Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22. AUGUST 2011 Hvor klog kan man blive i Herning? Torben Tambo Associate Professor Head of Studies Intellectual property has the shelf life of a banana.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22. AUGUST 2011 Hvor klog kan man blive i Herning? Torben Tambo Associate Professor Head of Studies Intellectual property has the shelf life of a banana."— Præsentationens transcript:

1 22. AUGUST 2011 Hvor klog kan man blive i Herning? Torben Tambo Associate Professor Head of Studies Intellectual property has the shelf life of a banana. Bill Gates

2 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Hvor klog kan man blive i Herning? › Procentvis fordeling af befolkningen efter længste afsluttede uddannelse – Danmarks Statistik 2011 2

3 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Samfund og uddannelse › Enhver del af samfundet har behov for en tilpas sammensætning af befolkningens uddannelse til at vedligeholde og udvikle det økonomiske fundament › Regeringen ønsker flere unge i videregående uddannelsesforløb – det gjorde den tidligere også › Er der en grænse for antallet af unge, der kan tage en videregående uddannelse? › Er den del af grænsen geografi? 3

4 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Regeringsgrundlaget 4 Samtidig afhænger sundhedstilstanden for den enkelte dansker i for høj grad af indkomst og uddannelse. Uligheden i sundhed er alt for stor. En 30-årig dansk mand uden uddannelse kan forvente at leve omtrent 4 år kortere end en 30-årig dansk mand med længerevarende uddannelse. Og forskellen er stigende. 7. Investeringer i forskning og uddannelse. 95 pct. af en ungdomsårgang skal have ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020. 25 pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i 2020. Samtidig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse – gerne som et skridt til en videregående uddannelse. Desuden er det nødvendigt at forbedre mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegivende uddannelse.

5 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Hvad gør unge i Herning? › Procentvis fordeling af 15 – 29 årige efter højeste fuldførte uddannelse – 2011. Danmarks Statistik. 5

6 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 AU Herning › Lokal / regional tiltrækning af unge til uddannelse › Uden tilbud – mindre uddannelse › Bachelor, kandidat og forskeruddannelser skal være forskningsbaserede › Man kan ikke tilbyde bachelor og kandidatuddannelser uden forskning 6

7 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Hvad er forskning og hvad kan man forske i? › For at forske skal man gennem en forskeruddannelse – PhD eller ErhvervsPhD › Industrien kan også lave forskning og har ikke et eksakt krav til uddannelsbaggrund › Forskellige definitioner: OECD, Unesco, … 7

8 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Mode 1 kontra mode 2 vidensproduktion, jfv Gibbons et al. 1994 Mode 1 vidensproduktion ] Mode 2 vidensproduktion [2 [2 "Problemer" Defineres, vælges og løses i en primært akademisk styret kontekst. Udspringer ofte af "praksis" og vurderes i relation til applikationsområder. AngrebsmådeStyret af discipliner (fagområder). Transdisciplinær (omfatter også andre videnscentre). Færdigheder fokuserer på Homogenitet (faglig fokus). Heterogene (kunne tænke på tværs og i samarbejder). Organisering Etablerede institutioner som tænker i hierarkiske strukturer (kontrol). Ad-hoc projekter, med forskellige former for samarbejde, fx mellem virksomheder, konsulenter og læreanstalter. Videnskabelse Foregår primært i etablerede institutioner. Mange steder, i temporære grupper, netværk, og med forskellige aktører. KvalitetskontrolBaseret på et fags teorier og metode. Socialt orienteret og omfatter vurderinger fra interessenterne. 8

9 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 X ›Y›Y 9 • Identification of research problem • Literature review • Specifying the purpose of research • Data collection • Analyzing and interpreting the data • Reporting and evaluating research • Observations and Formation of the topic: Consistst of the subject area of ones interest and following that subject area to conduct subject related research. The subject area should not be randomly chosen since it requires reading a vast amount of literature on the topic to determine the gap in the literature. Linking its importance to already existing knowledge about the topic. • Hypothesis: A testable prediction which designates the relationship between two or more variables. • Conceptual definition: Description of a concept by relating it to other concepts. • Operational definition: Details in regards to defining the variables and how they will be measures/assessed in the study. • Gathering of data: Consists of identifying a population and selecting samples, gathering information from and/or about these samples by using specific research instruments. • Analysis of data: Involves breaking down the individual pieces of data in order to draw conclusions about it. • Data Interpretation: This can be represented through tables, figures and pictures, and then described in words. • Test, revising of hypothesis • Conclusion, reiteration if necessary

10 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 AU Herning › Center for Innovation og Forretningsudvikling › Center for Integreret IT Udvikling › Innovationsteori – branchekarakteristikker › Informationssystemer, IT › Byggeri › Supply chain › Organisation, ledelse, globalisering, organisatorisk læring og udvikling › Metoder › Nyere strategiske retninger: Velfærd, turisme, innovation 10

11 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Klassifikation › Artikler i peer-reviewed tidsskrifter, klasse 1 og klasse 2 › Peer: ligemænd, dvs andre forskere › Review: kritisk gennemgang › Blind/double-blind: Reviewer kan ikke se hvem forfatteren er/forfatteren kan ikke se hvem reviewer er › Konferenceartikler, bidrag til videnskabelige konferenceudgivelser › Populære bidrag til fagpressen 11

12 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Antal publikationer pr universitet ›Y›Y 12

13 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Publikationspoint per universitet 13

