Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Asfaltering 2006 Forslag fra bestyrelsen. Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen hyrede i oktober 2005 firmaet Hartvig Consult til at lave en uafhængig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Asfaltering 2006 Forslag fra bestyrelsen. Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen hyrede i oktober 2005 firmaet Hartvig Consult til at lave en uafhængig."— Præsentationens transcript:

1 Asfaltering 2006 Forslag fra bestyrelsen

2 Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen hyrede i oktober 2005 firmaet Hartvig Consult til at lave en uafhængig vejsyns- rapport om vejenes tilstand og til at give anbefalinger om asfalte- ringen.  Jupitervej og Polluxvej er klart de dårligste veje med en rest- levetid på ca. 2 år!

3 Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen besluttede IKKE at an- vende Hartvig Consult til at indhente tilbud og styre arbejdet. For dyrt!  Bestyrelsen har brugt vejsynsrappor- ten til at indhente tilbud fra asfalte- ringsfirmaer (vejsynsrapporten er fremsendt med alle måltal og optællinger intakte, men med alle prisoverslag udraderet med grå felter!).  Belægningen, der foreslås i vejsyns- rapporten, afhænger af vejens tilstand.

4 Fuldstændig asfaltering 2006  Bump er meget dyre!  Ved asfaltering fræses bumpene helt væk, derefter asfalteres hele vejen, og til slut laves et helt nyt bump! Ca. 20.000 kr./stk!  Bestyrelsen ønsker alle bump som på Mælkevejen (med cykelbane i siderne). De har bedre afledning af regnvand.  Alternativ skal der investeres i ca. 3 nye regnvandsbrønde ved bump på Saturnvej (idet der står søer af vand efter regnvejr). Det er dyrt, og kræver kommunal godken- delse! Afledningen vil så ske til kloak eller faskine – efter kommunens anvisning.

5 Fuldstændig asfaltering 2006  Kantskæring af græs inden asfalteringen: * Græsset er vokset ud over asfalten pga. manglende kantsten. * Græskanten vil blive sprøjtet med RoundUp 2 uger før skæring. * Græskanten skæres så med maskine og lægges ind til siden. * Hver grundejer skal selv bortskaffe affaldet (LOVLIGT: læg i egen have, eller kør til Skibstrup Affaldsanlæg). Hvis det skal bortkøres af firma, så skal der tages jordprøve for analyse med henblik på forurening. Den forurenede jord skal køres til Kalundborg. Og afgiften til deponering er meget voldsom! Kan let koste 50.000 kr.!

6 Fuldstændig asfaltering 2006  Hævning af dæksler inden asfaltering: * Kloakdækslerne tilhører kommu- nen. Asfaltfirma skal udføre hævnin- gen efter aftale med kommunen, som betaler. * Vandspindlerne (små blå runde dæksler) tilhører vandforsyningen. De vil selv hæve spindlerne (uden udgift for grundejerforeningen). * Regnvandsbrøndene tilhører grundejerforeningen. Nogle af disse skal hæves af asfaltfirmaet for vores regning!

7 Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen har ansøgt kommunen og politiet om tilladelse til at fjerne ’vulsterne’ i krydsene, og erstatte dem med ubetinget vigepligt (haj- tænder og evt. vigepligtsskilte).  Formel tilladelse er givet på et vejmøde, men politi & kommunens vejafdeling vil inspicere området for at se om der ud over hajtænder også skal være vigepligtsskilte.  NB: Grundejerforeningen skal betale!

8 Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen har efter ansøgning til foreningens bankforbindelse Danske Bank fået tilsagn om muligheden for at optage et banklån på max. 800.000 kr. med 6 års afdrags-periode.  NB: Grundejerforeningen har ikke sparet nok op, og kan ikke vente på det, idet vejene vil være brudt sammen inden da!

9 Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen har indhentet tilbud på fuldstændig asfaltering hos 3 firmaer: COLAS, NCC, LMK VEJ.  De 3 tilbud varierer med flere 100.000 kr.!  COLAS har et billigere alternativ til Jupitervej.  Faseopdeling vil fordyre projektet. Fase 1: Jupitervej og Polluxvej. Fase 2: Mælkevejen, Saturnvej og Vegavej.


Download ppt "Asfaltering 2006 Forslag fra bestyrelsen. Fuldstændig asfaltering 2006  Bestyrelsen hyrede i oktober 2005 firmaet Hartvig Consult til at lave en uafhængig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google