Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skive Kommune vil være CO2-fri i 2029

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skive Kommune vil være CO2-fri i 2029"— Præsentationens transcript:

1 Skive Kommune vil være CO2-fri i 2029
Skive Kommune laveste CO2 udslip i kommunale bygninger i 2007 Skive Kommune laveste energiforbrug / m2 i kommunale bygninger i 2007 Skive Kommune gør da noget

2 Energi rigtig adfærd, hvordan kommer man i gang
Og hvordan kommer man i mål 5 hurtige indsatsområder der hurtigt og nemt kan få CO2 udslippet Ned på bæredygtig måde.

3 CO2 reduktion i kommunale bygninger
Energistyring Før der sættes ind med investeringer i CO2 begrænsende tiltag Solvarme kan let indarbejdes og installeres i nye som eksisterende bygninger Årlig reduktion af energiforbruget ca % på varmekontoen Zonestyring på skoler kan implementeres i nye og eksisterende bygninger Årlig Reduktion af energiforbruget % på el og varmekontoen Minikraftvarme på biodiesel kan let implementeres i eks. teknikrum Årlig reduktion af CO2 udslip (hvis før naturgas – olie) % Renovering af ventilationsanlæg Årlig reduktion af el ved ombygning af ældre ventilationsanlæg % Michael Petersen, Maskinmester Energibesparende Foranstaltninger,

4 Før der sættes ind med investeringer i CO2 begrænsende tiltag
CO2 reduktion i kommunale bygninger Energistyring Før der sættes ind med investeringer i CO2 begrænsende tiltag Før der investeres i Energibesparende Foranstaltninger skal der være styr på hvad man bruger af el – varme – og vand, ellers er det senere umuligt at påvise hvad og hvilke tiltag der har gjort hvad Det skal være automatisk dataopsamling, og det skal være helt ned til timeværdier, man skal kunne se hvad der foregår i weekender og især om natten hvor bygningen ikke er i ”brug”

5 Energistyring Kortlægning af ressourceforbrug
Sammenligning med tilsvarende bygn. Se på tomgangsforbrug Natrunderinger for at finde ”syndere” Og så nu Investere i Energibesparelser

6 Man skal kunne se hvad der sker I hele kommunen over året

7 Man skal let kunne følge med I om der er noget forbrug der “skrider”

8 “Selvfølgelig skal der løbe et toilet I Weekenden,
men så er det rart med en Mail mandag morgen, så fejlen findes

9 Når man om mandag morgen, når man som det første man gør går på Internettet
Og ser skolens tomgangsforbrug er større end normalt, pga. noget som skulle være Slukket, men som ved defekt ikke blev slukket, det er kun muligt med aflæsning pr. time

10 I 1999 før Energiregistrering pr. time, brugte Skive Kommune ca. 65
I 1999 før Energiregistrering pr. time, brugte Skive Kommune ca M3 Drikkevand, nu ligger forbruget ca m3 mindre/år ~ ,- kr/år

11 Der snakkes meget om at El-kurven skal knækkes Det har vi gjort,

12

13 Solvarme er let at implementere
Solvarme kan indarbejdes og installeres i nye som eksisterende bygninger Årlig reduktion af energiforbruget ca % Årligt på varmekontoen i mindst 20 år Solvarme er let at implementere Skive Kommune har målrettet arbejdet med bæredygtig solvarme siden 1994

14 Højslev Skole 375 m2 i 1994

15 Skivehus Skole 150 m2 opsat i 1997

16 Egeris Idrætscenter, klubhus og omklædning 75 m2 i 2000
bemærk: 60 ° hældning

17 Resen Skole, 125 m2 i 1997, 60 ° plus 10 m2 solceller

18 Når man bygger solvarmeanlæg skal man lave dem simple, de skal være uden at forstyrre det eks. Anlæg

19 Principskitse varmeanlæg før ombygning til solvarme
Radiatorer V.Br.Vand V.Br.V. k.v. Fjernvarme

20 Radiatorer V.Br.V. k.v. Fjernvarme

21 Solvarme i Skive Kommune
Højslev Skole    m Brårup Skole   m Dalgasskolen    m Nr. Søby Skole    m Ørslevkloster Skole  m Møllegården    m Skivehus Skole m Åkjærsskolen    m Resen Skole      m Rønbjerg Skole m Lærkereden       m Dommerby D.  ,5 m Jættebo dag.     ,5 m Troldebo dag m Hem Skole         m Rønbjerg Hal   ,5 m Ørslevkl. Hal       m Egeris Idræt        m Hedemarken     m Brårup Fritidscenter 25 m Skive ny Rådhus –Bibliotek 254 m Havnebygn og toiletter m