14 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Præsentation 1 › Between Fit and Misfit – Small Contractors Using Mobile Technology Koch, C., Tambo, T. &; Buser, M. 2010 I : CIB Proceedings workgroup 65. s. 95-107. 12 s. Publikation: Forskning - peer review › Konferenceartikel › Beyond the design fix - New industrialisation in contractor's supplier relationships Koch, C., Frödell, M., Josephson, P. & Kähkonen, K. 2010 I : CIB Proceedings workgroup 65. s. 388-400. 13 s Publikation: Forskning - peer review › Konferenceartikel › Offshoring – the new dilemma of IS research Tambo, T. &; Olsen, M. 08-2010 I : Proceedings / Information Systems Research In Scandinavia (IRIS). 33, 12 s. Publikation: Forskning - peer review › Konferenceartikel 14

15 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Præsentation 2 › "Relevant forskning" har brug for relevante indikatorer Ernø-Kjølhede, E. & Hansson, F. 2010 I : Oekonomi og Politik. 2, s. 78 - 90. 12 s Publikation: Forskning - peer review › Artikel › Coherent national IT infrastructure for telehomecare - a case of hypertension measurement, treatment and monitoring Tambo, T., Hoffmann-Petersen, N., Pedersen, E. B. &; Bejder, K. 11-2010 I : World Academy of Science, Engineering and Technology. Proceedings. 6, 71, s. 757- 764. 8 s. Publikation: Forskning - peer review › Artikel 15

16 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Præsentation 3 › Global operations networks in motion: Managing configurations and capabilities Slepniov, D., Wæhrens, B. V. &; Jørgensen, C. 2010 I : Operations Management Research. 3, 3-4, s. 107-116. 10 s. Publikation: Forskning - peer review › Artikel › IT Management: How IT managers gain IT knowledge Søndergård, J., Tambo, T. &; Koch, C. 11-2010 I : World Academy of Science, Engineering and Technology. Proceedings. 6, 71, s. 1. 7 s. Publikation: Forskning - peer review › Artikel › Multinationals and plant survival Bandick, R. 2010 I : Review of World Economics. 146, 4, s. 609-634. 25 s. Publikation: Forskning - peer review › Artikel › Offshore supplier relations: knowledge integration among small businesses Jørgensen, C. 2010 I : Strategic Outsourcing. 3, 3, s. 192-210. 19 s. Publikation: Forskning - peer review › Artikel 16

17 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Præsentation 4 › Using Enterprise Architecture for the Alignment of Information Systems in Supply Chain Management Tambo, T. 08-2010 I : Journal of Enterprise Architecture. s. 28-40. 12 s. Publikation: Forskning - peer review › Artikel 17

18 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Forskningsarbejdspapirer › Dynamik i livsstilsbrancherne bolig og beklædning i perioden 2008 til 2010 – udvikling i virksomhedernes overlevelse Dilling-Hansen, M. & Jensen, S. 2010 Herning : Center for Innovation og Forretningsudvikling, Handels- og Ingeniørhøjskolen Publikation: Forskning › Working paper/arbejdspapir/preprint › Innovation i 2010 – performance og innovation i livsstilsbrancherne bolig og beklædning to år efter krisens start. Dilling-Hansen, M., Jensen, S. &; Skovgaard, P. 2010 Herning : Center for Innovation og Forretningsudvikling, Handels- og Ingeniørhøjskolen Publikation: Forskning › Working paper/arbejdspapir/preprint › Livsstilsbranchernes udvikling performance og innovation fra 2008 til 2010 – Analyse på paneldata fra bolig og beklædning Dilling-Hansen, M., Jensen, S. &; Nielsen, S. B. 2010 Herning : Center for Innovation og Forretningsudvikling, Handels- og Ingeniørhøjskolen › Publikation: Forskning › Working paper/arbejdspapir/preprint 18

19 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Pure.au.dk 19

20 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Aktiviteter 2011 ›Y›Y 20

21 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Udvalgte papers › Se udleverede 21

22 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Og hvad gør man så… › Civilingeniøruddannelsen i teknologi-baseret forretningsudvikling › 2 år på fuldtid – 4 år på deltid › 120 ECTS point › Heraf mindst 65 point i nært samarbejde med virksomhed/ ansættelsessted › Videnskabelig, problem-orienteret › Balance mellem teknologi og forretning › Engelsksproget › Adgang for alle med diplom-, bachelor- og teknikumingeniør-baggrund samt teknisk-naturvidenskabelig bachelor › Plus engelsk på B-niveau › Plus 450 timers innovation og forretningsudvikling eller intro-kursus 22

23 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Civilingeniørstudiet i Herning 23 1. Semester2. semester • Teknologiledelse (10 P) • Metodiske tilgange til forståelse af teknologi i virksomheder (5 P) • Virksomhedsprojekt selvvalgt emne (10 P) • Teknologisk specialisering i selvvalgt område (5 P) • Organisering, innovation og HR (10 P) • Strategisk ledelse og innovation (5 P) • Teknologisk specialisering i selvvalgt område (5 P) • Virksomhedsprojekt (10 P) 3. semester4. semester • Teknologisk specialisering i selvvalgt område (5) • Teknologibaseret forretningsudvikling inden for selvvalgt område (25 P) • Afsluttende hovedopgave (30 P)

24 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Problematisering › Kan man lave et ”mikro-universitet” på en bar mark? › Hvor skal forskningen ende og hvor skal den begynde, når man vil bakke erhvervslivet i området op med ny viden? › Hvordan organiseres samarbejde internt/eksternt/nærområdet? 24

25 Hvor klog kan man blive I Herning? Torben Tambo Associate Professor 3. NOVEMBER 2011 Spørgsmål/diskussion › Hvor klog kan man blive i Herning? 25


Download ppt "22. AUGUST 2011 Hvor klog kan man blive i Herning? Torben Tambo Associate Professor Head of Studies Intellectual property has the shelf life of a banana."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google