og prof. Henning Rubens, anæstesi Vokset op via forskning, udvikling, innovation og samarbejde. I ”gamle dage” var det måske lidt nemmere ?

33 Civilingeniør i medicin & teknologi
KU SUND & DTU Start 2003 I år 60 pladser, 289 ansøgere 50 % piger Tilsvarende uddannelser Ålborg, Århus, Odense, Ing.Højskolen,

34 Er designede velfærdsteknologier det næste danske industri-eventyr ?
Det næste eventyr – Omhu i New York ! EU rammeprogram får nok store midler til designede velfærdsteknologier !

35 ” Den danske model ” Vi er dygtige i Danmark, men vi kan blive endnu bedre. Vi er gode til at holde møder og kritisere os selv og hinanden. Der skrives af og til i pressen, at det ikke er godt nok på hospitalerne. Det bliver endnu sværere at nå det hele for de penge der er, så vi må: Løfte blikket og se ud ! Og blive ved med at styrke den medicinske forskning.

36 Forskning & udvikling i internationalt perspektiv
EBM og Forskning – det kan betale sig Patientsikkerhed – det kan betale sig Paradigmeskiftet med personlig medicin & Designede velfærdsteknologier. Mit råd til industrien, universiteter & hospitaler. DK klarer sig godt nu, men der er faldende antal forsøg til etisk komite. Lægerne og industrien siger det er for svært og for dyrt i DK, og generelt i EU er det bureaukratisk. Det Nationale samarbejdsforum for Sundhedsforskning har mange gode råd, De bør føres ud i livet.


Download ppt "Forskning og udvikling i et internationalt perspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google