22 Solvarmeanlæg der installeres I 2008
Selde Skole   m Rødding Skole 75  m Roslev Skole ,5 m Lihme Skole   m Balling Skole ,5 m Breum Skole ,5 m Fur Skole m Glyngøre Skole m Br. - Hvidbjerg Skole   m Lem Skole m Jebjerg Skole 37,5 m Oddense Skole m Ramsing Skole m

23 Hvad kan solvarmen bruges til i kommunale bygninger?
Den almindelige mening om solvarme er til varmt brugsvand Svømmehaller, kan modtage solvarme ved lavest gennemsnitlige Temperatur, og sikrer derfor største solvarmeydelse Solvarme til rumopvarmning, vil fortrænge den største varmemængde Sidste nyt med implementering af solvarme er ”solkøling”

24 Skolerne er ikke længere lukket i 7 uger som i gamle dage, de står klar til brug, det meste af sommeren, og i mange tilfælde er der mange aktiviteter der gør at varmeanlæg kører hele sommeren så ventilation og andre anlæg ikke giver træk ved lave udetemperaturer. Nedenfor viser grafen fortrængning af rumvarme med Solvarme, helt ind i oktober

25 Cirkulation går med i forvarmning hvis beholder er varmere end temp
Cirkulation går med i forvarmning hvis beholder er varmere end temp. på cir. retur 2. beholder Beholder med indsat rustfri spiral til forvarmning af brugsvand, denne beholder varmes først, ”solvarmen” går videre til 2. Beholder og retur til sol veksler Pumpe og ventil til omskriftning til ”køling” af soltanke med retur centralvarme

26 Vedtaget politik til begrænsning og minimering af energiforbrug i kommunale bygninger

27 1. Private boliger i ejerboligområder.
Vedtaget politik for minimering af ressourceforbrug til opvarmning og elforbrug. Forslaget er en specifikation af den af byrådet den vedtagne strategiplan for pkt Skive Byråd har som led i kommunernes implementering af Agenda 21 en velbegrundet mulighed til at udforme en politik for anvendelse af vedvarende energikilder samt genbrug af brugsvand. Nedenstående er i det væsentligste begrænset til i praksis at angå kommunalt ejede ejendomme og kommunale byggerier, idet de almindelige kommunalfuldmagtsregler udelukker tilskud til private boliger og erhvervsbygningers forsyning med vedvarende energianlæg.. Det er imidlertid byrådets hensigt at søge tilvejebragt lovhjemmel til kommunal støtte til disse formål. Indtil da vil byrådet opprioritere rådgivning af private bygherrer. 1. Private boliger i ejerboligområder. I forbindelse nyopførelse og renovering af private bygninger rådgives bygherren med hensyn til brug af vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger. 2. Kommunale ejendomme. For at sikre miljø, lavt udslip af CO2, minimering af ressourceforbrug, udfærdiges regler for hvorledes brug af ressourcer skal ske i fremtiden på Skives kommunale bygninger.

28 2.1. Elvarme: Der indføres som princip forbud mod dispensation for elvarme i kommunale bygninger. Undtagelse kan alene gøres til midlertidig brug. Hvis der i kortere periode skal gives dispensation og bruges elvarme som opvarmning af varmt brugsvand og rumvarme, opsættes solceller svarende til min. 25 % af daglig forbrug, og at der installeres luft-varmepumpe til opvarmning af brugsvand og rumvarme. Denne regel kan bruges når der ikke kan fremføres naturgas, og hvor det vil være forholdsmæssig dyrt at få fjernvarme ført frem til den midlertidige opstillede bygning. Ved alt kommunalt nybyggeri, skal sikres mindst muligt forbrug af el, herunder belysning – ventilation - pumper. 2.2. Belysning: Alt ny belysning skal være med belysningsniveau som beskrevet i lysnormen, men udføres behovsstyret, således at lyset automatisk styres som funktion af solindfald. 2.3. Ventilation: Krav til nye tilbygninger, indeholder bl.a. krav om stor loftshøjde, gerne udført således at naturlig ventilation har størst mulighed for at virke optimalt, således skal alt ventilation udføres med 1. prioritet som naturlig ventilation, alternativt som behovsstyret ventilation, der udføres så anlæggene bruger mindst mulig energi til elforbrug.

