Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vand Problemformulering: Hvordan opfører vand sig?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vand Problemformulering: Hvordan opfører vand sig?"— Præsentationens transcript:

1 Vand Problemformulering: Hvordan opfører vand sig?
Hvordan påvirker det vores hverdag? Hvordan laver man et undervisningsforløb til 2. klasse, hvor disse to spørgsmål bliver besvaret, og hvor eleverne får en forståelse for disse problemstillinger med udgangspunkt i deres egen hverdag?

2 Rammefaktorer: Regnbuen 1+2
Før vi påbegynder emnet bliver klassen op i faste grupper a ca. 4, alle forsøgene laves i disse grupper. -> sammenhold, arbejdsmoral Vores undervisningsplan forudsætter at klassens N/T-timer ligger i blokke a 2*45 min, hvor klassen har en af disse om ugen. Evt. frostgrader udendørs

3 Mål Undersøge ændringer af stoffer: is, der smelter, vand, der fryser, vand, der fordamper Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen Undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør Formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvorfor regner det? Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter Ordne resultater og erfaringer på forskellige måder :skema formidle resultater på forskellige måder: tegning, tekst

4 Metoder Læreroplæg ved tavle, primært envejs
Samtale ved tavle/ i bog: flervejs Undersøgelser Gruppearbejde omkring opgaver: problemløsning, selvstændigt (?), danner egne erfaringer, prøv-dig-frem summegrupper Lærerforsøg: hypoteser fra børnene Modelarbejde i fællesskab

5 1. Lektion Vand: Væske, temperatur, varmt & koldt,
Hvad bruges vand til? Forslag skrives på tavlen Undersøgelse Samtale Gruppearbejde Hvor kommer vand fra? Billeder i bog Snak om vandinstallationer Større forståelse for vand og dets brugbarhed, Hvor vandet kommer fra, vide om vands temperatur

6 2. Lektion Damp: koge, damp, fordampning i luften/ fra huden,
Hvad sker der når vand koger? Hypotesedannelse: egne erfaringer/ forforståelse Måling af vand i gryde Samtale omkring damp, lærerstyret Gruppearbejde: kaffefiltre: Iagttagelser af eksperimentet Fortolkning/ gennemgang, mundtlig formidling Opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter

7 3. Lektion,(1) Is: fryse og smelte punkt
Forsøg ved tavlen skabe aha-oplevelse i slutningen af timen Hvor findes is? Summegrupper Gruppearbejde Gennemgang ved tavlen

8 3.Lektion (2) Temperatur smelte/bevare en isterning Gruppearbejde
Gennemgår resultater på tavlen Vands kredsløb Model bruges i næste lektion Viden om is

9

10 4. lektion Vandets kredsløb: vandets kredsløb, fordampning/ fortætning, regn/sne, skyer, tøvejr/ frostvejr Model over kredsløbet: - fortolkning - -> hvordan i virkeligheden: læreroplæg - Regn, skyer, Årstider: hvad er forskel fra vinter/sommer, - repetition fra kattefiltre Evaluering: liste over begreber: hvilke sidder fast?- repetion over hele forløbet kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen Linke model med virkelighed

11

12 Progressionsplan 2/ 3.-4. Klasse 3/ 5.-6. Klasse Fase/ klassetrin Mål
Indhold 2/ Klasse klimazoner og kendetegn. vands betydning for mennesket, grundvandsspejl, udstyret Sahara vs. Gobi-ørkenen, Vands betydning, grundvand 3/ Klasse Periodiske system – kemi generelt. Indikations pinde Verdensrummet – den blå planet. Vands egenskaber Syre/base, (hjemmet.) Den blå planet. Rensningsanlæg. Saltvand/ ferskvand. Vandets kredsløb.

13 Konklusion Vand har tre tilstandsformer; is vand og gas, disse opfører sig forskelligt alt afhængig af temperaturen. I Danmark er grundvandmængden og kvaliteten tilstrækkelig god, til at vi ikke behøver bruge ret mange ressourcer på rensning. I vores undervisningsforløb har vi sat fokus på, at eleverne skal få en forståelse af vand og dets egenskaber med udgangspunkt i deres egen hverdag, så de har noget at forholde sig til. Børnene skal arbejde i faste grupper for at lave et bedre sammenhold i klassen.


Download ppt "Vand Problemformulering: Hvordan opfører vand sig?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google