Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutte medicinske tilstande

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutte medicinske tilstande"— Præsentationens transcript:

1 Akutte medicinske tilstande
SATS – Den Akutte patient

2 Anafylaksi Symptomer Behandling A: B: C: D: E: A: Hæshed, stridor,
Type 1 – IgE-medieret histamin-frigørelse Systemisk potentielt livstruende reaktion Symptomer Behandling A: B: C: D: E: Fjern Allergen om muligt! Inj. Adrenalin 0,3-0,5mg i.m Ilt og i.v væske Inj. Tavegyl® 2mg i.v Inj. Solu-Medrol® 80mg i.v Inh. Bricanyl p.n A: Hæshed, stridor, B: Bronkospasme, hurtig RF, lav sat C: lavt BT, takykardi, koldsved D:”dommedagsfornemmelse” angst/konfusion/bevidsthedstab E: urticaria/udslæt, kløe, flushing, rhinitis , kvalme, opkast, diarre

3 Astma Symptomer Behandling Typisk hurtigt indsættende dyspnø
Lokal inflammatorisk reaktion i lunger Typisk allergi-komponent Potentielt livstruende forværring Symptomer Behandling Typisk hurtigt indsættende dyspnø A: Frie luftveje B: Bronkospasme, norm Sat, Hurtig RF, ABG m. hyperventilation CAVE normal pCO2 C: Takykard, højt BT, klam. D: Vågen og klar E: evt. Forhøjet tp. Ilt Inh. Bricanyl/ipramol i store mængder Inj. Solu-Medrol® 80mg iv. Anæstesiassistance hvis pCO2 er normal/forhøjet Overvej Magnesium i.v PF>80% før udskrivelse MAGNESIUM VIRKNINGSMÅDE:In smooth muscle, magnesium decreases intracellular calcium by blocking its entry and its release from the endoplasmic reticulum and activating sodium–calcium pumps. Furthermore, inhibition of the interaction between calcium and myosin results in muscle cell relaxation. Magnesium also stabilizes T cells and inhibits mast cell degranulation, leading to a reduction in inflammatory mediators. In cholinergic motor nerve terminals, magnesium depresses muscle fiber excitability by inhibiting acetylcholine release. Lastly, magnesium stimulates nitric oxide and prostacyclin synthesis, which might reduce asthma severity.

4 KOL in Exa Symptomer Behandling Hurtigt indsættende dyspnø
kronisk inflammation i lungerne Typisk hos rygere eller personer udsat for meget røg. Symptomer Behandling Hurtigt indsættende dyspnø A: Frie luftveje B: Bronkospasme, lav Sat, Hurtig RF, ABG: pH, pO2 pCO2 – HCO3/BE C: Takykard, højt BT, klam. D: Vågen og klar E: evt. Forhøjet tp. Ilt til Sat 88-92% Inh. Ipramol i store mængder Inj. Solu-Medrol® 80mg iv. Overvej NIV hvis pH<7,35 pCO2 >6,0 efter ca 1 times behandling. Overvej AB v. påvirket CRP eller øget ekspektoration Husk dyrkning 3.Forværring i dyspnø 4. Respirationsfrekvens > 25 5. PaO2 < 7 kPa uden ilttilskud

5 Akut myokardieiskæmi med eller uden EKG forandringer
AKS Akut myokardieiskæmi med eller uden EKG forandringer Symptomer Behandling Brystsmerter………… CAVE diabetikere og kvinder A: Frie luftveje B: normal sat, høj RF, norm ABG C: Takykard, højt/lavt BT, klam. EKG-12- ST-elevation/depression Eller intet. D: angste og forpinte Morfin p.n Oxygen(Ilt) Nitroglycerin sublingualt Tbl. ASA 300mg tygges Tbl Ticagrelor (Brilique®) 180mg Efient: kontraindikation apo/TCI Brilique:kontraindikation ved intracerebral blødning Brilique ≈ efient ≈ ≈ plavix

6 ST-Elevations Myokardie Infarkt - STEMI
Behandling NB ! Patienter som er i behandling med phenprocoumon eller warfarin og har INR > 2.0 eller er i behandling med dabigatran skal ikke behandles med fondaparinux eller LMH. Hvis patienten er i behandling med rivaroxaban eller apixaban, skiftes til VKA eller lav dosis dabigatran (110 mg x 2 dgl) (se afsnit ). Skiftes til VKA gives behandling med fondaparinux/LMH indtil INR er mellem 2 og 3. Trombocythæmmende behandling (ASA og clopidogrel) gives efter ovenstående retningslinier. MONA+ Hvis debut <12timer Primær PCI - Percutaneus Coronary Intervention IE ufraktioneret heparin før transport (Næsten) altid lægefølge grundet risiko for arytmier Fibrinolyse hvis transporttid overskrider 2 timer

