Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

med udgangspunkt i Supply Chain Management

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "med udgangspunkt i Supply Chain Management"— Præsentationens transcript:

1 med udgangspunkt i Supply Chain Management
Partnering med udgangspunkt i Supply Chain Management

2 SCM Supply Chain Management is the integration of business processes from end user through original suppliers that provide products, services and information that add value for costumers (Lambert 1994).

3 Bhote

4 Bhote #2

5 Partnering Præambel: Baggrunden for partnering er ønsket om, at skabe et transparent forretningsmiljø og at optimere byggeprocessen og produktet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som minimum mellem bygherre, rådgiver og entreprenør.

6 Partnering #2 Definition: Begrebet "partnering" anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt når dette gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Uddybning: Fælles aktiviteter kan være kick-off-seminarer, workshops m.v. Et væsentligt element her er drøftelse og fastlæggelse af de specifikke fælles målsætninger, som de involverede parter kan blive enige om for det pågældende projekt. Fælles økonomiske interesser kan være baseret på aftaler om fordeling af (økonomiske) risici og gevinster mellem parterne, herunder incitamenter for opnåelse af mål, som er af væsentlig betydning for det pågældende projekt.

7 Partnering #3 Supplerende partneringselementer

8 Partnering #4 Supplerende partneringselementer

9 Partnering #5 Tidlig partnering Sen partnering

10 Værdiledelse

11 8 grundegenskaber (produktværdier)
Placering Æstetik Funktion Teknisk egenskab Miljø Arbejdsmiljø Tid Økonomi

12 Den traditionelle byggeproces

13 Fra behov til byggeri med minimal forbrug af ressourcer

14 ”At lave de rigtige ting rigtigt”

15 Forskellige fase modeller

16 Integreret produktudvikling

17 Faseintegration

18 Definering af værdi i de tidlige faser
Vi skal vide hvad det er vi vil have!

19 De tidlige faser har stor betydning

20 Forskellige typer af krav

21 Refleksion Hvordan kan man gøre det åbne vindue større?

22 Værdibaseret ledelse Nu skal vi så til at kigge lidt nærmere på hvad værdibaseret ledelse er, og fremlæggelsen her kan i grove træk betragtes som en fortsættelse af den indledende begrebsafklaing omkring værdibaseret ledelse.

23 Model til forklaring af værdi
Skal starte med at snakke om hvorfor vi kigger på adfærd. Fordi: byggeriets processer er ikke særlig automatiseret / industrialiseret og derfor mennesker der udfører handlinger. Det de disse menneskers handlinger og adfærd som vi ønsker at ”styre”. Og hvordan gør man så det?

24 Udgangspunktet Fokus på procesværdi som et middel til at opnå målet (højere produktværdi) Alle byggeriets parter er på banen, og kan betragtes som hinandens kunder i byggeprocessen Byggeprocessen består af mennesker Via forståelse og åbenhed omkring hinandens værdi Samt fælles værdier opnår man en bedre styringssituation med mindre bureaukrati, systemer og strukturer Åbenhed, viden om og kongruens. Overlapning med introduktion

25 Fællesskabs / gruppe teori
Synergi effekt for at gøre kagen større Fællesskabet har brug for regulering Fællesskabets tragiske problem: ”Som deltager i et fællesskab kan der være en kortsigtet, individuel fordel forbundet med at handle imod den kollektive langsigtede interesse” Derfor arbejder man i VBM med at fremme helheden i stedet for individet.

26 Kongruens

27 Styring med værdier Proaktivt På forkant
”Brand” forebyggelse i stedet for ”brand” slukning Det handler om tidligere at blive klar over at en situation er ved at opstå, således man kan gribe ind med korrigerende handlinger. Tid og ressource besparende Til fordel for alle parter og bygherren Værdi er dog ikke det eneste redskab til at styre med Dog særdeles velegnet i en kompleks situation som byggeprocessen

28 Styring med værdier

29 Styring med værdier #3 Praktisk styring er noget med måling og indikatorer Hvad gjorde de på limfjordskollegiet?

30 Refleksion Værdibaseret ledelse; kun i byggeriets projektorganisationer eller kan det også bruges i egen organisation? Hvad er de største barrierer i forhold til at bruge værdibaseret ledelse?

31 UK partnering – 1. generation
First generation is rather like the Danish project partnering, i.e. the partnering team is only made for the specific project and will be dissolved when the project is finished. Ongoing improvements in the cooperation between the companies involved will, therefore, not be stimulated after the building is finished. Anyway, the authors says that cost reduction up to 30% and time reduction up to 40% can be achieved by first generation partnering and, therefore, there is something to pursue.

32 UK partnering – 2. generation
Second generation partnering takes place when a client decides to work with construction firms in a focused strategic way on more than one project or some continuing construction activity such as maintenance or facilities management. It begins with an establishment of cooperative relationships among a client and a group of consultants, contractors and specialists engaged in an ongoing series of projects and then it is worthwhile looking for better designs and improved technologies. By this more long-term oriented partnering the authors declare that cost reduction up to 40% and time reduction up to 50% can be achieved.

33 UK partnering – 3. generation
“Nirvana” seems even closer when we look at third generation partnering described by Benneth & Jayes. Here the construction industry becomes a modern industry that manufactures and markets products. This vision involves modernized construction firms using partnering to deal with their regular customers to provide comprehensive packages of products and supporting services. These could include land, new or refurbished facilities, plant and equipment, finance options, and facilities management.

34 The work of all the various firms involved in third generation partnering is guided by a new building cycle, formed by the three fundamental activities: use, development and production. Each of the elements is crucial to successful building and the construction firms will build up efficient and effective virtual organisations that respond to and shape rapidly changing markets. They will search new technologies to satisfy customer’s expectations and in doing so they will benefit from standardised processes, e.g. within logistics information and quality management systems. By this third generation partnering the authors declare that cost reduction of more than 50% and time reduction of 80% or more can be achieved.

35 Relevante produktionsfilosofier
Supply Chain Management (SCM) Agile Manufacturing (AM) Virtual Enterprise (VE) in connection with Extended Enterprise (EE)

36 VE i sammenhæng med EE

37 Processen

38 Det vil sige… A building process where the client can concentrate on:
Take active part in describing the brief (the needs) Take active part in drawing up the concept (pre design) But the delivery team controls the process and produces the product

39 Udbedrede mangler!

40 Udbedrede mangler!

41 Udbedrede mangler!

42 Photo: Thomas Priskorn
We have a dream Jyllands-Posten Photo: Thomas Priskorn

43 And the process was wonderful and the final results are excellent
Jyllands-Posten Photo: Johan Mikkelsen THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

44 Refleksion Barrierer og muligheder for 2. og 3. generations partnering


Download ppt "med udgangspunkt i Supply Chain Management"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google