Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I Mariagerfjord Kommune vil vi frem- me børn og unges muligheder for at få del i de gode jobmuligheder i frem- tiden. Derfor vil vi gøre flere børn og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I Mariagerfjord Kommune vil vi frem- me børn og unges muligheder for at få del i de gode jobmuligheder i frem- tiden. Derfor vil vi gøre flere børn og."— Præsentationens transcript:

1 I Mariagerfjord Kommune vil vi frem- me børn og unges muligheder for at få del i de gode jobmuligheder i frem- tiden. Derfor vil vi gøre flere børn og unge interesserede i og øge deres kompe- tencer inden for naturfag, teknik og teknologi. Mariagerfjord Kommune – en Science Kommune Udfordringen

2 Udvalgte delmål for projektet i Mariagerfjord Kommune.  at styrke børn og unges kompetencer, glæde og indsigt indenfor naturfag  at styrke børn og unges særlige oplevelser, der er med til at forankre en dybere interesse, indsigt og respekt for naturfag.  at styrke samarbejde og videndeling mellem interessenterne så kvaliteten øges i børn og unges udviklings- og uddannelsesforløb.  at styrke sammenhængende forløb gennem børn og unges udviklings- og uddannelsesforløb - fra dagpleje gennem skole og ungdomsuddannelser til erhvervsliv.  at tydeliggøre koblingen mellem undervisningsprojekter og praksis i erhvervslivet – herunder at give børn og unge mulighed for at opleve naturvidenskab i anvendelse.  at give børn og unge indsigt i naturfagenes bidrag til samfundets funktioner og herved understøtte deres fremtidige handlekompetencer i et globalt samfund.  at sikre børn og unges mulighed for at opleve naturfag som et spændende område, så de motiveres til at udfordre mulighederne i deres senere arbejdsliv.  at styrke pædagogers og læreres kvalifikationer gennem kompetenceudvikling – herunder netværksdannelse. Kommissorium:

3 Udfordringen  Hvad skal der til for at det giver me- ning for børn og unge at beskæftige sig med naturfag?  Eleverne skal opleve koblingen mellem teorien i skolen og teoriens anvendelse i praksis i virkeligheden.  Fra sodavandsbesøg til naturfag, teknik og teknologi i anvendelse på virksom- hederne.  Børn og unge skal opleve de små virksomheders funktion i lokalsam- fundet.  Eleverne skal opleve samarbejdet med store virksomheder om undervisnings- forløb, hvor man bruger naturfagene i anvendelse  Hvordan fremmer vi et positivt samar- bejde mellem skoler, erhvervsliv og Mariagerfjord Kommune?  Hvordan skaber vi kontakten til virk- somhederne?  Hvordan motiverer vi virksomhederne til at blive aktive deltagere i projektet? Mariagerfjord Kommune – en Science Kommune

4 Partnerskabsaftale mellem skole, virksomhed og Mariagerfjord Kommune •Lokale skoler skal sammen med lokale virksomheder udarbejde undervisningsmateriale, som giver meningsfyldte og målrettede besøg. •Undervisningsmaterialet skal kendetegnes ved virksomhedens brug af naturfag, teknik og teknologi i anvendelse og ved virk- somhedens aktive inddragelse i undervisningen. •Undervisningsforløbet gennemføres i samarbejde mellem lærere og personale fra virksomheden. •Forløbet evalueres med særlig fokus på elevernes engagement og udbytte af undervisningen og virksomhedens tilfredshed med samarbejdet. Mariagerfjord Kommune – en Science Kommune

5 Etablering af partnerskaber 1.Kommunens erhvervsdirektør 2.Egne og gode venners private netværk. Virksomhedens udbytte af samarbejdet •Bedre rekrutteringsmuligheder i fremtiden. •Mulighed for at præsentere sig som en god virksomhed og få goodwill i lokalområdet. •Mulige interesserede medarbejdere til fremtidige ansættelser Mariagerfjord Kommune – en Science Kommune Partnerskabsvirksomheder  Rockwool  SpaceCom  Akzo Nobel Vi har en fælles sag


Download ppt "I Mariagerfjord Kommune vil vi frem- me børn og unges muligheder for at få del i de gode jobmuligheder i frem- tiden. Derfor vil vi gøre flere børn og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google