29 2.4. Varmeanlæg: Alle nye bygninger – tilbygninger dimensioneres som lavtemperatur anlæg – dvs. at varmeflader som radiatorer – gulvvarme – og varmeflader i ventilationsanlæg udlægges som °C.   Alle pumper som behovsstyrede pumper, med minimalt energiforbrug. 2.5. Vedvarende Energi. Som hovedregel skal der opsættes solvarme på alt kommunalt nybyggeri  samt ved  renovering og om - og tilbygningsarbejder. Solvarmeanlægget skal dimension med den maksimale anlægsstørrelse som bygningen kan afsætte i overgangsperioderne marts-maj og sep. - nov., det vil sige, at solvarmeanlægget ikke kun skal være til dækning af varmt brugsvand, men skal dække og supplere varmebehov. Solvarmeanlæggene kan placeres frit på taget, eller integreres i tagkonstruktionen. Kan solvarmeanlæg ikke med fordel opsættes, undersøges, hvorvidt andre vedvarende energikilder kan erstatte denne teknologi. 2.6. Genbrug af regnvand: Ved kommunalt nybyggeri opbygges fra starten 2-strenget anlæg til toiletter, således at opsamling af regnvand genbruges til toiletskyl. Anlæggene udføres med nødvendige filtre herunder UV-lys til sterilisering af regnvandet. 2.7. Forrentning jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 3. Private erhvervsejendomme. I forbindelse nyopførelse og renovering af private erhvervsejendomme rådgives bygherren med hensyn til brug af vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger.

30 Dimensionering af solvarmeanlægget, i Skive Kommune, så stort
at varmeforbruget min. halveres i april måned

31 Zonestyring på skoler kan implementeres i nye og eksisterende bygninger
Årlig Reduktion af energiforbruget % på el og varmekontoen

32 Individuel varme, styring af ventilation og lysstyring,
Så der kun er forbrug I de rum der bruges f.eks. Ved forældre møder Møder på lærerværelse og ved aftenbrug af faglokaler besparelser på op til 30 % årligt, alt efter skolens aftenbrug og aktivitetsniveau Sensor for lys, ventilation og varmestyring

33 Minikraftvarme på biodiesel kan let implementeres i eks. Teknikrum
Årlig reduktion af CO2 udslip (hvis før naturgas – olie) %

34 De små minikraftvarmeanlæg som denne, der er 3 stk
De små minikraftvarmeanlæg som denne, der er 3 stk. af på Skive ny rådhus Indbygges ligesom solvarmen beskrevet tidligere, simpelt og således at driften Ikke forstyrres hvis motoren sætter ud eller den er ude i service. Kører fint på Rapsolie og biodiesel

35 Renovering af ventilationsanlæg
Årlig reduktion af el ved ombygning af ældre ventilationsanlæg %

36 Gamle ventilationsanlæg har vi nok af, og de er dyre i drift og vedligehold,
Og de bruger alt for meget strøm, ud med indmaden, og ind med nyt hjerte Og trykstyring og omdrejningsregulering af blæser hastigheden Der opnås store besparelser min % årligt, i nogle tilfælde meget mere Især hvis brugs tiden er lang

37 Her vist nyt hjerte, med frekvensstyret motor og kammerventilator, meget lav
Vedligehold, få sliddele. Nem indregulering, med tryktransduser og styring

38 Hvordan kommer vi helt i mål, det med CO2 fri i 2029

39 Det er let, vi løser bare denne knude op, og vi er i mål

40 ?


Download ppt "Skive Kommune vil være CO2-fri i 2029"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google