Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når livets afslutning nærmer sig Hospitalspræst med specialistfunktion i palliation Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital Når livets afslutning nærmer sig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når livets afslutning nærmer sig Hospitalspræst med specialistfunktion i palliation Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital Når livets afslutning nærmer sig."— Præsentationens transcript:

1 Når livets afslutning nærmer sig Hospitalspræst med specialistfunktion i palliation Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

2 Oversigt over min lektion
Kort indledning Døden som livsvilkår En åndelig-eksistentiel tilgang til livets afslutning med respekt for individets ret til at forholde sig til døden på sin egen måde Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

3 Døden som livsvilkår – før
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

4 Døden som livsvilkår - før
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

5 Døden som livsvilkår nu
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

6 Døden som livsvilkår nu
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

7 Sorgarbejdshypotesen fylder kulturelle huller ud ( Skema af psykolog Ulla Viffeldt, HEH)
Fasemodel Kübler-Ross (1969) Cullberg (1984) Opgavemodel Davidsen-Nielsen & Leick (1987) Fortrængning Chokfase Tabet erkendes Vrede Reaktionsfase Forløsning af sorgens følelser Forhandling Bearbejdningsfase Udvikling af nye færdigheder Depression Nyorientering Reinvestering af den følelsesmæssige energi Accept Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

8 Tosporsmodellen – Stroebe & Shutt, 1999
Genopbyg-ningssporet Forholde sig til livsændringer Gøre nye ting Afledelse fra sorgen Benægtelse/undgåelse af sorg Nye roller/identiteter/ relationer Tabsorienterede spor Sorgarbejde Genoplevelse af sorg At give slip på – fortsætte – omforme bånd til afdøde Benægtelse/ undgåelse af genopbygning ens forandringer Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

9 Feigenberg, Loma: Terminalvård, Lund 1977 ( disputats)
fornægtelse og indsigt oprør og underkastelse accept og protest håb og opgivenhed viljen til liv og ønsket om at dø identitet og opløsning værdighed og fornedrelse restitution og regression Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

10 Det åndelige-eksistentielle
Har med livsvilkår og menneskers måde at forholde sig til dem på ( livssyn; kultur) Er en del af palliation ifølge Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats ultimo 2011 Forstås ofte problemorienteret pga WHOs definition af palliation og dens ideologiske forudsætninger i begrebet ”total pain” Er komplementært til de fysiske, psykiske og sociale I den angelsaksiske litteratur bruges ordet spritual I den kontinentale litteratur bruges ordet eksistentiel Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

11 WHOs Definition of Palliative Care
Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. ( Min fremhævelse) Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

12 Total Pain – lidt teksthistorie
Saunders C. Care of patients suffering from terminal illness at St. Josephs Hospice, Hackney, London. Nursing Mirror, 14. February 1964 p. viii: “Without any further questioning she had talked of her mental as well as physical distress, of her social problems and of her spiritual need for security ´Se Clarck, D.(1999). ’Total Pain’, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders Social Science and Medicine, 49 (6), Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

13 En åndelig-eksistentiel forståelsesramme for liv, aldring, lidelse og død
En blandt mange mulige Der er masser definitioner af feltet i omløb. Der kan ikke siges at være konsensus. EAPC har nedsat en task force til at se på spørgsmålet. Den manglende definitoriske klarhed gør det svært at sammenligne undersøgelser på området Denne forståelsesramme prøver at anerkende at det åndelig-eksistentielle har betydning for mange, at betydningen kan indebære ret forskellige livssyn og at en kulturorienteret og beskrivende tilgang kan være hensigtsmæssig Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

14 En social hermeneutisk tilgang
Beskrivende ( deskriptiv) frem for foreskrivende ( præskriptiv) Vil ikke være et kassesystem Der er plads til krydsfelter Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