7 Behandling Non ST-Elevations Myokardie Infarkt – Non STEMI
Eller Ustabil Angina Pectoris Behandling MONA+ Fondaparinux (Arixtra®) 2,5mg s.c – med mindre INR > 2!! Betablokker hvis BT >100mg systolisk - ikke ved AV-blok Altid lægefølge til afd. grundet risiko for arytmier

8 Atrieflimmer Behandling
4 s’er: shock,svigt, smerter, synkope Behandling DC-konvertering hvis debut <48timer eller vital indikation evt Amiodaron mg som medicinsk konvertering Digitalisering med digoxin

9 3° AV-Blok Behandling (bradykardi generelt)
4 s’er: shock,svigt, smerter, synkope Atropin 0,5mg i.v op til 3mg Perkutan pacing – Obs capture også på puls Isoprenalininfusion 0,02-0,2/μg/kg/min Temporær/Permanent pacemaker afhængig af årsag

10 Cardio.dk

11 Sepsis Kriterier Behandling SIRS RF > 20/min eller pCO2 <4,3
SIRS + mistænkt infektion Livstruende systemisk tilstand Kriterier Behandling RF > 20/min eller pCO2 <4,3 Puls > 90 Tp <36,0C eller >38,0C Leukocytter <4 eller >12 Svær sepsis hvis svigt af et organsystem. Shock hvis BT <90mmHg trods væske eller laktat >4 Fokusjagt/sanering Bredspektret AB e.g.: Tazocin 4g x 3 i.v + Metronidazol 1g i.v + Evt. Gentamycin 5mg/kg Væske 30mL/kg de første timer ALDRIG Kolloid Inotropi og intensiv terapi ved behandlingssvigt SIRS

12 Early goal directed terapy
Systolisk BT > 90 mmHg eller MAP> 65 mmHg. Timediurese > 0,5 ml/kg/time. Normalisering af metabolisk acidose (BE -2 til +2). Laktat < 2,0 mmol/l. PaO2 > 9 kPa, saturation >92 %. Hæmatocrit > 0.3, hvis indenfor 6 timer debut. Hvis CVK: Central venøs iltmætning (Scvo2 ) > 70% CVP: 4-9 mmhg Survivingsepsis.org

13 Bevidshedspåvirkning
Kompleks tilstand med mange differentialdiagnoser Symptomer Behandling Sikring af ABC Intubation hvis usikkert A/GCS<9 Stesolid 5-10 mg i.v ved kramper Evt. Fosphenytoin 15mg/kg Meningitis Dexamethason 10mg Ampicillin 2g, Ceftriaxon 4g Antidoter – Naloxone 0,4mg Flumazenil 0,3mg i.v CAVE misbrug ABC normal eller med truet A/ lav RF/Lav Sat Grundig D-gennemgang med Fokus på lateralisering og pupilforhold Tænk differentialdiagnoser Forgiftninger, thrombe/blødning Metabolisk eller kramper Memo:MIDAS(metab., Inf.,drugs,alc, stroke)

14 Giftlinien Bispebjerg Hospital 3531 5555

15 Endokrin og elektrolytdeficit
Hypo Endokrin og elektrolytdeficit Addisons krise Akut binyrebarkinsufficiens Hypovolæme, mavesmerter, hyponatriæmi og hyperkalæmi, evt hypoglykæmi IV Glukocorticoid – masser af i.v væske Hypokaliæmi Tænk diuretika eller metabolisk. Muskelslaphed, EKG forandringer <3,0mmol/L opstart behandling <2,0mmol/L bør der telemetreres P.O kalium /i.v. kalium væsker Hypocalcæmi Muskelstivhed, EKG forandringer (QT forlængelse) Og til sidst kramper i.v Calciumchlorid 10mL 0,5mmol/mL = 5mmol Hyponatriæmi mange neurologiske komplikationer må ikke korrigeres for hurtigt pga risiko for Cerebral Pontin Myelinose Kronisk = 0,5mmol/L/t Akut = 1,0mmol/L/t

16 Endokrin og elektrolytdeficit
Hyper Endokrin og elektrolytdeficit Diabetisk ketoacidose Type 1 diabetikere – debut eler infektion Højt BS, Ketoner i urin/blod, metabolisk acidose svært dehydrede, hyperventilerende, comatøse insulin 0,1IE/kg iv + IM, NaCl og evt. KaNaCl. Hypernatriæmi typisk dehydrering eller mange natriumholdige væsker Langsomt rehydrering med isotont glucose, vand po max fald på 0,5mmol/L/t CAVE hjerneødem Hyperkaliæmi Nyreinsufficiens, iatrogent, endokrint muskelslaphed, EKG forandringer (breddeøgede komplekser, T-takker) >5,7mmol - Resonium 30g po eller rektalt Glucose insulin (500mL 10% glucose/20IE insulin) over 30min >6,5 m EKG el. >7 suppler m. 10mL (5mmol) Calciumchlorid langsomt iv.

17


Download ppt "Akutte medicinske tilstande"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google