Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode ph.d.-ansøgning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode ph.d.-ansøgning"— Præsentationens transcript:

1 Den gode ph.d.-ansøgning
Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter Jeg er Jeg kommer fra

2 1. Skriv din skriveidé: Den der vil ”bære” hele din afhandling til sin tid?
Hvad er fx centrum i dit fokus? det du synes er mest spændende? nødvendigheden af din ph.d.-afhandling? det stærke i problemstillingen? p.t. den vigtigste arbejdstitel? din forestilling om den vigtigste sætning på sidste side (i konklusionen)? PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

3 Ph.d.-idé-vurdering – se efter disse dimensioner
Kan du svare på ● Hvad skal du analysere? ● Hvor ligger det som du selv gør med stoffet? – Kommer det til at fylde betragteligt i den samlede mængde tekst? ● Kan du eksplicitere et formål med at nogen skriver denne tekst (der ligger ud over at blive færdig)? ● Har du undersøgt om samme undersøgelse er lavet før (især på dansk)? ● Synes din vejleder (eller andre fagligt kyndige) at det er en god idé? uytytb lmjj o PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

4 Præsentér din skriveidé for side-m/k’en. Få 3 kommentarer. Byt.
2. Sidemands-snak Præsentér din skriveidé for side-m/k’en. Få 3 kommentarer. Byt. PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

5 4 nøgleord og mine vigtigste råd
Læg vægt på den faglige mangel og på dit bidrag. Sørg for at videnskabeligheden i projektet er eksplicit. Markér din undersøgelses gennemførlighed. Disponér sådan: Den faglige mangel og dit bidrag (problemformulering og formål). Videnskabelighedens elementer (empiri, teori, metode, analyse). Undersøgelsens design (gennemførligheden). PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

6 Hvilken ”mangel” er din undersøgelse svar på?
Der mangler beskrivelse af ... handleanvisning for … kategorisering af ... forslag til ... fortolkning af ... vurdering af ... forklaring på ... kvalificering af ... dokumentation for ... ... PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

7 Moves in Research Paper Introductions
Move 1 Establishing a research territory a. by showing that the general research area is important, central, interesting, problematic, or relevant in some way. (optional) b. by introducing and reviewing items of previous research in the area. (obligatory) Move 2 Establishing a niche a. by indicating a gap in the previous research, raising a question about it, or extending previous knowledge in some other way. (obligatory) Move 3 Occupying the niche a. by outlining purposes or stating the nature of the present research. (obligatory) b. by announcing principal findings. (optional) c. by indicating the structure of the RP. (optional) Swales, John M. & Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate students. The University of Michigan Press. USA, Page 175. PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

8 Hvad kan være dit ph.d.-projekts bidrag/selvstændige vinkel?
videreføre andres tanker tilføje én original observation, teknik eller resultat til et stykke forskning som er kompetent, men uoriginalt afprøve en andens idé udføre nyt empirisk arbejde foretage en ny syntese (= helhedsfortolkning) bruge allerede kendt materiale med en ny fortolkning afprøve noget et sted som tidligere er afprøvet andre steder afprøve teori, metode, model eller teknik på nyt felt tilføje ny dokumentation til velkendt område bruge forskellige metoder tværdisciplinært studere et område som hidtil ikke er studeret (sætte ny information på skrift for første gang) Bearbejdet fra Justifying Research through the Literature Review – Robin Bellers & Lawrence Smith (Conference Presentation, 2nd EATAW conference, Budapest 2003) PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

9 Den videnskabelige genre – en definition
dokumentation af en undersøgelse af et fagligt relevant problem ved brug af fagets teorier og metoder med det formål at overbevise en fagfælle i en fremstilling som er acceptabel i det faglige diskursfællesskab. om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion. PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

10 Undersøgelsens 5 grundlæggende spørgsmål
Mangel 1. Undersøgelsens spørgs-mål (problemformulering): Hvad spørger du om? Gennemførlighed Bidrag 5. Undersøgelsesme-toden/fremgangsmå-den: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? analyse 4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med? 3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? Videnskabelighed PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

11 Videnskabelig struktur
observation af et "problem i verden" problemformulering, et relevant fagligt spørgsmål metode, fremgangsmåde til løsning teori (forklaringsmodel) som kan forklare og begrunde metode indsamling af data behandling, analyse af data resultat(er), løsning(sforsøg) vurdering, diskussion af resultater (løsning) konklusion i forhold til problemformuleringen perspektivering, relevans i faget og "i verden" PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

12 3. Skriv udkast til din ph.d.-ansøgning
Nævn din vigtigste skriveidé. Ordene mangel, bidrag, analyse, teori, metode, gennemførlighed (eller synonyme udtryk) skal indgå, dvs. at alle pentagonens elementer skal med på en eller anden måde. PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008

13 Litteratur – specielt om ph.d.-skrivning
Brause, Rita S. (2000): Writing Your Doctoral Dissertation. Invisible Rules for Success. London, Falmer Press. Dunleavy, P. (2003): Authoring a PhD. How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. Palgrave Study Guides, MacMillan, London. From, Unni; Nørgaard Kristensen, Nete (2005): Proces og struktur i ph.d.-forløbet – om at leve og overleve. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Højgaard, Lis & Søndergaard, Dorte Marie, (2003): Akademisk tilblivelse. Akademia og dens kønnede befolkning. Akademisk forlag, København. Jacobsen, Bo (2001): Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske perspektiver. København, Reitzel. (Empirisk og normativ bog om hvad forskning er og bør være i Danmark). Phillips, Estelle & Pugh, D.S. (1995): How to Get a PhD. 2.nd. ed. Buckingham, Open University Press. (En nu klassisk antologi med forskelligartede – og svingende – bidrag om aspekter af skrivningen og vejledningen). Strannegård, Lars (red.) (2003): Avhandlingen - om att formas til forskare. Lund, Studentlitteratur. (Antologi med mange interessante selvbiografiske beretninger fra doktorand-studerende og deres vejledere). Tinkler, Penny & Jackson, Carolyn (2004): The Doctoral Examination Process. A Hand Book for Students, Examiners and Supervisors. Berkshire, Open University Press. PSJ: Den gode ph.d.-ansøgning, 10. januar 2008


Download ppt "Den gode ph.d.-ansøgning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google