15 Det faglige grundlag Beskrevet i Kjær, TA (2009). Ældre menneskers oplevelser af døden. i: Glasdam, S og Esbensen, BA (ed). Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. København, Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Bygger på kulturantropologen Mary Douglas og teologen Bruce J. Malina Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

16 Hvorfor??? HVORFOR???

17 Der er orden i alt Livet er en organisk orden- aldring og død hører med Livet er et hierarkisk system Sygdom, lidelse, aldring og den konkrete død har en objektiv mening Man må ikke bryde naturens orden

18 Aldring og død Aldring er naturlig og ofte en guddommelig gunstbevisning – den ældre kan dø beredt Der er entydige paradigmer for den gode død Livets afslutning og døden er omgærdet af klare ritualer med klare roller Sorgen skal ud i det offentlige rum Lidelse, smerte, sorg og død skal bæres med ære Den skamfulde død rammer familien, slægten og folket Ubetinget NEJ til eutanasi Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

19

20 Forventninger til den professionelle
Den professionelle skal være en autoritet uden at være autoritær Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

21 Orden og uorden er side om side
Det inderste inde er det egentlige Sygdom, lidelse, aldring og død har ikke nogen objektiv mening – men en subjektiv mening kan nogle gange konstrueres Sygdom, lidelse, aldring og død kan lindres, men ikke skaffes bort Må må lære at leve med naturens orden og uorden

22 Aldring og død Aldring kan opleves både naturlig og unaturlig. Det væsentlige er om man føler, at man er færdig med livet eller ej. Der er konkurrerende paradigmer for den gode død Der kan være en uklarhed omkring ritualer i forbindelse med livets afslutning og død. Jævnligt griber man tilbage til det, der var trygt i barndom eller ungdom Sorg er at give det inderste inde plads ”Det ville være meget lettere hvis….” Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

23 Når livets afslutning nærmer sig
Tom Andersen Kjær

24 Den professionelle er tolk
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

25 Et afgørende skift i natursynet
Naturen har sin guddommelige bestemte orden eller i hvert fald en orden/uorden, som mennesker må underkaste sig Erkendelse har underordnelsen som formål Naturen er begrænsende for mennesket og har ingen natur-nødvendighed i sig selv Erkendelse har frigørelse /emancipation som formål Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

26 Der kan blive orden i alt
Mennesket kan skabe orden i naturens uorden Lidelse, sygdom og aldring kan bortskaffes ved hjælp af indsigt og teknik – døden kan udskydes og kontrolleres Kontrol af contre rôle Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

27 Livet er en evolutionsproces
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

28 Behandling og lindring: Processen skal gå videre
Viden i verdensklasse om hvorfor jeg og mine er ældede, syge, livstruede eller døende og hvad der kan gøres imod det Ja til evidensbaseret viden Ja til velprøvet teknik Ja til velbegrundede forsøg Ja til eutanasi Ja til obduktion En pragmatisk tilgang til ritualers nødvendighed Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

29

30 Den professionelle som konsulent og coach
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

31 Man vælger selv sin orden
Aldring er en naturlig del af livets proces – den økologiske aldring er vigtig Døden er en del af livet og skal modtages som sådan Lidelse og sygdom er udtryk for mangel på kærlighed – kærlighed lindrer Man må selv ordne sit liv og være tro mod sine idealer Ritualer skal give plads til det spontane Hjemmedøden er ofte den bedste ramme om døden Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

32

33 Den professionelle som ven, støtte og følgesvend
Når livets afslutning nærmer sig Tom Andersen Kjær

34 ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”. Løgstrup K E. Den etiske fordring. København 1991, ( Oprindelig udgave er fra 1956) Gyldendal I mødet med normerne, om man selv lader være med at occupere dem og lader være med at bruge dem som en guilotine til at henrette denn anden på, har kærligheden sin chance.” DEF p.54


Download ppt "Når livets afslutning nærmer sig Hospitalspræst med specialistfunktion i palliation Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital Når livets afslutning nærmer sig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google