Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NetværksForum #3 CBS Kilen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NetværksForum #3 CBS Kilen"— Præsentationens transcript:

1 NetværksForum #3 CBS Kilen 29.03.11
Netværket Ledelse i byggeriet Sygehusbyggerier NetværksForum #3 CBS Kilen

2 Netværket Ledelse i byggeriet
INTRO Inspiration og lyst til at gøre noget andet fordi vi har en bedre forståelse af, hvad opgaven består i

3 Netværket Ledelse i byggeriet
TO INDLÆG IDA GRUBB – historisk perspektiv/indsigt: Hvad er vigtigt at fokusere på? Lars Jørgen Andersen – aktuelt situationsbillede: Hvad er de/den største udfordring? Og hvordan kan det håndteres? Kommer fra en lav-produktiv branche. Forskning: værdien er svær at fastsætte/måle, så derfor – som i den offentlige sektor generelt – er værdien lig med omkostningerne. Ulempen: jeg har ingen chance for at bidrage til produktivitetsudviklingen i samfundet. Fordelen: at bare det at hæve min løn skaber værdi! Er der en naturkraft, som virker på alle aktørerne, og som ville blive omsat i produktivitet, hvis ikke der kom noget i vejen. På nogle områder af samfundet, ønsker vi ikke at forøge produktiviteten – hastighed – det giver ingen mening at gennemføre familiens middagsmåltid hurtigere for at fremme produktiviteten – ikke uden at værdien af måltidet forringes. Prøv at beskrive eller give eksempler på, hvad denne iboende bevægelse imod produktivitet består af. Ideer: økonomisk motivation (knaphed); selvrealisering (identitet); konkurrence; spil; talemåde; ”Man skal passe på det gode arbejde” –

4 Sygehusbyggeri Introduktion: Min baggrund i Sundhedsstyrelsen, DSI og AKF Illustrationer Fra bestyrelser til amter Udviklingen Klinik, økonomi og bygninger Herning Sygehus Udviklingen Klinik, økonomi og bygninger Økonomiudvikling Udenomsplads og rationel planlægning Holstebro Sygehus og 5 Køge Sygehus Indledende projektarbejde Prioritere samarbejdet Kolding Sygehus og udvidelsen Fokus på funktionsplanlægning Funktionsanalyse Formidling og koordinering af krav på tværs af faggrupper Funktionsområder Bygningsplanlægning Hovedstruktur: Mulighed for forandringer Højt byggeri eller tæt-lavt byggeri Herlev og Hvidovre Sygehuse Fleksibel bygningsstruktur. Rumstørrelser OP på Herlev Sygehus Nytilkomne former for klinik, teknik og organisation Åben struktur Fra amter til regioner Klinik: Akutenhed. ”Sengeslange”. Ambulatorier. Centre. Økonomi: Centralisering. Kvadratmeterpris. Anlægs- og driftsudgifter. Bygninger: Vugge-til-vugge princip. Energibesparelser. CO2 regnskab. Konklusion: Nærhed og fleksibilitet Åbenrå og Frederikssund Sygehuse Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

5 Udbygningen af et sygehus over en langstrakt periode
Herning Sygehus Axonometri Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

6 Balance mellem anlæg og drift
Sygehusudgifter for hele landet. Løbende priser: 1910'erne og 20'erne – 8 år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter 1930'erne og 40'erne år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter 1950'erne – 4 år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter 1960'erne – 3 år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter A. Borup anlæg 1,1 mia. kr. drift 29,4 mia. kr. Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

7 Holstebro Sygehus 4 Eksempel på indeklemt sygehus
Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

8 Køge Sygehus RASK Eksempel på nationel bygningsplanlægning og byggegrund med gode udvidelsesmuligheder Af Danmarks omkring 100 sygehusanlæg omkring 1990 var en femtedel blevet nyopført "på bar mark" indenfor de sidste 50 år, mens de øvrige var blevet påbegyndt omkring århundredeskiftet. De blev gradvist udbygget med års mellemrum med tilbygninger og ændringer af de eksisterende bygninger. Her finder vi nøglen til den daværende bygningstilstand for sygehusene. Nærhedsprincippet mellem samarbejdende kliniske afsnit kunne være meget svær at opretholde. Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

9 Prioritere samarbejdet mellem bygherre, brugere og rådgivere
Kolding Sygehus Udvidelse af Kolding Sygehus Projekt 2010 Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

10 Fokus på funktionsplanlægning
Funktionsanalyse er grundlaget for et funktionsprogram. Derefter kan man påbegynde en bygningsplanlægning Eksempler på funktionernes indbyrdes placering: Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

11 Formidling og koordinering af krav på tværs af faggrupper
De kliniske afdelinger vedrører undersøgelse, behandling og sengeafsnit. De kliniske afdelinger udgør halvdelen af arealet på et sygehus. På Hillerød Sygehus var der eksempelvis i m2 bygningsareal. Heraf var m2 kliniske afdelinger. Resten af arealet var de oplistede fællesfunktioner som administration, centralkøkken, depoter og teknikarealer. Hertil kom udkantsfunktioner som skoler og boliger. Formidling og koordinering af krav på tværs af faggrupper Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

12 Hovedstruktur: Foranderlighed - Punkter og Linier Højt byggeri eller tæt-lavt byggeri
Herlev Sygehus Hvidovre Sygehus Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

13 Fleksibel bygningsstruktur
Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

14 Den store foranderlighed
Åben struktur Bygningerne forbindes af underjordisk førerløs togbane A. Borup 1975 Den store foranderlighed Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

15 Nærhed og Fleksibilitet
Åbenrå Sygehus Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

16 Nærhed og Fleksibilitet
Frederikssund Sygehus Ida Grubb – 29. marts 2011 Sygehusbyggeri

17 Dagsaktuelle udfordringer i styringen af sygehusbyggeriet
29. Marts 2011 – Netværket Ledelse i byggeriet Dagsaktuelle udfordringer i styringen af sygehusbyggeriet Situationsrapport fra Region Syddanmarks projekt- organisation for sygehusbyggeri v/ Lars Jørgen Andersen

18

19 Overordnet organisering af kvalitetsfondsprojekter i Region Syddanmark
Sundhedsafdelingen Økonomistab Projektorganisationen for sygehusbyggeri Sundhedsstab Regnskab og Finans Sygehus Lillebælt Projektorganisationen for Nyt OUH Sygehus Sønderjylland Projektafdelingen på Kolding Sygehus Økonomisk Sekretariat

20 Dagsaktuelle udfordringer for projektorganisationen
Tilrettelæggelse af den fremtidige økonomistyring for kvalitetsfondsprojekterne Opbygning og vedligeholdelse af et system til risikostyring og - rapportering Tilrettelæggelse af dokumentationssystemet for de igangsatte byggeprojekter

21 Udfordringer i forbindelse med projekt-/økonomistyring af kvalitetsfonds-projekterne
Den bundne opgave i urokkelige budgetrammer Udbygningen af et bureaukratisk budgetstyringssystem til et integreret projektstyringssystem Controlling og rapportering i et miljø med mange eksterne og interne interessenter

22 Den bundne opgave i urokkelige budgetrammer
Forudsætningerne: Udfordringerne

23 Controlling og rapportering i et miljø med mange eksterne og interne interessenter
Aktørerne Udfordringerne

24 Risikostyring og rapportering
Overvejelser om formålet med risikostyring Hvordan har vi tilrettelagt det i Region Syddanmark ? Hvor kan vi se vanskelighederne/udfordringerne ? Hvad er status i dag ?

25 Tilrettelæggelse af dokumentationssystemer for de igangsatte byggeprojekter
Hvad har vi været vant til ? Hvordan har vi tilrettelagt det i Region Syddanmark ? Hvordan har processen været


Download ppt "NetværksForum #3 CBS Kilen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google